۱۳۹۱/۰۶/۰۸

دروغ تبلیغاتی دیگری در مورد نجات "دریاچه اورمیه": آغاز انتقال آب ارس به دریاچه اورمیه

چند روزی هست در خبرگزاریهای دولتی خبری با تیتر"آغاز انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه" به طور پی در پی منتشر می گردد؛ منبع گفته فوق به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی ارجاع داده می شود(1).
در خبر مذکور از قول نقی کریمی خبر از انجام اقدامات اولیه، مشخص شدن مسیر نهائی، تامین 1 میلیارد متر مکعب آب برای دریاچه اورمیه و هزینه 1400 میلیارد تومانی این طرح سخنانی به میان آمده است.
آیا این طرح واقعیت دارد یا به مانند طرح های انتقال آب خزر به دریاچه اورمیه، بارورسازی ابرها، تخصیص بودجه چند صد میلیاردی،طرح کمک ارمنستان و ..تنها خبر تبلیغاتی برای فرصت سوزی تا خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد؟
به غیر از منابع پروپاگاندای دولتی هیچ منبعی اعمم از شرکت سهامی آب منطقه ای آزربایجان غربی، ارگانهای زیر مجموعه وزارت نیرو و ... کوچکترین خبری در این مورد را مخابره نکرده اند. در حالیکه برای مثال وجود یا عدم وجود این طرح کذائی باید در منابع شرکت آب آزربایجان غربی ذکر گردد.
با توجه به خبردولتی که از سوی سایت خبر دولتی ایرنا در تاریخ 1391/03/02 منتشر شده است دولت تا آن زمان برای نجات دریاچه اورمیه 800 میلیارد ریال اختصاص داده (1) بنده پس از این تاریخ تخصیص اعتبار جدیدی را در منابع دولتی مشاهده نکردم، آیا رقم 800 میلیارد ریال با رقم 1400 میلیارد تومان برای تحقق طرح انتقال آب رود آراز به دریاچه اورمیه هم خوانی دارد؟ 
در دیگر سو آراز به علت مشاع بودن بین آزربایجان، ترکیه، ایران و ارمنستان بنا به قوانین بین المللی دولت ایران مقدار محدود و مشخصی می تواند از این رود آب برداشت داشته باشد، چرا که برداتش بی رویه آب سبب تخریب محیط زیست منطقه مذکور می گردد.
در خبری که به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی نقل گردیده است کوچکترین موردی از مراحل اجرا، نوع انتقال (کانال و ..)، مدت زمان انتقال، شروع تاریخ اجرائی طرح و ... بازگو نگردیده است و به احتمال بسیار زیاد در مراحل بعدی تبلیغات فرصت سوزی دریاچه اورمیه هر ماه یکی از این مسائل بازگو خواهد شد.
طرح هائی به مانند اصلاح سیستم آبیاری طبیعتاً به علت نبود زیرساخت مناسب جزء طرحهای میان مدت- بلند مدت محسوب می گردند در حالیکه دریاچه اورمیه نیاز فوری به تامین حداقل 1 میلیارد متر مکعب آب دارد، چون بنا به آمار دولتی دریاچه اورمیه 22 میلیارد مترمکعب آب از دست داده است. 
بسیاری از کارشناسان جهانی و منطقه ای علل خشک شدن دریاچه اورمیه را ساخت سدهای متعدد بدون در نظر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زمین زیر کشت به مقدار دو برابر، سیستم قدیمی آبیاری و ... بیان می گردد، همین کارشناسان تنها راه خروج دریاچه اورمیه را گشودن حق آب از سدهای متعدد موجود بیان می کنند که متاسفانه دولت ایران تاکنون از این عمل سرباز زده است.   
منابع:
1- http://tinyurl.com/d8vun3d
2- http://tinyurl.com/d72aona 

۱۳۹۱/۰۶/۰۵

Urmiye Gölünün 20 milyard metr kub suya ehtiayci var

Güney Azərbaycan, Urmiye: isti sezon başladi və daha isti Günlər gəlməktədir, Urmiye Gölünün ən qorxunc durumu yenidən başlamaqdadır. Urmiye Gölünün Quruması havaların istiləşməsilə daha sürətlnib və Suyun buxarlaşması daha sürət qazanacaqdır.  
Urmiye Gölü 15-16 il bundan öncədən Qurumağa başlamışdır, eləcə bu illərdə Urmiye Gölnün suyu 6 metrdən çox azalıb və gərçək anlamda qorxunc bir durum ortaya çıxmışdır.
Urmiye Gölü su hövzəsi ekosistem baxımından iran və Güney Azərbaycanin ən önəmli bölgələrindən sayılır və Urmiye Gölünün qurumaqdan qurtarılamsı üçün bir Ulusal istək gərəkir.
Bilimsəl bilgilərə Görə 15 il olur Urmiye Gölünün suyu azalmaqdadır, eləcə dünya Çevre və Doğa örgütləri Urmiye Gölünü qorumaq üçün iran dövletine maddı yardım ilətməkdədirlər. 
Urmiye Gölü özəl özəliklərə sahib olduğu üçün Dünyada ekolojik dəyər sayılıb  və dünya da Qorunması gərəkən alanlar listəsində yer almaqdadır. Urmiye Gölünün 102 Adası var.  
Urmiye Gölünün alanı 570 tənəfdir(hektar), Urmiye Gölü alanınad çox sayıda özəl heyvanlar, bitiklər vs bulunmaqdadır, ancaq Gölünü quruamsila birlikdə bu türlərin hamısı yox olmaq zorundadırlar. Urmiye gölü bugün 20 milyard kup suya ehtiayci var.  
Ancaq bütün bu olumsuz xəbərlər və bilgilərə rağmən ginə iran dövləti və çevre və Doğadan ilgili baxanlari xəyali tasarıları gündəmə gətirməkdədirlər. Eləcə Araz Gölündən Urmiye gölünüə su gətirmə tasarısı iran dövlətinin dediğinə Görə hazirlanmiş ancaq bu planin gərçəkləşməsi üçün böyük bir büdcə və zaman gərəkir, ancaq kəsin olaraq bunların heç birisi dövlət tərəfindən gərçəkləşməyib və gərçəkləşməməkdədir.  Iran dövləti yetkililəri yanlız Urmiye gölünün qurumamasini Umudlara və xəyallara bağlamışlar və prtaik olarq heç bir addım atmamaqda israr edirlər.

۱۳۹۱/۰۶/۰۴

دریاچه نمک ترکیه به بهشت فلامینگوها و دریاچه اورمیه به نمک زار مبدل گشت

بر اساس منابع خبری میحط زیستی ترکیه هزاران فلامینگوی مهاجر برای زادو ولد به دریاچه نمک ترکیه (به زبان انگلیسی: Lake Tuz) سرازیر شده اند. 
دریاچه نمک ترکیه یکی از عمده مکان های مهاجرت فلامینگوها در دنیا می باشد که هر ساله میزبان هزاران فلامینگو برای تخم گذاری میباشد، امسال نیز به مانند روال سالهای گذشته به تمام معنا به بهشت فلامینگوها مبدل گشته است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی انجمن محافظان محیط زیست و طبیعت ترکیه امسال دریاچه نمک ترکیه میزبان 18.418 فلامینگو بوده است.
بسیاری از همین فلامینگوها سالها برای زاد و ولد به دریاچه اورمیه سرازیر می شدند ، ولی متاسفانه به علت خشک شدن دریاچه اورمیه، نبود غذا و از بین رفتن منابع غذائی، مرگ آرتمیا اورمیانا، افزایش شوری و پائین آمدن عمق آب، پیوستن جزایر به خشکی، تخریب زیست گاههای پرندگان و دیگر مسائل سبب شده که دریاچه اورمیه چند سالی هست که میزبان این نشانه های حیات دریاچه نباشد و حتی به جرات می توان گفت که طی 5 سال گذشته 1 جفت فلامینگو هم در دریاچه اورمیه مشاهده نشده است. بر طبق آخرین آمار رسمی دولت ایران طی سالهای گذشته 100 هزار فلامینگو دریاچه اورمیه را برای همیشه ترک کرده اند. حتی وضعیت دریاچه اورمیه به حدی بغرنج می باشد که آرتمیا اورمیانا تنها موجود زنده ای که قادر به زندگی در آب شور دریاچه اورمیه بود به علت شوروی بیش از حد آب چند سالی هست که قادر به تولید مثل نیست.
متاسفانه علارغم این وضعیت دریاچه اورمیه تاکنون دولت ایران کوچکترین قدمی در راه احیاء دریاچه اورمیه برنداشته است.  بنا به نظر کارشناسان منطقه ای و جهانی مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه ساخت سد های متعدد بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت در منطقه به طوری که طی سالهای گذشته دو برابر شده و ... ذکر می گردد.  
دریاچه نمک ترکیه (به ترکی ترکیه: Tuz Gölü) سومین دریاچه بزرگ ترکیه می باشد، بیش از 40% نمک ترکیه از این دریاچه استخراج می گردد.
۱۳۹۱/۰۶/۰۳

