۱۳۹۱/۱۲/۰۶

شهر اورمیه در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارد

آزربایجان جنوبی، اورمیه: بر اساس اعلان رسمی صورت گرفته از سوی مدیر کل حفاظت از محیط زیست آزربایجان‌غربی شهر اورمیه در معرض آلودگی شدید هوا واقع شده است به طوریکه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در بسیاری از روزها شاخص اندازه گیری آلودگی هوا در اورمیه بیش از حد استاندارد می باشد.
میزان آلودگی هوای شهر اورمیه به حدی می باشد که برای کودکان و افراد کهنسال در وضعیت خطرناک محسوب می گردد و بر اساس پیش بینی های آقای عباس نژاد در صورت ادامه روند آلودگی هوای شهر اورمیه طی سالها پیش رو بدون تردید اورمیه نیز به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای ایران مبدل خواهد شد.
بر اساس نظر کارشناسان میحط زیست مهمترین علت آلودگی هوای شهر اورمیه وجود ترافیک فراوان، عدم رعایت واحدهای تولید و صنعتی در منتشر نمودن گازهای سمی و آلوده کننده، بالا رفتن میزان دی اکسید کربن و ...بیان می گردد.
در دیگر سو به گفته آقای عباس نژاد پدیده وارونگی هوا و ریزگردها نیز چندسالی هست که از اواسط بهار تا اواخر پائیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای شهر اورمیه نمایان شده و بر شدت آلودگی هوای شهر اورمیه افزوده است.
مدیر کل حافظت از میحط زیست آزربایجان غربی با تاکید بر لزوم ایجاد خطوط BRT، توسعه فضای سبز شهری، عدم استفاده از خودروهای شخصی، ایجاد قطار شهری، فرهنگ سازی برای کاهش بار ترافیک و ...برای جلوگیری از افزایش سطح آلودگی هوای شهر اورمیه خبر داد. 
در کنار خشکانیدن دریاچه اورمیه وجود وضعیت اضطراری آلودگی هوای شهر اورمیه را می باید یکی از هدیه های دولت ایران به ملت ترک نام نهاد. دریاچه اورمیه ای که به عنوان مهمترین فاجعه زیست محیطی قرن رفته رفته ماندگار می گردد و هنوز دولت ایران در پی ایجاد پروپاگاندا می باشد دریغ از برداشتن کوچترین قدمی در راه احیاء دریاچه اورمیه.... 

۱۳۹۱/۱۲/۰۳

Urmiye Gölü Üzerinde 9 Yeni Baraj


Güney Azərbaycan, Urmiye: dünya və Bölgədəki Doğa və Çevre Uzmanlarının Urmiye Gölü qurumasıyla ilgili söylədikləri bütün uyarılara rağmən iran dövləti ginə 9 yeni Baraj Urmiye Gölü su hövzəsi üzərinə tikmişdir.
Bölgəsəl və kürəsəl Doğa və Çevre uzmanlarının büyük bölümü Urmiye Gölünün qurumasından tikilən Sayısızca Barajin rolunun büyük olduğunun savunmaqdadır, onlara Görə iran dövləti Urmiye Gölü üzərinə tikdiği 63 Barajda Urmiye Gölünə axan suların büyük bölümünün önünü kəsərk Urmiye Gölünə axmasını əngəlləmişdir. 
Iran Dövlətinin Urmiye Gölü su hövzəsi üzərinə 9 yeni Barajin tikməsi ilginç olaraq iran dövlətinin neçə ay bundan öncə sözdə Urmiye Göül üzərinə Baraj tikməni yasaqladığından sonra duyurulmaqdadır və bu olay iran dövlətinin açqıcası Urmiye Gölü və Türk Ulusuna baxışını göstərməktədir, necə olur Quruyan bir Gölün üzərinə 9 yeni Baraj tikilə?
 Rusya Dövlətinin Aral Gölünü necə qurutması bugün eynən Urmiye Gölü üzərindən oynanmaqdadır və iran dövləti Güney Azərbaycanin Batısını bir əkinçilik alanı edərək heç bir Ana fabrika bölgəyə gətirməyib və yanlız əkinçilk alanın genişlətərək bölgənin ekolojisinə büyük zərbə vurmaqdadır. 
Urmiye Gölü su hövzəsi üzərinə 9 yeni barajin tikilməsini Nağı Kərimi Batı Azərbaycan Su örgütünün başxanı iranin mehr Ajansiylə verdiği söyləşidə açıqlayıbdır.  Tuğralı olmayan verilərə Görə Urmiye Gölü üzərinə 63 Baraj bulunmaqdadır.

