۱۳۹۱/۰۶/۰۵

Urmiye Gölünün 20 milyard metr kub suya ehtiayci var

Güney Azərbaycan, Urmiye: isti sezon başladi və daha isti Günlər gəlməktədir, Urmiye Gölünün ən qorxunc durumu yenidən başlamaqdadır. Urmiye Gölünün Quruması havaların istiləşməsilə daha sürətlnib və Suyun buxarlaşması daha sürət qazanacaqdır.  
Urmiye Gölü 15-16 il bundan öncədən Qurumağa başlamışdır, eləcə bu illərdə Urmiye Gölnün suyu 6 metrdən çox azalıb və gərçək anlamda qorxunc bir durum ortaya çıxmışdır.
Urmiye Gölü su hövzəsi ekosistem baxımından iran və Güney Azərbaycanin ən önəmli bölgələrindən sayılır və Urmiye Gölünün qurumaqdan qurtarılamsı üçün bir Ulusal istək gərəkir.
Bilimsəl bilgilərə Görə 15 il olur Urmiye Gölünün suyu azalmaqdadır, eləcə dünya Çevre və Doğa örgütləri Urmiye Gölünü qorumaq üçün iran dövletine maddı yardım ilətməkdədirlər. 
Urmiye Gölü özəl özəliklərə sahib olduğu üçün Dünyada ekolojik dəyər sayılıb  və dünya da Qorunması gərəkən alanlar listəsində yer almaqdadır. Urmiye Gölünün 102 Adası var.  
Urmiye Gölünün alanı 570 tənəfdir(hektar), Urmiye Gölü alanınad çox sayıda özəl heyvanlar, bitiklər vs bulunmaqdadır, ancaq Gölünü quruamsila birlikdə bu türlərin hamısı yox olmaq zorundadırlar. Urmiye gölü bugün 20 milyard kup suya ehtiayci var.  
Ancaq bütün bu olumsuz xəbərlər və bilgilərə rağmən ginə iran dövləti və çevre və Doğadan ilgili baxanlari xəyali tasarıları gündəmə gətirməkdədirlər. Eləcə Araz Gölündən Urmiye gölünüə su gətirmə tasarısı iran dövlətinin dediğinə Görə hazirlanmiş ancaq bu planin gərçəkləşməsi üçün böyük bir büdcə və zaman gərəkir, ancaq kəsin olaraq bunların heç birisi dövlət tərəfindən gərçəkləşməyib və gərçəkləşməməkdədir.  Iran dövləti yetkililəri yanlız Urmiye gölünün qurumamasini Umudlara və xəyallara bağlamışlar və prtaik olarq heç bir addım atmamaqda israr edirlər.