Urmiye Gölünün Quruması Güney Bölgedeki Adaları birleşdirdi


Güney Azərbaycan, Urmiye: sonunda Urmiye Gölünün Quruması Gözə çarpan durumu ortaya sərmış oldu, eləcə Urmiye Gölünün Güney Bölgəsindəki iki Ada Gölün quruması nədənilə birləşərək bir Böyük Duzlu Ada yaratmış oldular.
veblogda paylaşılan birinci Görüntü 15 August 2012 ci ili uydudan alınmışdır, görüldüğü kimin bu uydudan alınan Görüntüdə də ötə ki aylardaki Görüntülər kimin yanlız Urmiye Gölünün zaman içərisində daha quruduğunu göstərir.
gördüğünüz kimin Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Ada Urmiye Gölünün su əldən verdiği nədənilə birləşərək bir böyük Duz adası təşkil etmişlər.
Urmiye Gölünün Güneyində bulunan iki Adanın birləşməsi NDVİ Görüntüsündə daha yaxşı görülüb və aydınlaşır, bu iki Adanın birləşməsi Urmiye Gölünün tarixində birinci dəfə olaraq gərçəkləşməkdədir. 
Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Adanın birləşməsi yaxın-orta vadədə Güneydə daha böyük bir Duzluq alanın yaranması deməkdir.
Aşağıdaki iki Görüntü Urmiye Gölünün durumunu 2011 və 2008 Göstərməkdədir, eləcə Görüldüğü kimin Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Ada bu Görüntülərdə birləşik durumda dəyillər. iki adanın birləşməsi Urmiye Gölünün nə qədər gərgin və qorxunc bir durum daşıdığınızn qanıtı və Göstərgəsidir, iran dövləti indiyədək tək addım bilə Urmiye Gölünü qorumaq üçün atmayıbdır, eləcə addım atmamaqla birlikdə Urmiye Gölünün xəbərlərini sansur etməkdədir. Dünya və Bölgəsəl Doğa və Çevre uzmanlarına Görə Urmiye Gölü yanlş su yönətimi, sayısızca tikilən səddlər, əkinçilik alanının 2 qat olamsı, əski sulama sistemi, yağışların az yağması vs söylənilməkdədir, ötə yanadn həmən uzmanlar Urmiye Gölünün tək yaşam yolunu tikilən səddlərdən Gölə su gətirilməsini söyləməkdədirlər. 
iran Dövləti Urmiye Gölünün Qurumasını önləmək üçün hə rneçə aydan bir içi boş tasarılar önərməkdədir.

۱۳۹۱/۰۶/۰۱

iran Dövleti Urmiye Gölü qonusunda ilgisiz Davranmaqdadır


Güney Azərbaycan, Urmiye: chn.ir düşərgəsinin (sitə) verdiği bilgilərə Görə Urmiye'li Millət Vəkili iran dövlətinin Urmiye Gölü haqqında ilgisizliğini dilə gətirərək iran dövlətinin qonuya mizahla yaxınlaşdığını söyləmişdir.Cavad Cəhangirzadə adını çəkdiğimiz Düşərgəilə verdiği raporda iran Dövlətinin Urmiye Gölünü qourması üçün heç bir tasarısı olmadığını söyləmiş və indiyədək bu qonuda heç bir addım atmadığını dilə gətirmişdir.
Məhəmmədizadə iranin doğa və Çevredən sorumlu baxanı ötən həftə iran məclisində olub və Urmiye Gölünün durumu haqqında məclisə bilgi sunmuşdur ancaq həmən toplantıda Urmiye Gölünün qurumasını önləməl üçün alınması gərəkən adımlardan heç bir söz söylənilməmişdir.
iran çevre və Doğadan sorumlu baxanı Urmiye Gölünün qurumasını Yağış oranin az olması iqlim dəyişkliği olaraq dəyərləndirmiş ancaq Dünayda uzmanlara görə yanlış su yönətimi, tikilmiş sayısızca səddlər, əski sulama sistemi, əkinçilik ərazisinin 2 qata artması, yağışın az olması vs söylənilməkdədir.
Urmiye'li Millət Vəkilə Görə iran dövlətr indiki kimin Urmiye Gölü Qurumasını ilgisiz davranırsa çox yaxın zamanda Urmiye Gölünün qurumasını görəcəyik.
Cəhangirzadəyə Görə əyər Urmiye Gölü quruyursa birinci Bölgə Ulusu və orta sürəcdə çevre ölkələr bu qurumaqdan etgilənəcəklər.
xəbərin farsca qaynağı:
http://tinyurl.com/cyfk5kw 

