۱۳۹۱/۰۵/۱۳

Xezer Denizinden Urmiye Gölüne Su Getirme Tasarısı Pratik Deyiller


Aylar sonra və belə deyək neçə il vaxtı yandırmaqdan sonra iran dövletinden bir yetkili Xəzər Dənizindən Urmiye Gölünə Su Gətirmə Tasarısının pratik olmadığını söylədi. Iran dövləti tərəfindən Yeni yayınlanan biligilərə Görə Urmiye Gölünün 73% qurumuşdur ancaq Urmiye Gölünün bu durumuna rağmən indiyə qədər qonuila ilgili heç bir addım atılmamışdır.
Iran məclisi çevreile ilgili sorumlu olan qurumun üyələrinin birisinin dediğinə Görə Urmiye Gölünün Yaşamı üçün Xəzər Dənizindən su gətirmə Tasarısı Pratik dəyildir, iranin mehr xəbər Ajansila verdiği raporda bəzi önəmli qonulara toxunmuşdur, biz Lake Urmia News Düşərgəsi olaraq bu söyləmləri latin Türkcəyə çevirmişik.
Urmiye Gölü sorunu hələ 9 ci məclisin gündəmində dəyildir ancaq bizim üçün Urmiye Gölü sorunu çox önəmlidir.  Biz məclisin çevre və doğaila ilgili qurumu olaraq bir dəfə qonuila ilgili toplandıq ancaq bir tasarı orataya çıxmadı.
Batı Azərbaycan Valısını verdiği bilgilərə görə Urmiye Gölünün suyu ötən ilə Görə azalmışdır.
Bizim üçün Urmiye Gölü sorunu önəmlidir ancaq Urmiye Gölü sorunu rəmazan ayından sonra gündəmə gələ bilər.
Bizə Görə Xəzər dənizindən Urmiye Gölünə Su gətirmə tasarısı pratik dəyildir, əyər Urmiye Gölü quruyusa bölgə Ulusunun yaşmı fəlc olacaqdır və Duz fırtınaları, çeşidli Kanserlər, dərı Xəstəliklərı və ... yayqınlaşacaqdır, eləcə əkinçilik alanları təmamən məhv olacaqdır. 
Söyləmin farsca qaynağı:
http://tinyurl.com/bsc7z9c