۱۳۹۱/۰۶/۰۸

دروغ تبلیغاتی دیگری در مورد نجات "دریاچه اورمیه": آغاز انتقال آب ارس به دریاچه اورمیه

چند روزی هست در خبرگزاریهای دولتی خبری با تیتر"آغاز انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه" به طور پی در پی منتشر می گردد؛ منبع گفته فوق به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی ارجاع داده می شود(1).
در خبر مذکور از قول نقی کریمی خبر از انجام اقدامات اولیه، مشخص شدن مسیر نهائی، تامین 1 میلیارد متر مکعب آب برای دریاچه اورمیه و هزینه 1400 میلیارد تومانی این طرح سخنانی به میان آمده است.
آیا این طرح واقعیت دارد یا به مانند طرح های انتقال آب خزر به دریاچه اورمیه، بارورسازی ابرها، تخصیص بودجه چند صد میلیاردی،طرح کمک ارمنستان و ..تنها خبر تبلیغاتی برای فرصت سوزی تا خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد؟
به غیر از منابع پروپاگاندای دولتی هیچ منبعی اعمم از شرکت سهامی آب منطقه ای آزربایجان غربی، ارگانهای زیر مجموعه وزارت نیرو و ... کوچکترین خبری در این مورد را مخابره نکرده اند. در حالیکه برای مثال وجود یا عدم وجود این طرح کذائی باید در منابع شرکت آب آزربایجان غربی ذکر گردد.
با توجه به خبردولتی که از سوی سایت خبر دولتی ایرنا در تاریخ 1391/03/02 منتشر شده است دولت تا آن زمان برای نجات دریاچه اورمیه 800 میلیارد ریال اختصاص داده (1) بنده پس از این تاریخ تخصیص اعتبار جدیدی را در منابع دولتی مشاهده نکردم، آیا رقم 800 میلیارد ریال با رقم 1400 میلیارد تومان برای تحقق طرح انتقال آب رود آراز به دریاچه اورمیه هم خوانی دارد؟ 
در دیگر سو آراز به علت مشاع بودن بین آزربایجان، ترکیه، ایران و ارمنستان بنا به قوانین بین المللی دولت ایران مقدار محدود و مشخصی می تواند از این رود آب برداشت داشته باشد، چرا که برداتش بی رویه آب سبب تخریب محیط زیست منطقه مذکور می گردد.
در خبری که به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی نقل گردیده است کوچکترین موردی از مراحل اجرا، نوع انتقال (کانال و ..)، مدت زمان انتقال، شروع تاریخ اجرائی طرح و ... بازگو نگردیده است و به احتمال بسیار زیاد در مراحل بعدی تبلیغات فرصت سوزی دریاچه اورمیه هر ماه یکی از این مسائل بازگو خواهد شد.
طرح هائی به مانند اصلاح سیستم آبیاری طبیعتاً به علت نبود زیرساخت مناسب جزء طرحهای میان مدت- بلند مدت محسوب می گردند در حالیکه دریاچه اورمیه نیاز فوری به تامین حداقل 1 میلیارد متر مکعب آب دارد، چون بنا به آمار دولتی دریاچه اورمیه 22 میلیارد مترمکعب آب از دست داده است. 
بسیاری از کارشناسان جهانی و منطقه ای علل خشک شدن دریاچه اورمیه را ساخت سدهای متعدد بدون در نظر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زمین زیر کشت به مقدار دو برابر، سیستم قدیمی آبیاری و ... بیان می گردد، همین کارشناسان تنها راه خروج دریاچه اورمیه را گشودن حق آب از سدهای متعدد موجود بیان می کنند که متاسفانه دولت ایران تاکنون از این عمل سرباز زده است.   
منابع:
1- http://tinyurl.com/d8vun3d
2- http://tinyurl.com/d72aona 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر