۱۳۹۱/۰۶/۰۴

دریاچه نمک ترکیه به بهشت فلامینگوها و دریاچه اورمیه به نمک زار مبدل گشت

بر اساس منابع خبری میحط زیستی ترکیه هزاران فلامینگوی مهاجر برای زادو ولد به دریاچه نمک ترکیه (به زبان انگلیسی: Lake Tuz) سرازیر شده اند. 
دریاچه نمک ترکیه یکی از عمده مکان های مهاجرت فلامینگوها در دنیا می باشد که هر ساله میزبان هزاران فلامینگو برای تخم گذاری میباشد، امسال نیز به مانند روال سالهای گذشته به تمام معنا به بهشت فلامینگوها مبدل گشته است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی انجمن محافظان محیط زیست و طبیعت ترکیه امسال دریاچه نمک ترکیه میزبان 18.418 فلامینگو بوده است.
بسیاری از همین فلامینگوها سالها برای زاد و ولد به دریاچه اورمیه سرازیر می شدند ، ولی متاسفانه به علت خشک شدن دریاچه اورمیه، نبود غذا و از بین رفتن منابع غذائی، مرگ آرتمیا اورمیانا، افزایش شوری و پائین آمدن عمق آب، پیوستن جزایر به خشکی، تخریب زیست گاههای پرندگان و دیگر مسائل سبب شده که دریاچه اورمیه چند سالی هست که میزبان این نشانه های حیات دریاچه نباشد و حتی به جرات می توان گفت که طی 5 سال گذشته 1 جفت فلامینگو هم در دریاچه اورمیه مشاهده نشده است. بر طبق آخرین آمار رسمی دولت ایران طی سالهای گذشته 100 هزار فلامینگو دریاچه اورمیه را برای همیشه ترک کرده اند. حتی وضعیت دریاچه اورمیه به حدی بغرنج می باشد که آرتمیا اورمیانا تنها موجود زنده ای که قادر به زندگی در آب شور دریاچه اورمیه بود به علت شوروی بیش از حد آب چند سالی هست که قادر به تولید مثل نیست.
متاسفانه علارغم این وضعیت دریاچه اورمیه تاکنون دولت ایران کوچکترین قدمی در راه احیاء دریاچه اورمیه برنداشته است.  بنا به نظر کارشناسان منطقه ای و جهانی مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه ساخت سد های متعدد بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت در منطقه به طوری که طی سالهای گذشته دو برابر شده و ... ذکر می گردد.  
دریاچه نمک ترکیه (به ترکی ترکیه: Tuz Gölü) سومین دریاچه بزرگ ترکیه می باشد، بیش از 40% نمک ترکیه از این دریاچه استخراج می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر