۱۳۹۱/۰۶/۰۳

Urmiye Gölünün Quruması Güney Bölgedeki Adaları birleşdirdi


Güney Azərbaycan, Urmiye: sonunda Urmiye Gölünün Quruması Gözə çarpan durumu ortaya sərmış oldu, eləcə Urmiye Gölünün Güney Bölgəsindəki iki Ada Gölün quruması nədənilə birləşərək bir Böyük Duzlu Ada yaratmış oldular.
veblogda paylaşılan birinci Görüntü 15 August 2012 ci ili uydudan alınmışdır, görüldüğü kimin bu uydudan alınan Görüntüdə də ötə ki aylardaki Görüntülər kimin yanlız Urmiye Gölünün zaman içərisində daha quruduğunu göstərir.
gördüğünüz kimin Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Ada Urmiye Gölünün su əldən verdiği nədənilə birləşərək bir böyük Duz adası təşkil etmişlər.
Urmiye Gölünün Güneyində bulunan iki Adanın birləşməsi NDVİ Görüntüsündə daha yaxşı görülüb və aydınlaşır, bu iki Adanın birləşməsi Urmiye Gölünün tarixində birinci dəfə olaraq gərçəkləşməkdədir. 
Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Adanın birləşməsi yaxın-orta vadədə Güneydə daha böyük bir Duzluq alanın yaranması deməkdir.
Aşağıdaki iki Görüntü Urmiye Gölünün durumunu 2011 və 2008 Göstərməkdədir, eləcə Görüldüğü kimin Urmiye Gölünün Güneyindəki iki Ada bu Görüntülərdə birləşik durumda dəyillər. iki adanın birləşməsi Urmiye Gölünün nə qədər gərgin və qorxunc bir durum daşıdığınızn qanıtı və Göstərgəsidir, iran dövləti indiyədək tək addım bilə Urmiye Gölünü qorumaq üçün atmayıbdır, eləcə addım atmamaqla birlikdə Urmiye Gölünün xəbərlərini sansur etməkdədir. Dünya və Bölgəsəl Doğa və Çevre uzmanlarına Görə Urmiye Gölü yanlş su yönətimi, sayısızca tikilən səddlər, əkinçilik alanının 2 qat olamsı, əski sulama sistemi, yağışların az yağması vs söylənilməkdədir, ötə yanadn həmən uzmanlar Urmiye Gölünün tək yaşam yolunu tikilən səddlərdən Gölə su gətirilməsini söyləməkdədirlər. 
iran Dövləti Urmiye Gölünün Qurumasını önləmək üçün hə rneçə aydan bir içi boş tasarılar önərməkdədir.