۱۳۹۱/۰۵/۳۱

خشک شدن دریاچه آرال و نگرشی بر وضعیت دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
دریاچه آرال روزگاری 4 مین دریاچه بزرگ جهان بود، دریاچه آرال مابین مرزهای ازبکستان و قزاقستان قرار گرفته است که توسط سیاست های اتحاد جماهیر شوری محکوم به خشکیده شدن گشت. دریاچه اورمیه نیز دومین دریاچه آب شور جهان می باشد که طی سالهای گذشته با روند صعودی خشک شدن مواجه شده به طوریکه اکنون بیش از 65% دریاچه اورمیه تماماً خشک شده است. خشک شدن دریاچه های آرال و اورمیه دارای شباهت هائی میباشد که در این نوشته به آن شباهت ها خواهیم پرداخت.  
دریاچه آرال برای ادامه حیات خود به آب های آمو دریا (جیهان) و سردریا (سیهان) وابسته بود، چون به علت قرارگیری دریاچه آرال در جغرافیائی خاص مقدار بخار آب در هنگام فصول گرم سال بیشتر از مقدار بارش باران، آب های زیرزمینی و ... در همان فصول سال بود. با کاهش آب رودهای مذکور سرنوشت دریاچه آرال نیز دچار تغییر شگرفی شد به طوریکه در سال 1990 دریاچه آرال به دو قسمت آرال شمالی و آرال جنوبی تقسیم گشت. قسمت جنوبی آرال که بزرگتر از قسمت شمالی بود در سال 2007 از حجم 708 به 75 km3 مبدل شده و خود این قسمت نیز به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم گشت. حجم نمک آب در هر لیتر نیز به 100 گرم رسید، به طور معمول متوسط نمک آب های اقیانوس 35 گرم در لیتر می باشد که خود به خوبی حاکی از وضیعت وخیم دریاچه آرال بود.
در سال های مابین 1960 تا 2000 آب رودهائی که به دریاچه آرال سرازیر می شد صرف کشت زمینهای پنبه شد به طوریکه در این سالها مقدار محصول پنبه بدست آمده دوبرابر شده بود. سردمداران آن روز اتحاد جماهیر شوروی از محصول پنبه به عنوان "طلای سفید" یاد کرده و هزاران پروژه برای افزایش محصول پنبه را به اجرا گذاشتند که برای آبیاری این مزارع پهناور پنبه نیاز به آب های فراوانی بود که این آبها نیز از رودخانه هائی که به دریاچه آرال سرازیر می شدند تامین می شد.
خشک شدن و تکه تکه شدن دریاچه آرال به همراه خود نتایجی را نیز به بار آورد.
بستر دریاچه آرال به ابعاد 54.000 کیلومتر مربع تبدیل به صحرای شن شد.
بسیاری از شهرها و روستاهائی که در کنار سواحل دریاچه آرال قرار داشتند با خشک شدن دریاچه آرال هزاران کیلومتر فاصله گرفتند. بسیاری از بندرها و راه های ارتباطی بندرها تماماً محو شدند. گشودن راه از بنادر به دریاچه نیز تنها با هزینه های نجومی قابل تحقق بود.
بسیاری از بنادر که روزگاری میزبان هزاران کشتی و قایق بزرگ و کوچک بودند به قبرستان قایق ها مبدل شدند. دقیقاً دریاچه آرال گورستان قایق های ماهیگیری شد.
روزگاری در دریاچه آرال هزاران خانواده از شغل ماهیگیری کسب درامد می کردند و امورات خود را می گذارندند ولی امروزه در یاس و ناامیدی مطلق اند. بسیاری از این انسانها پس از شغل ماهیگیری درآمد و شغل دیگری نداشته و امروزه برای ادامه حیات خود در مجادله اند. 
روزگای اراضی دریاچه آرال که مملو از آب و سرسبزی بود امروزه به محل رقص طوفانهای شن و نمک مبدل گشته اند. بسیاری از مواد شیمیائی که در زمینهای کشاورزی حوضه دریاچه آرال بودند با درهم آمیختگی بادها نمکی و شنی سبب آلودگی بیش از حد منطقه گشته اند.
حوزه دریاچه آرال در سال 1960 دارای 300 گونه گیاهی، 35 گونه پرنده و 23 گونه دیگر بود، بسیاری از گونه های حیوانی موجود در منطقه به کلی از بین رفت به طوریکه بر اساس آمار نصف حیات وحش موجود در حوزه آبی دریاچه آرال پس از خشک شدن دریاچه نابود شدند. اکوسیستم به طور جدی دچار تغییر شگرفی شد، در این حجم از مقدار کم آبی، شن و نمک تنها چند گونه انگشت شمار قادر به ادامه حیات خود شدند. در سال 1960 بیش از 34 گونه ماهی در دریاچه آرال ثبت شده بود، هر ساله حدود 60 تن ماهی از دریاچه آرال سید می شد.   
دریاچه آرال قبل از خشک شدن سبب حفط تعادل دما در منطقه می گشت که پس از خشک شدن دریاچه این تعادل به کلی به هم خورد به طوریکه تابستانها بسیار گرم، زمستانها بسیار سرد و مقدار باران نیز به شدت افت کرد. از نتایج این تغییر تعادل فصول می توان به هم خورد شکفتن دانه ها اشاره کرد.
بسیاری از اراضی دریاچه آرال که روزگاری محل کاشت محصولات مختلف بود امروزه به علت وجود بادهای شنی و نمکی قادر به هیچ کاربردی نمی باشند. بادهائی که از شمال می وزند تا مصافت های 500 کیلومتری را در هم می نوردند، حتی تاثیرات این بادها در ژاپن و اسکاندیناوی نیز حس می گردد. آمو دلتا که در جنوب دریاچه آرال واقع شده و یکی از حاصلخیزترین مناطق منطقه می باشد به علت وجود این بادها و تاثیرات آنها دچار مشکلات متعددی در شکفته شدن و .. گشته است. 
بسیاری از انسانها تندرست منطقه که سالها در کنار دریاچه آرال زیسته اند امروزه به علت وزش بادهای سمی دچار انواع بیماری های تنفسی، گوارشی و سرطانی گشته اند.  
پس از خشک شدن دریاچه آرال بسیاری از زنان منطقه به علت عدم تغذیه درست از مواد غذائی دریائی دچار سقط جنین های متعدی شده اند.
کارخانه ها و شرکتهای متعدد کنسرو سازی و تولید محصولات آبزی موجود در منطقه امروزه به مکان زندگی حشرات تبدیل شده است. 
مردم منطقه برای استفاده از آب شیرین دچار زحمت های فراوانی گشته اند.
در اوایل سالهای 1954 تا 1990 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در جزیره ای به نام Vozrojdenie یا "مقاومت" بیش از 40 نوع سلاح بیلوژیک را آزمایش کرده اند، تاثیرات این سلاح های بیولوژیک به صورت سرایت انواع بیماریهای ناشناخته امروزه گریبانگیر مردم منطقه شده است. 
و اکنون دریاچه اورمیه ...
حجم آب موجود در دریاچه اورمیه نیز از سال 74 تا 85 از 42 میلیارد مترمکعب به کمتر از 22 میلیارد مترمکعب تقلیل یافته و از همان سالها روند کاهش سطح آب دریاچه اورمیه به شدت افزایش یافته به طوریکه در سال 89 افت تراز آبی دریاچه اورمیه 6.5 متر رسیده است که در طول حیات دریاچه بی سابقه می باشد.
بنا به آمار دولتی موجود بر روی حوزه آبریز دریاچه اورمیه 40 سد موجود، 12 سد در دست ساخت و 40 سد در دست برنامه ریزی می باشد. 
در دیگر سو سطح زمین کشت های آبی در حوزه آبریز دریاچه اورمیه از 150 هزار هکتار در سال 58 به 415 هزار هکتار در سال 85 افزایش یافته، آخرین رقم دولتی ارائه شده برابر با 680 هزار هکتار می باشد که نیاز آبی حدود 8/6 میلیارد مترمکعب آب احتیاج دارد. 
در کنار موارد بالا در حوزه آبی دریاچه اورمیه نزدیک به 30 تا 40 هزار چاه غیرمجاز نیز وجود دارد، به ارقام فوق باید افزایش 2 برابری جمعیت این منطقه را افزود.
به نظر دولت ایران همان سیاست اتحاد جماهیر شوروی را برای حوزه آبریز دریاچه اورمیه در نظر گرفته و در حال پیشبرد می باشد، چون طی ده های گذشته هیچ صنایع مادری به منطقه آورده نشده و بیشتر هدف دول ایران منطقه را تبدیل کردن به قطب کشاورزی بوده است، دو برابر شدن سطح زیرکشت نیز طی این سالها مطمئناً بدین سبب صورت گرفته است. مسئولین دولت ایران خشک شدن دریاچه اورمیه را ناشی از خشک سالی، تغییر اقلیم و تنها 5% سد سازی معرفی می کنند این در حالی می باشد که بنا به آمارهائی که از سوی ارگانهای ذیربط منتشر گردیده است حوزه آبی دریاچه اورمیه طی چند سال گذشته ترسالی را پشت سر گذاشته و به نوعی میزان بارش باران نیز بیشتر از حد متوسط بوده است، حال باید پرسید پس چرا دریاچه اورمیه هر روز کوچکتر شده و خشک می گردد؟ به نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست تعدد سدهائی که برروی شریانهای آبی دریاچه اورمیه ساخته شده، بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه جزء مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه اورمیه میباشد، در کناراین دلیلی اصلی دو برابر شدن سطح زیرکشت، سیستم قدیمی آبیاری، مدیریت ناصحیح منابع آبی و ... جزء مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد.   
اگر دریاچه اورمیه خشک شود ...
مطمئناً تفاوت بزرگ دریاچه اورمیه با دریاچه آرال وجود نمک و املاح معدنی متعدد در دریاچه اورمیه می باشد که خطرات پس از خشک شدن آن را چندین بابر خشک شدن دریاچه آرال می کند. شروع طوفانهای نمکی، افزایش دمای منطقه، افزایش بیماری های تنفسی، افزایش بیماری های پوستی، افزایش بیماریهای ریوی، شیوع انواع سرطانها، کاهش باران، مهاجرت اجباری از منطقه، ضربه بر اقتصاد منطقه (عدم برداشت آرتمیا اورمیانا)، محو شدن محیط زیست منطقه، و .... را در پی خواهد داشت. 

۱۳۹۱/۰۵/۲۸

10 new Arch dams to be constructed in the watershed of Urmia Lake


Iran, West Azerbaijan: With the starting of operation of the new dams in the province 1.8 billon meters cubed Water sources will add to our water saves said Seyyed Jala Torabi the local officer to Islamic republic news agency (IRNA).
Torabi also told IRNA that new 10 dams that are constructing have the capacity to save 2.39 billion meter cubed per year. He also mentioned that they have started to study to build another four dams with the capacity of 233 million meter cubed per year.
Torabi mentioned the West Azerbaijan province has the capacity of 10 billion meter cubed water per year that 7.5 of it are surface waters and rest are from underground streams. 3.5 billion meter cubed of this water currently is consuming that 1.7 billion meter cubed of it is from underground resources.
Building another 10 barrages in watershed of Lake Urmia in west Azerbaijan province happens while 63% of the lake already dried up and despite what government officials promised to stop building dams and there is no serious action to prevent this environmental disaster. Mahmoud Ahmadinejad the Iranian president said that he sends an emergency order to stop building new dams but they are still just on the papers and not in the action.  
Global environment and local expert’s emphasis that main reason of the drying up of the lake is the construction many dams without scientific background and increased water diversion for irrigated agriculture within the lake's watershed. They put the blame on wrong environmental policies and mismanagement.
According to the reports of the United Nations environment program (UNEP) the lake has been facing gradually decrease in the level of the water in last 15 years but the government officers try to deny it and even they claim that the water level has been increased.

۱۳۹۱/۰۵/۲۷

خشک شدن دریاچه اورمیه سبب متصل شدن جزایر بهم شد

بالاخره جزایر بخش جنوبی دریاچه اورمیه به علت خشک شدن بیش از حد دریاچه بهم متصل شده و مبدل به جزیره ای بزرگ نمکی شدند.
تصویر شماره 1 مربوط به وضعیت دریاچه اورمیه در 25 مرداد 1391 می باشد، که به مانند تصاویر ماههای گذشته نشان دهنده وضعیت نگران کننده دریاچه اورمیه می باشد.
همانطور که در تصویر مذکور مشاهده می کنید جزایر بخش جنوبی دریاچه اورمیه به علت از دست دادن آب بیش از حد به هم نزدیک شده و جزایر متصل به هم نمکی را تشکیل داده اند.
اتصال جزایر جنوب دریاچه اورمیه در تصاویر NDVI نیز به وضوح قابل روئیت می باشد، متصل شدن جزایر جنوبی دریاچه اورمیه به هم برای اولین باری می باشد که صورت می گیرد و نشان از عمق خشک شدن دریاچه می باشد. بی شک با ادامه این روند خشکهای بزرگی را در بخش های جنوبی دریاچه اورمیه شاهد خواهیم بود.
دو تصویر زیر نیز مربوط به سالهای 1390 و 1387 می باشد و خود گواه جدائی جزایر جنوبی دریاچه اورمیه در سالهای گذشته و متصل شدنشان در امروز می باشد.
متاسفانه دولت ایران تاکنون کوچکترین قدمی در راه احیای دریاچه اورمیه برنداشته است، و گوئی دریاچه اورمیه را با دست خود می خشکاند. علارغم هشدار کارشناسان بی طرف جهانی، منطقه ای و داخلی در مورد تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه هنوز هم شاهد انداختن توپ تسوط دستگاههای مسئول و ذیربط به زمین های دیگر می باشیم. 
در حالیکه دریاچه اورمیه در حال خشک شدن می باشد هر روز طرحی کذائی از سوی مسئولین ذیربط ارائه می گردد، روزی بارورسازی ابرها، انتقال آب از دریای خزر، انتقال آب از رود آراز، در آخرین مورد نیز دست یاری به سمت برادران تنی دولت یعنی ارمنستان عزیز حواله شده است.
به نظر می رسد مسئولین در حال کشتن وقت اند، اگر بدین صورت نبود تا به حال کوچکترین قدمی برای احیای دریاچه اورمیه صورت می گرفت. 
به نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست جهانی مدیریت غلط منابع آبی، ساخت سدهای متعدد بدون در نظر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه، سیستم آبیاری قدیمی، کاهش باران، دوبرابر شدن زمین های سطح کشت و ... بیان می گردد.
دریاچه اورمیه به بیش از 20 میلیارد مترمکعب نیز آب نیاز دارد که به نظر بسیاری از کارشناسان تنها راه نجات و احیای دریاچه اورمیه گشودن حق آب از سدهای متعدد ساخته شده بر روی حوزه آبی دریاچه اورمیه می باشد. 
منبع تصاویر و برداشت آزادی از نوشته:
http://tinyurl.com/bp66r8m

۱۳۹۱/۰۵/۲۵

Çevre Baxanı: Urmiye Gölünün 73% Qurudu


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran dövlətinin Turğalı (Rəsmi) verilərinə Görə Urmiye gölünün 65% qurumuşdur ancaq bir neçə gün bundan öncə iran çevrə baxanı Urmiye Gölünün 73% qurumasını medyaya açıqladı. Urmiye Gölünün qurumasına rağmən o Duz Fırtınalarını başlanmasını Görməməzlikdən gələrək inkar etdi və Bulud Toxumlamaq(Cloud seeding) tasarısını yenidən gendəmə gətirməyə çalışdı. Anacq Türk Ulusuna Görə bu işlər yanlız bir reklam amaclı və propagandadır və heç Urmiye Gölünün qurumasını önmləmək üçün heç bir önəm daşımır. Çevre və Doğa Uzmanlarına görə Urmiye Gölünün yanlız yaşam yolu tikilən səddlərdən Gölə su gətirməkdir.  
Iran çevre və Doğadan sorumlu olan baxan Tuğralı dövlət medyasilə bir rapor verərək çox ilginç qonular toxunmuş, biz Lake Urmia News düşərgəsi (Blog) olaraq bu yazını latin Türkcəyə çevrib və sunuruq.
Iran çevre və Doğa baxanı Urmiye Gölünün üçdə birisinin Qurudğunu söyləyərək ancaq Urmiye Gölündə başlayan Duz fırtınasını qəbul etmədi, ötə yandan nədən Urmiye Gölünün üçdə birisi qurumağınada ilişgin bir söz söyləmədi.
Məməd Cavad Məmədzadə: Urmiye Gölünə Tökülən 19 çayın suyu eyni Araz çayını Suyu kimindir və biz Ermənistanda olan Göyçə (Sevan) Çayınında suyun izlədikdən sonar bu Çayın suyununda Urmiye Gölüilə eyni olduğunu gördük!.
Göyçyə və Urmiye Gölləri iqlim baxımından bir birinə çox oxşayırlar, ancaq Göyçə Gölünün suyu şirin Urmiye Gölü isə Duzludur. Bu nədəndən dolayı Göyçə Gölündən Urmiye Gölünə su gətirməkdə heç bir sorun olmaycaqdır.(iran dövləti sözdə Ermənistandan Urmiye Gölünə su gətirmək istəyir )
Türkiyənin Van Gölü, Ermənistanin Göyçə Gölü və iranin(Güney Azərbaycan) Urmiye Gölüsu isə üç bənzər Göl durumunu daşıyırlar ancaq Van və Göyçə Gölləri daha yaxşı bir durumda Urmiye Gölü isə çox zərbə yemiş bir durumu daşıyır, Urmiye Gölünün qorumaq bizim Ulusal sorunumzudur.
Eləcə Göyçə Gölü üzərində olan işlərdən doalyı Gölün Suyu 3 metr yüksəlmiş və Van Gölünün də durumu yaxşıdır ancaq Urmiye Gölü yanlış su yönətimi nədənilə gərgin bir durumudadır.  
Urmiye Gölü Sorunu Ramazn ayından sonraya qaldı
Urmiye Gölü sorunu Rəməzandan sonar daha etgili bir biçimdə ələ alınacaqdır, biz neçə Gün bundan öncə Doğu Azərbaycanda ilgili və sorunu dövlət örgütlərilə bir toplantı gərçəkləşdirdik və bu toplantının ardı inşallah Rəmzan ayından sonra olacaqdır. 
Iran dövləti tərəfindən açıqlandığı üzərə, Ermənistanda olan Göyçə Gölündən Urmiye Gölünə su gətiriləckdir, ancaq önümüzdəki 3 ay içində hələ bu tasarının gərçəkləşdirilməsi üçün araştırmalar olacaqdır, əyər bu tasarı gərçəkləşmə imkaninin daşırsa iran dövləti bu yöndə addımlar atacaq.  
Iran çevrə baxanının dediğinə Görə Urmiye gölünün üçdə biri qurumuşdur və ardı qurumaqda yoxsa çox az suyu var. Quruyan bölgənin ölçüsü 5 min 600 tənəf (hektar) açıqlanbıdır. 
Iranda Çevre və Doğadan sorumlu baxan kəsinliklə Duz Fırtınalarının başlanmasını rəd edərək bu işi önləmək üçün görülən işlərı ad apardı, ona Görə iran dövlətı Urmiye Gölünün quruması üçün çalşmaqdadır.
Çevre baxanı: iran Su və enerji baxanı Urmiye Gölü haqqında olan öz təhüdlarını gərçəkləşdirmədi.
Çevre baxanını dediğinə Görə enrji və Su baxanı Urmiye Gölü üçün 1/1 milyard kup su təmin etməyə söz vermişdi ancaq bu olay gərçəkləşmədi. əkinçilik örgütü də əski sulama sistemini yeniləməsi üçün iran başbaxanına söz vermişdi ancaq hələ kəsin bir durumu söz qonusu dəyildir.
Farsca qaynaq:
http://tinyurl.com/caccfu6

۱۳۹۱/۰۵/۲۴

Shrinking of Lake Urmia


Lake Urmia shows a range of dark and light red hues of water, framed by white salt flats, in this image of Iran. Also visible in the full image is Lake Van, in Turkey, and the Caspian Sea. Lake Urmia has been shrinking in recent years, in part due to the ecological changes from the construction of a causeway across the lake, and in part due to a recent drought that has significantly decreased the annual amount of water the lake receives.
Although measures are now being taken to reverse the trend, the lake has shrunk by 60 percent and could disappear entirely. On August 2nd 2012, Mohammad Javad Mohammadzadeh, the head of Iran’s Environment Protection Organization, announced that Armenia have agreed on transferring water from Armenia to counter the critical fall in Lake Urmia’s water levels, remarking the body of water had reached its lowest water levels ever recorded.