۱۳۹۱/۱۲/۰۲

علارغم خشکانیدن دریاچه اورمیه دولت ایران 9 سد جدید بر روی دریاچه اورمیه احداث نمود

آزربایجان جنوبی، اورمیه: متاسفانه علارغم هشدارهای کارشناسان جهانی و منطقه ای بی طرف در مورد عوارض ناشی از خشکانیدن دریاچه اورمیه دولت ایران همچنان بر خشکاندن دریاچه اورمیه اصرار دارد و در جدیدترین نمونه از این عمل ها اقدام به احداث 9 سد جدید بر روی دریاچه اورمیه نموده است.
اکثر به اتفاق کارشناسان محیط زیست مهمترین عامل در روند خشک شدن دریاچه اورمیه را به ساخت سدهای بی حساب و کتاب بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه نسبت می دهند و در عین حال اینکه دولت ایران با پروپاگاندا و تبلیغات وسیع خبر توقف سدسازی بر روی دریاچه اورمیه را چند ماه پیش منتشر کرده و ولی تماماً در راستای اهداف بلند مدت خود در حال خشکاندن دریاچه اورمی هبا ساخت سدهای بی حساب و کتاب در عین گسترش روند خشکانیده شدن دریاچه اورمیه می باشد.
درحالیکه تجربه خشکانیدن دریاچه آرال در پی اختصاص آب های شیرین به کشاورزی خاطره تلخی را در ذهن دوستداران میحط زیست قابل تصور می سازد تکرار این عمل بر روی دریاچه اورمیه دقیقاً حکایت از سرنوشت دریاچه آرال بر روی دریاچه اورمیه می باشد. بر اساس آمار و ارقام غیررسمی و دولتی اکنون حدود 63 سد بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی از احداث 9 سد جدید در سطح استان خبر داد.
نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر قابلیت تنظیم این سدها را دو میلیارد مترمکعب اعلام کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 11 سد با قابلیت تنظیم دو میلیارد مترمکعب در سطح استان آزربایجان غربی در حال بهره برداری است.
وی پتانسیل منابع آب تجدید پذیر استان را 10 میلیارد مترمکعب در سال عنوان کرد و گفت: از این میزان 7.5 میلیارد مترمکعب شامل آب های سطحی و 2.5 میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی به اجرای طرح های پایاب سدهای استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون 11 شبکه پایاب ها سدها با 170 هزار هکتار در دست اجراست.
کریمی با بیان اینکه همچنین پنج مورد شبکه پایاب سد با 87 هزار هکتار آماده اجراست اظهار داشت: هفت شبکه پایاب با 90 هزار هکتار در سطح استان نیز در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی در ادامه به اجرای طرح های مهر ماندگار در حوزه آب اشاره کرد و افزود:  از مجموع طرح هاي مهر ماندگار در حال اجرا در آذربايجان غربي 14 طرح سهم حوزه آب منطقه ای استان است.
کریمی با اشاره به اينکه اين طرح ها در شهرستانهای خانا (پيرانشهر)، اوشنو (اشنويه)، سولدوز (نقده)، قوشاچای (مياندوآب)، به‌ی کندی (بوکان)، اورميه، سالماس (سلماس)، پلدشت و ماکی (ماکو) اجرا مي شوند اضافه کرد: سد سيلوه پيرانشهر و چپرآباد اشنويه از مهمترين آنها هستند.
مدير عامل شرکت آب منطقه ای آزربايجان غربی ايجاد 12 شبکه آبرساني را از ديگر طرحهاي مهر ماندگار استان عنوان و اضافه کرد: تمام طرحهاي مهر ماندگار حوزه آب منطقه اي بايد تا پايان کار دولت دهم به بهره برداري برسند.
وی یاد آور شد: سد سيلوه بالای 70 درصد پيشرفت اجرايي دارد و با تکميل آن علاوه بر تامين آب شرب شهر خانا به ميزان 18 ميليون متر مکعب در سال و کمک به انتقال آب به درياچه اورميه به ميزان سالانه 95 ميليون متر مکعب، 9 هزار و 650 هکتار از اراضي کشاورزي خانا زير پوشش آب اين سد قرار خواهند گرفت.
کریمی گفت:سد چپرآباد در اشنويه نيز با هدف تامين سالانه 255 ميليون و 600 هزار متر مکعب آب کشاورزي اراضي دشتهاي سولدوز و اشنويه شبکه آبياري و زهکشي در 36 هزار هکتار از اراضي کشاورزي و کنترل سيلابها اجرا مي شود.

۱۳۹۱/۱۱/۲۷

فلامینگوهای دریاچه اورمیه در دلتای چوخوراووای ترکیه

تا قبل از شروع پروسه خشکانیدن دریاچه اورمیه این نیگن زیبای آزربایجان همه ساله میزبان هزاران فلامینگوی مهاجر بود و حرکت قوس وار فلامینگوها در فصل گذر از این منطقه به راحتی از شهر اورمیه قابل روئیت می بود، ولی با شروع روند خشک شدن دریاچه اورمیه که قریب به 15 سالی می باشد دیگر فلامینگوها دریاچه اورمیه را برای گذراندن فصول سردی که در سیبری مواجه بودند برنگزیده و سراسریز به دلتاها و دریاچه های ترکیه شداند. گریز فلامینگوها این نماد دریاچه اورمیه بدون تردید نشان از وقوع یک فلاکت زیست محیطی در منطقه می باشد که فلامینگوها با عدم انتخاب دریاچه اورمیه به عنوان گذرگاه سعی در نمایش نشانه های اولیه این فلاکت زیست محیطی  به گوش مردم ترک و دیگر مردمان دنیا داشته اند. 
متاسفانه علارغم بروز پدیده خشک شدن دریاچه اورمیه هنوز کوچکترین حرکتی از دولت ایران در قبال احیاء دریاچه اورمیه صورت نگرفته است و گوئی دریاچه اورمیه جزء ایران محسوب نمی گردد. 
بر اساس گزارش مدیای طرفداران میحط زیست ترکیه دلتای چوخوراووا امسال میزبان هزاران هزارن فلامینگوی مهاجر بوده که بنا به تثبیت ها طی 20 سال گذشته این تعداد از فلامینگوها در منطقه مشاهده نشده است.
بر اساس آمار رسمی که از سوی ارگان غیردولتی طرفداران میحط زیست و وزیر جنگل داری و راه سازی ترکیه در مورد شمارش تعداد فلامینگوها در دلتای مذکور صورت گرفته حدود 43.350 عدد فلامینگو در سال 2013 در منطقه تثبیت شده است.
کثرت امسال فلامینگوها حتی سبب حیرت آمارگیران محیط زیستی ترکیه شده است، به نظر آنان وجود این تعداد فلامینگو حداقل طی 20 سال گذشته مشاهده نشده است. بیشتر فلامینگوها در غرب دلتا و نزدیک به دریاچه سکنی گزیده اند. 
طی پروژه ای تحقیقی که در دنیا و ترکیه صورت گرفته امسال تعداد پرنده گان مهاجر آمارگیری شده است که تنها در منطقه دلتای چوخورجای ترکیه حدود 250 هزار انواع پرنده تثبیت گشته است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cpfvlyz

