۱۳۹۰/۰۲/۰۶

خشکسالی در آزربایجان و مسئله بارورکردن ابرها برای نجات دریاچه اورمیه

خشکسالی در آزربایجان و مسئله بارورکردن ابرها برای نجات دریاچه اورمیه
سال 2010 میلادی دومین سال میلادی خشک تبریز طی 60 سال گذشته بوده است. طی سال 2010 میلادی ، بارش ایستگاه هواشناسی فرودگاه تبریز، 160.6 میلی متر گزارش شده است، که حاکی از خشکسالی شدید در این سال می باشد.
 خشکترین سال میلادی تبریز ، مربوط به سال 1990 بود که در آن سال 148 میلی متر بارندگی در ایستگاه فرودگاه تبریز گزارش شده بود.
بنابراین در سال 2010 میلادی ، دومین رکورد خشکترین سال میلادی تبریز به ثبت رسید و رکورد 184 میلی متری قبلی را شکست. در سال شمسی 1389 هم جمع بارش در همین ایستگاه به 181.4 میلی متر رسید که پنجمین سال خشک شمسی تبریز از سال 1345 بوده است.
بنا بر وضعیت بارندگی اشاره شده در بالا و با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه ، اجرای طرح بارورسازی ابرها بر فراز آزربایجان، امری از پیش شکست خورده است ؛ چرا که در بهترین حالت فقط می تواند به میزان 20 درصد بارندگی ها را افزایش دهد! و این یعنی به سخره گرفتن شعور مردم آزربایجان.
تنها راه بی قید و شرط کمک به جلوگیری از خشکیدن دریاچه اورمیه (Lake Urmia)، اعطای حقآبه قانونی دریاچه اورمیه و گشودن سدهای ایجاد شده بر روی رودخانه های ریزنده به دریاچه اورمیه است.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/6j66jvj