Lake Urmia (Turkish: اورمو گؤلو ,farsi: دریاچه ارومیه‎, Daryache-ye Orumiye)  is a salt lake in northwestern Iran, near Iran's border with Turkey. The lake is between the provinces of East Azerbaijan and West Azerbaijan, west of the southern portion of the similarly shaped Caspian Sea. It is the largest lake in the Middle East, and the third largest salt water lake on earth, with a surface area of approximately 5,200 km² (2,000 mile²), 140 km (87 mi) length, 55 km (34 mi) width, and 16 m (52 ft) depth. Lake Urmia is protected as a "National Park" by the Iranian Department of Environment.
Ecology
Lake Urmia is home to some 212 species of birds, 41 reptiles, 7 amphibians, and 27 species of mammals, including the deer. It is an internationally registered protected area as both a UNESCO Biosphere Reserve and a Ramsar site. The Iranian Dept. of Environment has designated most of the lake as a "National Park".
Protests for saving Lake Urmia
On 2 April 2010 and 2011, and after several callings from Tractor Sazi F.C.'s fans in stadiums and internet sites, protest demanding that the government take action to save Lake Urmia was held in Tabriz, Urmia, on the lake beach, and on top of the lake bridge. As a result, dozens of people were arrested by security forces.
in August 2011, after the Iranian parliament dropped two emergency cases for reviving the lake, a number of soccer fans at Tabriz derby (soccer match between Tractor Sazi F.C. and Shahrdari Tabriz F.C.) were arrested for shouting slogans in favor of protecting the lake. Later that same week, Iranian Turkish scheduled a protest against the parliament move. Despite the capture of more than 20 activists by security forces the day before the protest, numerous people attended the event in Urmia and a number of clashes with police were reported.
On 3 September 2011, Iranian Tuekish demonstrated for second week in a row to protect Lake Urmia. The protests in Tabriz and Urmia reportedly followed parliament's rejection of rescue plan, and security forces used violence to break up environmental rallies as protesters demanded action to save Lake Urmia, and according to West Azerbaijan's governor at least 60 supporters of the lake were arrested just in Urmia and dozens in Tabriz because - according to an Iranian official - they had not applied for a permit to organize a demonstration. As the protests in Tabriz and other Iranian Azerbaijan cities, Azerbaijanian Turkish resident in Turkey called for the preservation of saltwater Lake Urmia through a peaceful protest that included pouring salt and lying on the street in front of the Iranian Embassy in Ankara.
Source of Picture

۱۳۹۱/۰۵/۲۳

Ermenistan Urmiye Gölünün Qurtarıcısı


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran dövlət medyasi bir neçə Gün olur Ermənistandan Urmiye Gölünə su gətirilməsini gündəmə gətirmişdir, ancaq həmən dövlət medyasi iran və Ermənistan yetkililərinin anlaşması haqqında heç bilgi verməmişdir.
Iran Dövlət medyasinda olan anlaşma haqqında, necə olacağı, haradan su daşınacağı, nə qədər su daşınacağı və belə diyək heç bir ayrıntısı haqqına bilgi sunulmamış və yanlız içi boş bir laf ortaya atılmışdır. Ötə yanadn Ermənistan qaynaqlarida bu haqqda öz səsizliklərii dəvam etmişlər və yanlız bir anlaşma olduğunu savunmuşlar. 
Bu tür xəbərlərin iran dövlət medyasi tərəfindən yayılamsı birinci dəfə yox bəlkə bəlli amaclı və propaganda olsun diyə bənzər xəbərlər dəfələrcə yayılmışdır. Xatirlayaq neçə vaxt bundan öncə iran dövləti xəzər dənizindən su gətirmə, Araz Gölündən Su gətirmə vs kimin xəyali tasarıları gündəmə gətirmiş ancaq çevre və Doğa uzmanlarının eleştirisindən sonra geri addım atmaya zorlanmışdır. 
Iran dövlətinin Urmiye Gölü üçün tasarladığı bu xəyali planlarin heç birisi indiyədək gərçəkləşməmiş və gərçəkləşmə şani bilə yox. Bu tasarıların heç birisinin üzərində bir bilimsəl çalışma və uzman insanlar yox, bəlkə dövlət Ulusun səsini basdırsın diyə və yön versən bəzən bu tür tasarıları orataya atmaqdadır. 
Biz  Lake Urmia News Düşərgəsi olaraq Ermənistandan Urmiye Gölünə su gətirmə tasarısının sonucunuda ötən tasarılar kimin olacağını düşünürük. Bir neçə gündən sonra olaylar bitdiği zaman bu tasarıda yanlız bir xəyali tasarı olduğu ortaya çıxacaqdır. Iran dövləti Araz çayı tasarısında Quzey Azərbaycan və Güney Azərbaycan Türklərini qarşi qarşıya gətirmək istəyirdi və eləcə Quzey Azərbaycani Urmiye Gölünün qurumasindan sorumlu tutumaq istəyirdi ancaq uğur qazanamadi. 
Iran dövləti bu tasarı yanında Günlərdir Buludlari Toxumlamaq (Cloud Seeding) tasarlısını gündəmə gətirmişdir, bu olay illərcə Dünyanin çox çeşidli və daha iləri bilimə sahib olan ölkələrində gərçəkləşmiş, ancaq alınan sonuc bu işin dorğu olmadığı və etgisiz olduğunu göstərir, eləcə ABD və İsraildə illərcə bu yöntəm qullanılmış və sonuc alınamamış, bilimsəl verilərə Görə Buludlari Toxumlamaq əyər bir yağış yağdırmaya nədən olursa başqa bir bölgədə ekoloj və çevre sorunu yaratmğada nədən olur.  
Tərəfsiz doğa və Çevre Uzmalarina görə Urmiye Gölünün tək yaşam yolu tikilən səddlərdən Urmiye Gölünə su gətirilməsidir, ancaq iran dövləti bunu yapmamaqda nədən israrli olduğu anlaşılmamaqdadır.