۱۳۹۱/۱۱/۱۵

Urmiye Gölünün Gerilemesi bölge Ekinçiliğini Pis Etgilemektedir


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran dövləti və bütün fars medyasi Urmiye Gölünün sorununu sansür etməktədir ancaq bəzən bu iki ortaq qrupun sansürüna rağmən Urmiye Gölü haqqında iran dövləti meyasinda bir sıra Sözlər Sıza bilir, anlatılan qonular az çox Urmiye Gölünün durumunu göstərməktədir ancaq bu pis duruma rağmən indiyədək iran dövləti Urmiye Gölünü qorumaq amaclı bir addım olsa bilə atmamaqdadır və yanlız hər neçə aydan bir propaganda yaparaq olası Türk Ulusunun yenidən Ayaqlanmasını əngəlləməyi önləməktədir. Bugün iranin Tuğralı (rəsmı) Sanal xəbər düşərgəsi (sitə)olan farsnews.com da yayınlanan bilgilərə Görə Doğu Azərbaycan əkinçilik örgütünün başxanı Urmiye Gölünün Qurumasına deyinərək indilik 204 Hektar əkinçilik alanının yanlız Doğu Azərbaycan’da pis etgiləndiğini söyləmişdir. Iran dövlətinin bilgilərinə Görə 204 hektar Doğu Azərbaycanin 100 də 6 Əkinçilik alanı deməkdir və Urmiye gölünün qurumasını düşnərsək bu alan necə önümüzdəki illər genişləyəciğini ön görmək olur.
Məhəmmədiyan’a Görə Azərşəhər bölgəsindəki əkinçilik alanları Urmiye Gölünün suyunun Geriləməsi nədənilə büyük zərər görmüşdür və bu durum belə dəvam edərsə əkinçilər daha çox zərər görəcəklər. onun dediğinə Görə bölgədəki bir çox Su Quyusu bugün Duzlanmışdır və suyun keyfiyyəti heç yaxşı dəyildir. Azərşəhər bölgəsində 210 Su quyusu bulunmaqdadır ancaq bu quyuların bir çoxu bugün çalışmamaqdadır.  
Doğu Azərbaycan Əkinçilik örgütünün başxaninin dediğinə Görə bölgədə Sulama və əkin türlərini yenidən gözdən keçimək gərəkir və daha az su qullanan türlərdən yararlanılmalı yoxsa əkinçilik bir dəfəlik bölgədə yox ola bilir.