۱۳۹۱/۰۵/۱۹

دریاچه اورمیه تا 3 سال دیگر کاملاً خشک خواهد شد

دکتر شاعری گفت ، دریاچه اورمیه در سال‌های اخیر 25 میلیارد مترمکعب ذخایر آبی از دست داده است و با ادامه روند فعلی، تا سه سال دیگر کاملاً خشک می‌شود.
 این مطلب را علی محمدشاعری معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی اختصاصی با «اطلاعات» اعلام کرد و درباره آخرین وضع این زیست بوم توضیح داد: اکنون از شمال دریاچه اورمیه 1200 و ازجنوب آن 1384 کیلومتر مانده است.
 به گفته او میزان بارندگی در سال آبی گذشته در این حوزه آبریز، 1373 میلی‌متر و امسال 1322 میلی‌متر بوده که با 51 میلی‌متر کاهش بارندگی‌ها، 86 درصد میزان همیشگی فقط محقق شده است، با توجه به آنکه تا پایان سال هم بعید است که باران در حد مطلوب به این حوزه ببارد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به کاهش ارتفاع دریاچه اورمیه از سطح آب‌های آزاد اشاره کرد و ادامه داد: آخرین تراز اکولوژیک این دریاچه 95/1270 متر برآورد شده در حالی که پارسال 25/1271 متر بود، یعنی 35 سانتی‌متر کاهش ارتفاع محسوس است. علاوه بر این، اکنون 70 درصد مساحت دریاچه اورمیه خشک شده است.
 سونامی نمک
شاعری در پاسخ به این پرسش که آیا وقوع سونامی نمک با این شرایط محتمل است تاکید کرد: درست است که اگر اقدام عاجل برای نجات دریاچه اورمیه صورت نگیرد، ۸ میلیارد تن نمک انباشته شده در وسعت ۵۷۰ هزار هکتار آن به تدریج به ریزگرد نمکی تبدیل می‌شود، اما در کوتاه مدت، وقوع سونامی نمک بعید به نظر می‌رسد. به گفته او ریزگردهای نمکی در صورت فعال شدن استان‌های آزربایجان غربی، آزرببایجان شرقی و اردبیل را در بر می‌گیرد و ساکنان این مناطق خسارات چشمگیری در حوزه سلامت و اقتصاد خواهند دید.
 این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که سازمان متبوعش چه تکالیفی در احیای دریاچه اورمیه بر عهده داشت و آیا به آنها عمل کرد توضیح داد: ما مراتب را از طریق استانداری، شورای عالی آب و وزارت نیرو پیگیری کرده‌ایم که این نهادها پس از تامین آب شرب مردم، اولویت را به تامین حقابه مورد نیاز دریاچه اورمیه اختصاص دهند که وزارت نیرو در این زمینه قول مساعد داده، اما به ۷۰ درصد تکالیفش عمل کرده است.او ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست تکالیف نظارتی بر عهده دارد، اما قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از اقدام‌های نسنجیده‌ برخی وزارتخانه‌ها مانند نیرو و جهاد کشاورزی را ندارد که اگر این قدرت را داشت، اکنون وضع دریاچه اورمیه این‌گونه نبود.
 شاعری در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای اصلی نجات دریاچه اورمیه اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام تامین حقابه 1/3 میلیارد مترمکعبی توسط وزارت نیرو است که امسال 8/1 میلیارد مترمکعب آن تامین شده است؛ راهکار دیگر هم انتقال آب رودخانه‌های مرزی به دریاچه، فقط تا دو سال آینده است، زیرا براساس برآوردها، پس از این مدت و با توجه به احتمال زیاد خشکی دریاچه اورمیه سه سال بعد، رسیدن آب رودخانه‌ها، نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.
 به گفته قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست بارورسازی ابرها و افزایش بارندگی به کمک فناوری‌های نوظهور می‌تواند ۳۰ درصد در افزایش بارش‌ها موثر باشد و در عین حال برای نجات دریاچه اورمیه می‌توان از روش‌های بهره‌وری آب در فعالیت‌های کشاورزی و صنایع آب‌بر سود جست.
شاعری همچنین تاکید کرد: بدین منظور، باید به صورت جدی از مطالعه و ساخت سدهای جدید توسط وزارت نیرو جلوگیری کرد. علاوه بر این، با تغییر کاربری عرصه‌های منابع طبیعی دارای پوشش گیاهی به کاربری کشاورزی‌هایی که آب زیاد نیاز دارد به شدت مقابله کرد که در کنار این‌ها، صادر نکردن پروانه چرای جدید هم ضروری می‌نماید. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که اگر دریاچه اورمیه با آب کافی احیا نشود، چه اقدامی باید انجام داد تاکید کرد: باید عملیات بیابان زدایی را با استفاده از روش‌های بیولوژیک مانند کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به شوری در کانون‌های مستعد تولید ریزگرد پیگیری کرد.
 شاعری در ادامه این گفتگو پیشنهاد کرد: با تمامی اقدام‌های سازمان حفاظت محیط زیست، گاهی ساز وکارهای لازم برای جلوگیری از تخلفات، نواقصی دارد که در این زمینه، تشکیل دادگاه ویژه تخلفات زیست محیطی مطلوب به نظر می‌رسد، زیرا ما خواهیم توانست براساس گزارش‌ها، به محض وقوع تخلفات دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مردم از طریق دادگاه پیگیری کنیم و نگذاریم بحران‌های دیگری در عرصه طبیعت واقع شوند. او تاکیدکرد: تمامی طرح‌های عمرانی و توسعه هم باید ارزیابی زیست محیطی شود و پس از تحلیل هزینه فایده به اجرا درآید تا علاوه بر بهبود اشتغال و آبادانی، با محیط زیست سازگار باشد و متناسب با آستانه تحمل آن تعریف شود، که جز این، بحران‌هایی مانند بحران دریاچه اورمیه دور از انتظار نیست.
برنامه هائی به مانند بهره وری کشاورزی برنامه های طولانی مدت اند برای درمان زخم های دریاچه اورمیه اعمال زودبازده به مانند آب رسانی سریع مورد نیاز هست نه فرهنگ سازی چن دساله برای بهره وری کشاورزی.
در حالی که آقای شاعری از توقف پروژه های سدسازی در حوز هدریاچه اورمیه خبر می دهند همین دیروز مدیای دولتی از ساخت 10 سد مخزنی و مطالعه 4 سد مخزنی دیگر در حوزه آبی دریاچه اورمیه خبر داد.
بیابان زادئی نیز جزء پروژه های میان مدت-طولانی مدت هست و دردی از خشک شدن دریاچه اورمیه دوا نمی کند، چون دریاچه اورمیه به گفته همین مسئول دولتی تنها 3 سال زمان دارد.
دریاچه اورمیه 25 میلیارد مترمکعب آب از دست داده و پروژهای خیالی به مانند بارورسازی ابرها، ترویج فرهنگ بهره وری کشاورزی و ... تنها برای وقت تلف کردن مسئولین دولتی می باشد. به نظر مسئولین دولت ایران تمایلی به حفظ و احیای دریاچه اورمیه ندارند چون تا به اکنون کوچکترین قدمی در راه احیای دریاچه اورمیه برداشته نشده است، علارغم خشکانیده شدن دریاچه اورمیه مسئولین در حال پیگیری برگزاری فستیوال نمک در سوال دریاچه اورمیه اند.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/cajoxmq

۱۳۹۱/۰۵/۱۸

Urmiye Gölü Su hövzəsində 10 Yeni Sedd Tikilib


Güney Azərbaycan, Urmiye: iranin rəsmi xəbər düşərgəsinin(sitə) verdiği bilgilərə Görə Urmiye Gölü su hövzəsində 10 yeni sədd tikiləcəkdir.
irna düşərgəsinin verdiği bilgilərə Görə Urmiye Gölü su hövzəsində 10 yeni səddin tikilməsi dışında 4 yeni sədd üçün də araştırmalar başlanmışdır.
iran dövlət medyasinin verdiği bilgilərə Görə əyər bu səddlərin tikintisi bitərsə və qullanım halinə gəlsələr Batı Azəbaycan da 1.800 milyard kup su tükətiləcəkdir.
10 yeni səddin tikilməsi dışında Urmiye Gölü su hövzəsində 4 yeni səddin də tikilməsi araştırılır, tikiləcək 4 yeni səddin su tükətimi 233 milyun kup olacaqdır.
Urmiye Gölü su hövzəsində tikilən 14 yeni səddin xəbəri gərçəkdən iran sınırlarında bulunan Türk Ulusunu şaşırtdı, nədən söylərsiniz. neçə vaxt bundan öncə irannin Su-Doğa və çevreilə ilgili sorumlu baxan və örgütləri Urmiye Gölü su hövzəsində Sədd tikintilərinə yasaq gətirib və qadağan olamsını savunmuşlar, eləcə Mahmid Əhmədinejad neçə vaxt bundan öncə bir yeni bildiridə Səddlərin tikilməsinə son verilməsini istəmişdir. bu reklam amaclı bildiri və davranışlara rağmən Urmiye Gölü su hövzəsi ən yaxın zamanda 14 yeni səddə ev sahibliği yapacaqdır.
Dünyada və bölgəsəl çevre və Doğa uzmanlarına dediklərinə Görə Urmiye Gölünün quruamq nədəni tikilən sayısızca sədd, yanlış su yönətimi olaraq adlandırılır, ancaq nədən iran dövləi yetkililəri ginə bu sözlərə rağmən Urmiye Gölü su hövzəsində yeni Səddlərin tikilməsilə uğraşırlar dərin düşünməliyik.
United Nations Environment Programme Örgüt tərəfindən yayınlanan bilimsəl çalışmalar sonucunda Urmiye Gölünün quruamq sorunu bir bilimsəl açıdan dəyərləndirilmiş, bu bilimsəl çabanın sonucunda öncədən bəlli olduğu kimin Urmiye Gölü ötəki 100 ilin içində quruamamışdır və bəlkə suyu bilə bu qədər geriləməmiş, ancaq 15 ilin içində tikilən sayısızca səddlərin sornucunda bugün iran dövlətinin tuğralı (Rəsmi) verilərinə Görə 63% qurumuşdur.

ساخت 10 سد مخزنی در حوزه آبی دریاچه اورمیه

سید جلال ترابی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دولتی ایرنا افزوده است: با بهره برداری از سدهای مخزنی آماده بهره برداری در استان یك میلیارد و 800 میلیون مترمكعب آب در اختیار استان قرار می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود سدهای مخزنی در حال احداث را شامل 10 سد با ظرفیت استحصال دو میلیارد و 39 میلیون مترمكعب آب بازگو کرده است.
بر اساس گفته های وی 4 سد نیز در حال مطالعه با ظرفیت استحصال 233 میلیون مترمكعب هستند.
ترابی در گوشه دیگری از سخنان خود پتانسیل آب قابل استحصال استان آزربایجان غربی را 10 میلیارد مترمكعب خوانده  و 5/7 میلیارد متر مكعب این پتانسیل را آبهای سطحی و بقیه زیرزمینی معرفی کرده است. از این میزان آب 5/3 میلیارد مترمكعب آن مورد استفاده قرار می گیرد كه 7/1 میلیارد مترمكعب آن آب سطحی و بقیه زیرزمینی است.
ساخت 10 سد مخزنی در آزربایجان غربی و حوزه آبی دریاچه اورمیه در حالی می باشد که بنا بر آمارهای دولتی که چندان قابل اعتماد نمی باشند در حالیکه نوشته فوق را مطالعه می فرمائید بیش از 63% آب دریاچه اورمیه خشکانیده شده است. در دیگر سو ساخت 10 سد مخزنی جدید در حوزه آبی دریاچه اورمیه علارغم گفته های وزیر نیرو مبنی بر توقف سد سازی در حوزه آبی دریاچه اورمیه می باشد که بارها از مدیای دولتی تبلیغات شده است. در کنار این موارد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران چندی پیش دستور ویژه ای را برای متوقف ساخت سدسازی در حوزه آبی دریاچه اورمیه به وزارت نیرو فرستاده بود که گوئی این دستور نیز به مانند توجه ویژه دولت به امر احیای دریاچه اورمیه تنها بر روی کاغذ و مدیای دولتی مانده است.
کارشناسان محیط زیست جهانی و منطقه ای مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه ساخت سدهای بی حساب و کتاب بدون درنظر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه معرفی می کنند، در کنار سد سازی بی حساب و کتاب عدم مدیریت صحیح منابع آبی نیز جزء دومین علل خشکانیده شدن دریاچه اورمیه می باشد.
بر اساس گزارش های United Nations Environment Programme دریاچه اورمیه طی 15 سال گذشته همواره با روند کاهش سطح آب مواجه بوده ولی همواره مسولین دولتی کاهش سطح آب دریاچه اورمیه تکذیب و حتی از افزایش سطح آب دریاچه اورمیه نیز خبر داده اند.
منبع خبر ساخت سد سازی، خبر گزاری دولتی ایرنا
http://tinyurl.com/8cla6qu