تاثیر پسروی آب دریاچه اورمیه بر 204 هزار هکتار اراضی کشاورزی

علارغم سکوت معنی دار اخبار حول مسائل وضعیت دریاچه اورمیه در مدیای فارسی زبان دولتی و غیردولتی هر از چندگاهی اخباری از مدیای دولتی منتشر می گردد که ابعاد جدیدی از وضعیت بغرنج و نتاسج حاصل از خشکانده شدن دریاچه اورمیه را هویدا می سازد. متاسفانه علارغم وضعیت بسیار بد دریاچه اورمیه و روند از دست دادن نگین آزربایجان جنوبی تاکنون کوچکترین قدمی از سوی دولت یاران برای احیاء دریاچه اورمیه صورت نگرفته مگر تولید پروپاگاندا برای خواباندن اعتراضات مردمی در شهرهای ترک نشین که اولین صدمه را از خشک شدن دریاچه اورمیه لمس کرده و خواهند کرد. در یکی از جدیدترین این اخبار رئیس سازمان جهاد کشاورزی آزربایجان شرقی از تحت تاثیر قرار گرفتن مستقیم اراضی کشاورزی به وسعت 204 هزار هکتار از روند از دست دادن آب دریاچه اورمیه در آزربایجان شرقی خبر داد، بنا به گفته وی این حجم در حدود یک ششم اراضی کل کشاورزی آزربایجان شرقی می باشد. البته حجم پسروی کنونی شاید به 204 هزار هکتار اراضی کشاورزی تاثیر گذار باشد ولی بدون تردید در صورت تداوم وضعیت فوق دریاچه اورمیه مفهومی به نام آزربایجان جنوبی وجود خارجی نخواهد داشت، تجربه دریاچه آرال بهترین نمونه از این نوع مشکلات محیط زیستی می باشد.  
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مسعود محمدیان صبح امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی گوگان که به میزبانی مجمع گوگانی‌های مقیم تبریز و با حضور اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تشکیل یافته بود، اظهار داشت: با توجه به پسروی آب دریاچه اورمیه، بسیاری از مزارع حاصلخیز و باغات مثمر شهرستان آذرشهر تحت تاثیر آن قرار گرفته و بیشتر زمین‌های کشاورزی گوگان در اثر کمبود آب زراعی بلا استفاده شده و در برخی موارد نیز، در اثر شوری بیش از حد آب چاه‌های کشاورزی کیفیت خاک مزارع از بین رفته و انتقال آب از سد شهید مدنی به این منطقه، خواهد توانست در میان مدت، مشکلات ناشی از پسروی آب دریاچه اورمیه را بر طرف کند.
وی افزود: واقعیت امر این است که کاهش شدید آب زراعی و شوری آب‌های موجود، زندگی روزمره بیشتر مردم روستاهای دهستان شیرامین و روستاهای پایین دست بخش گوگان آذرشهر را مختل کرده است.
محمدیان ادامه داد: در شهرستان آذرشهر 210 رشته قنات و چشمه وجود دارد که بخش عمده آب مورد نیاز زراعی و باغی منطقه از آنها تامین می‌شود و آبدهی این قنوات، در اثر کاهش نزولات آسمانی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: اگر چه تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از آب‌های موجود و ایجاد روش‌های آبیاری نوین در این مناطق در اولویت برنامه‌های کاری جهاد کشاورزی قرار دارد ولی برای مقابله با پدیده شوری آب چاه‌های کشاورزی انتقال آب از سد شهید مدنی از طریق احداث کانال شهید سرداری و نیز انتقال آب از سد قلعه چای به شیرامین توسط سازمان آب خواهد توانست بخش عمده مشکلات کشاورزی این شهرستان را مدیریت کند.      
وی با بیان اینکه افزایش اعتبارات لازم برای لایروبی و اصلاح و مرمت قنوات آب کشاورزی این شهرستان و احداث کانال‌های آبیاری برای پیشگیری از اتلاف آب‌های سطحی، تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از آب‌های موجود و توسعه شیوه‌های آبیاری نوین با حمایت و هدایت بهره‌برداران بخش باغی و زراعی، از جمله مواردی است که نمایندگان استان می‌توانند در مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم و مفید را برای برون رفت منطقه و بخش کشاورزی از شرایط فوق‌العاده حاکم به انجام رسانند، افزود: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی رونق در حوزه‌های مختلف کشاورزی شهرستان را فراهم ساخته و بستر لازم برای اشتغالزایی مولد را ایجاد و همچنین خواهد توانست بخشی از خسارات ناشی از کم آبی را پوشش دهد.
محمدیان با اظهار این مطلب که یک ششم اراضی کشاورزی استان به وسعت 204 هزار هکتار، در شهرستان‌های حاشیه دریاچه ارومیه تحت تاثیر مستقیم پسروی آب این دریاچه قرار دارند، اضافه کرد: بخش کشاورزی شهرستان‌های ملکان، بناب، عجب‌شیر، آذرشهر، اسکو، شبستر و تبریز در معرض مستقیم پسروی قرار گرفته و در سفر اخیر مهندس سجادی، معاون آب وخاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی، با حضور نمایندگان استان راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آزربایجان‌شرقی، با اشاره به توسعه دامداری‌های کوچک در این مناطق گفت: طرح هر خانوار، یک گاو شیری، توسعه آبیاری مدرن، جایگزینی محصولات زراعی با نیاز آبی کم به جای کشت سبزی و صیفی و حل مشکلات حق آبه آب‌های جاری غیر فصل زراعی برای احداث سد مخزنی و پایلوت روستای قشلاق بخش گوگان از جمله مواردی است که سازمان جهادکشاورزی برای اجرا نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش نمایندگان استان برای توسعه کشاورزی اراضی حاشیه دریاچه اورمیه است.