۱۳۹۱/۰۵/۱۴

ارمنستان می تواند منجی دریاچه اورمیه باشد؟

بنا به اخباری که در مدیای دولتی منتشر شده، رئیس سازمان محیط زیست از توافقی با ارمنستان در مورد انتقال آبهای جدیدی به دریاچه اورمیه خبر داده شده است.
بر اساس مطالبی که در مدیای منتصب به دولت در این باره منتشر شده هنوز توافقی در مورد نوع، نحوه و به بیان دیگر مسائل مرتبط با انتقال آب توافقی حاصل نشده است.
نکته قابل تامل در نشر این خبر عدم بروز کوچکترین موردی در وصف نوع توافق احتمالی می باشد،  که سوالهای بسیاری از در اذهان عمومی ایجاد کرده است. به بیان بارزتر حتی معلوم نیست از کدام منبع آبی ارمنستان به دریاچه اورمیه آب منتقل خواهد شد، آب انتقالی چمقدار خواهد بود، آیا امکان انتقال وجود دارد، ترکیب آب انتقالی مشابه ترکیب آب دریاچه اورمیه می باشد، کانال کشی احتمالی صورت خواهد گرفت، زمان این کانال کشی چند سال خواهد بود و ...سوالات متعدد این چنینی
این اولین باری نیست که مسئولین دولتی به یکباره صحبت از تحقق پروژه ای در مورد احیای دریاچه اورمیه دارند، برای مثال طی ماههای گذشته طرح انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورمیه، طرح انتقال از رود آراز (ارس) به دریاچه اورمیه و اکنون نیز طرح انتقال آب از ارمنستان به دریاچه اورمیه.
تمامی این طرح هائی که هیچکدام تاکنون عملی نشده اند در یک موضوع مشترک اند آنهم تبلیغات طرحی برای نجات دریاچه اورمیه بدون بررسی و تحقیق عملی در مورد شدن یا نشدن طرح. گوئی هر چند ماه یکبار مسئولیت دولتی برای احیای دریاچه اورمیه طرحی را بدون بررسی جوانب کار تبلیغ کرده و یک پروپاگاندائی به راه می اندازند پس از چند روز انتقاد در مورد اجرائی نشدن و عدم تحقق طرح های مذکور دوباره صدای مسئولین می خوابد. یا برای مثال در مورد طرح انتقال اب آراز به دریاچه اورمیه بیشتر مسائل سیاسی برای برهم زن روابط مردمان ترک هر دو سوی آراز مد نظر بوده است.  
به نظر راقم این سطور با نگرش بر نحوه انتشار این خبر بدون صحبت از طرح توسط مسئولین دولتی احتمالاً ای نطرح نیز سرنوشتی به جزء طرح های دیگر نخواهد داشت.  
در کنار موضوع انتقال آب از ارمنستان به دریاچه اورمیه دوباره موضوع فانتزی بارورسازی ابرها نیز به روز شده است. به گفته آقای محمد زاده دولت فناوریهای جدیدی برای باروسازی ابرها نیز در نظر گرفته فقط نوع فناوری جدید هنوز اعلام نشده است. 
همانطور که طی سالهای گذشته مشاهده شده است باروری سازی ابرها کوچکترین اثری در راه احیای دریاچه اورمیه و یا افزایش بارش باران در منطقه اورمیه مشاهده نشده است. مسئولین دولت تاکنون کوچکترین آماری در حوزه افزایش بارش باران پس از بارور سازی ابرها منتشر نکرده اند. در دیگر سو بارورسازی ابرها در ایران هر چقدر هم پیشرفته و با تکنولوژی بالا باشد (که احتمالش زیر صفر هست) در غیاس با تکنولوژی بارورسازی ابرها در آمریکا و اسرائیل که سالها از این سیستم اتسافده نموده اند عقب مانده تر خواهد بود، در حالیکه بارورسازی ابرها در هر دو کشور مذکور با شکست مواجه شده و نتایج مثبتی را نگرفته اند، چون بارش مصنوعی باران در یک منطقه سبب تغییر سیستم اکولوژیکی در یک منطقه دیگر می شود و چرخه طبیعی طبیعت به هم می ریزد.        
به نظر بسیار از کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه ای و جهانی تنها ترین راه نجات دریاچه اورمیه تنها و تنها گشودن حق آبه دریاچه اورمیه از سدها می باشد. 

دریاچه اورمیه محکوم به مرگ می باشد / از اختصاص حقابه دریاچه اورمیه خبری نیست

 مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در پرتال اطلاع رسانی این سازمان، اعلام کرده اند که سونامی دریاچه اورمیه ناشی از برداشت نادرست رسانه ها از شرایط کنونی دریاچه اورمیه است، این در حالی است که همین مدیران چندی پیش در مورد رسیدن گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه اورمیه تا تهران ابراز نگرانی کرده بودند. به علاوه در جایی که کارشناسان محیط زیست و آب از مرگ قریب الوقوع دریاچه اورمیه خبر می دهند، مقام های سازمان محیط زیست از بهبود شرایط دریاچه اورمیه بابت مدیریت بهتر منابع آب در سال های آتی سخن می گویند. مقام های سازمان گویا خود در مورد شرایط دریاچه اورمیه و اضطرار در نجات این دریاچه به اندازه کافی توجیه نیستند.
 «محمدجواد محمدی زاده»، رییس سازمان محیط زیست و«اصغر محمدی فاضل»، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در عرض چند روز  چند موضع گیری متناقض در مورد شرایط دریاچه اورمیه و گرد و غبار نمکی حاصل از خشک شدن این دریاچه داشتند.
 نخستین جهت گیری را فاضل داشت با ابراز نگرانی در مورد رسیدن غبار نمک دریاچه اورمیه تا تهران و البرز. بلافاصله بعد از آن رییس سازمان محیط زیست بدون ارائه هیچ دلیلی در پاسخ به خبرنگاران گفت که سونامی نمک را در دریاچه اورمیه قبول ندارد و اندک زمانی بعد از این گفته عالی ترین مقام سازمان محیط زیست، معاون او اصغر محمدی فاضل با تکذیب حرف های پیشین خود، در تایید مقام مافوق خود گفت که سونامی نمک ناشی از برداشت نادرست رسانه هاست.
 بنا بر آن چه در سایت اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست آمده، فاضل گفته است: «اساسا سازمان محیط زیست اصطلاح غلطی که ناشی از برداشتهای غیر فنی برخی از رسانه ها تحت عنوان سونامی نمک در دریاچه اورمیه را قبول ندارد. ایجاد غبارهای نمک و طوفانهای نمکی در دریاچه اورمیه مانند هر بستر خشک شده دیگری در صورتی که روند خشک شدن و عبور و مرور وسایل نقلیه، ادوات کشاورزی و برداشتهای غیر مجاز نمک از کف دریاچه اورمیه ادامه یابد محتمل است.»
 گفته های ضد و نقیض و تلاش برای عادی نشان دادن اوضاع در دریاچه اورمیه و مناطق اطراف آن در جایی است که کارشناسان محیط زیست بیش از همیشه در مورد این دریاچه و تاثیراتی که خشک شدن آن بر مناطق وسیعی از ایران می گذارد، ابراز نگرانی می کنند.
 پیش از این «محمد درویش»، فعال محیط زیست در مورد شرایط اضطراری دریاچه اورمیه به CHN گفته بود: «خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که توفان های نمک در اطراف این دریاچه آغاز شده است و تعدادی از ساکنان منطقه را وادار به مهاجرت اجباری کرده است.»
به گفته درویش، اتفاقاتی که در حال حاضر در دریاچه اورمیه در حال رخ دادن است و توفان های نمکی که افکار عمومی در مورد آن نگران هستند در برابر حجم اتفاقی که با خشک شدن تمامی دریاچه به وقوع خواهد پیوست، قابل اغماض است و اساسا با آن قابل مقایسه نیست.
 درویش به علاوه با تاکید بر این که دریاچه اورمیه به وقت اضافی خود نزدیک می شود و فرصتی برای هدر دادن در مورد آن وجود ندارد، گفته بود: «تحت هر شرایطی باید اولویت نخست رها کردن تمامی حقابه دریاچه در آن باشد و باید دقت کنیم که از این پس وارد کردن قطره ای آب به درون دریاچه کاری بیهوده خواهد بود.»
 درویش تنها کارشناسی نیست که در مورد شرایط بسیار ناگوار دریاچه اورمیه هشدار می دهد. نمایندگان مجلس و کارشناسان بسیار دیگری نیز در این باره هشدار داده اند، تمامی این هشدارها اما موجب نشده است که مدیران سازمان محیط زیست در مورد شرایط این دریاچه نگران شوند و راهکاری اساسی برای حل بحران آن پیگیری کنند و در نهایت قطره ای از حقابه های مورد بحث به سوی دریاچه روانه شود.
 اظهارات تازه اصغر محمدی فاضل، معاون محیط طبیعی سازمان گویای این نگرش خوشبینانه سازمان محیط زیست در قبال دریاچه اورمیه است: «با توجه به سیاستهای صرفه جویانه که در بخش کشاورزی، شرب و صنعت در نظر گرفته می شود نسبت به بهبود شرایط دریاچه اورمیه در سالهای آتی امیدواریم.»
 فاضل در شرایطی از برنامه ریزی برای سال های آتی سخن گفته است که همگان بر این موضوع توافق دارند که وقتی برای برنامه ریزی های بلندمدت در دریاچه اورمیه نمانده است، چنان که «محمدرضا تابش»، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم پیش از این به CHN گفته بود: «اگر روند رسیدگی به بحث خشک شدن دریاچه ارومیه به همین صورت ادامه یابد، باید منتظر مرگ این دریاچه در آینده نزدیک باشیم.»
منبع مقاله:
http://tinyurl.com/cen2emq

۱۳۹۱/۰۵/۱۳

رییس انجمن متخصصان محیط زیست: دریاچه اورمیه در وضعیت بدی قرار دارد

مجید عباسپور: دریاچه اورمیه، هامون و یا گاوخونی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و اگر فکری برای نجات آنها نشود به منشاء گرد و غبار در کشور تبدیل می شود.
به گزارش زیست بوم به نقل ازایرنا رییس انجمن متخصصان محیط زیست ایران افزود: شرایط تالاب های کشور به گونه ای است که به سمت خشک شدن پیش می رود و از این رو مستعد بروز ریزگرد خواهد شد.
 عباسپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: متاسفانه وضعیت تالاب های داخلی کشور در شرایط مطلوبی نیست و اگر این روند به همین روال پیش رود به زودی شاهد خشک شدن آنها خواهیم بود که دراین صورت منشاء بروز ریزگردها خواهند شد.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال دریاچه اورمیه ، هامون و یا گاوخونی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و اگر فکری برای نجات آنها نشود به منشاء گرد و غبار در کشور تبدیل می شود.
عباسپور تاکید کرد: هر چند در حال حاضر کانون و منشاء بحران ریزگردها خارج از کشور است اما اگر وضعیت تالاب ها به همین روال پیش رود منشاء داخلی ریزگردها به منشاء خارجی اضافه می شود.
وی در ادامه به وضعیت بحرانی ریزگردها در کشور و منطقه اشاره کرد و گفت: در زمینه مشکل ریزگردها به مرحله ای رسید ایم که باید کنوانسیون منطقه ای ریزگردها و ذرات معلق در منطقه ایجاد شود.
وی افزود: خوشبختانه منشاء ریزگردها شناسایی و راه مقابله با آن مشخص شده است.
وی اظهارداشت: بیشترین درصد منشاء بروز ریزگردها در خارج از مرزهای کشور است . کشورهایی که کانون بحران در آنها شناسایی شده بنا به دلایل مختلف سیاسی یا مالی هیچ گونه اقدامی برای حل این مشکل نمی کنند.
عباسپور افزود: تاکنون اقدامات و پیشنهادهای زیادی برای حل این مشکل را ارایه داده اند که متاسفانه کشورهمسایه عراق – که کانون اصلی این ریزگردهاست – هیچ تعهدی نسبت به اجرای این طرح ها از خود نشان نمی دهد.
رییس انجمن متخصصان محیط زیست ایران اظهارداشت: به نظر می رسد راه حل این مشکل برقراری تعاملات منطقه ای است تا بر اساس آن کشورها به اجرای طرح های مربوط به ریزگردها مقید شوند.
عباسپور گفت: برای حل مشکل ریزگردها هم باید با تشکیل کنوانسیونی اقدامات لازم با تعامل و همکاری منطقه ای صورت گیرد و اعتبارات مورد نیاز هم توسط تمام اعضای کنوانسیون تامین شود که در این صورت به یک کشور خاص فشار وارد نخواهد آمد.
سخنان رییس انجمن متخصصان محیط زیست در مورد دریاچه اورمیه و سونامی نمک در حالی بیان می گردد که اکثر مسولین دولتی وجود سونامی نمک در دریاچه اورمیه را کتمان می کنند. بنا به آمار دولتی که موسخ نمی باشد اکنون بیش از 60% دریاچه اورمیه نگین آزربایجان جنوبی خشک شده است. بر اساس تصاویری که جمعی از دوست داران میحط زیست آزربایجان جنوبی از شروع ریزگردهای نمک در اطراف دریاچه اورمیه منتشر کرده بودند گمان های اولیه در خصوص شروع سونامی نمک در اطراف دریاچه اورمیه به یقین تبدیل شد ولی مسئولین دولتی هنوز هم موضوع را کتمان می کنند. در دیگر سو علارغم خشک شدن سریع دریاچه اورمیه تاکنون هیچ کار عملی در جهت احیای دریاچه اورمیه صورت نگرفته است مگر سخنان بی شمار تبلیغاتی و عوامفریبانه...
منبع خبر:
http://tinyurl.com/czjhzhc

Xezer Denizinden Urmiye Gölüne Su Getirme Tasarısı Pratik Deyiller


Aylar sonra və belə deyək neçə il vaxtı yandırmaqdan sonra iran dövletinden bir yetkili Xəzər Dənizindən Urmiye Gölünə Su Gətirmə Tasarısının pratik olmadığını söylədi. Iran dövləti tərəfindən Yeni yayınlanan biligilərə Görə Urmiye Gölünün 73% qurumuşdur ancaq Urmiye Gölünün bu durumuna rağmən indiyə qədər qonuila ilgili heç bir addım atılmamışdır.
Iran məclisi çevreile ilgili sorumlu olan qurumun üyələrinin birisinin dediğinə Görə Urmiye Gölünün Yaşamı üçün Xəzər Dənizindən su gətirmə Tasarısı Pratik dəyildir, iranin mehr xəbər Ajansila verdiği raporda bəzi önəmli qonulara toxunmuşdur, biz Lake Urmia News Düşərgəsi olaraq bu söyləmləri latin Türkcəyə çevirmişik.
Urmiye Gölü sorunu hələ 9 ci məclisin gündəmində dəyildir ancaq bizim üçün Urmiye Gölü sorunu çox önəmlidir.  Biz məclisin çevre və doğaila ilgili qurumu olaraq bir dəfə qonuila ilgili toplandıq ancaq bir tasarı orataya çıxmadı.
Batı Azərbaycan Valısını verdiği bilgilərə görə Urmiye Gölünün suyu ötən ilə Görə azalmışdır.
Bizim üçün Urmiye Gölü sorunu önəmlidir ancaq Urmiye Gölü sorunu rəmazan ayından sonra gündəmə gələ bilər.
Bizə Görə Xəzər dənizindən Urmiye Gölünə Su gətirmə tasarısı pratik dəyildir, əyər Urmiye Gölü quruyusa bölgə Ulusunun yaşmı fəlc olacaqdır və Duz fırtınaları, çeşidli Kanserlər, dərı Xəstəliklərı və ... yayqınlaşacaqdır, eləcə əkinçilik alanları təmamən məhv olacaqdır. 
Söyləmin farsca qaynağı:
http://tinyurl.com/bsc7z9c