۱۳۹۱/۱۲/۰۲

علارغم خشکانیدن دریاچه اورمیه دولت ایران 9 سد جدید بر روی دریاچه اورمیه احداث نمود

آزربایجان جنوبی، اورمیه: متاسفانه علارغم هشدارهای کارشناسان جهانی و منطقه ای بی طرف در مورد عوارض ناشی از خشکانیدن دریاچه اورمیه دولت ایران همچنان بر خشکاندن دریاچه اورمیه اصرار دارد و در جدیدترین نمونه از این عمل ها اقدام به احداث 9 سد جدید بر روی دریاچه اورمیه نموده است.
اکثر به اتفاق کارشناسان محیط زیست مهمترین عامل در روند خشک شدن دریاچه اورمیه را به ساخت سدهای بی حساب و کتاب بدون در نظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه نسبت می دهند و در عین حال اینکه دولت ایران با پروپاگاندا و تبلیغات وسیع خبر توقف سدسازی بر روی دریاچه اورمیه را چند ماه پیش منتشر کرده و ولی تماماً در راستای اهداف بلند مدت خود در حال خشکاندن دریاچه اورمی هبا ساخت سدهای بی حساب و کتاب در عین گسترش روند خشکانیده شدن دریاچه اورمیه می باشد.
درحالیکه تجربه خشکانیدن دریاچه آرال در پی اختصاص آب های شیرین به کشاورزی خاطره تلخی را در ذهن دوستداران میحط زیست قابل تصور می سازد تکرار این عمل بر روی دریاچه اورمیه دقیقاً حکایت از سرنوشت دریاچه آرال بر روی دریاچه اورمیه می باشد. بر اساس آمار و ارقام غیررسمی و دولتی اکنون حدود 63 سد بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی از احداث 9 سد جدید در سطح استان خبر داد.
نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر قابلیت تنظیم این سدها را دو میلیارد مترمکعب اعلام کرد و اظهارداشت: در حال حاضر 11 سد با قابلیت تنظیم دو میلیارد مترمکعب در سطح استان آزربایجان غربی در حال بهره برداری است.
وی پتانسیل منابع آب تجدید پذیر استان را 10 میلیارد مترمکعب در سال عنوان کرد و گفت: از این میزان 7.5 میلیارد مترمکعب شامل آب های سطحی و 2.5 میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی به اجرای طرح های پایاب سدهای استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون 11 شبکه پایاب ها سدها با 170 هزار هکتار در دست اجراست.
کریمی با بیان اینکه همچنین پنج مورد شبکه پایاب سد با 87 هزار هکتار آماده اجراست اظهار داشت: هفت شبکه پایاب با 90 هزار هکتار در سطح استان نیز در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی در ادامه به اجرای طرح های مهر ماندگار در حوزه آب اشاره کرد و افزود:  از مجموع طرح هاي مهر ماندگار در حال اجرا در آذربايجان غربي 14 طرح سهم حوزه آب منطقه ای استان است.
کریمی با اشاره به اينکه اين طرح ها در شهرستانهای خانا (پيرانشهر)، اوشنو (اشنويه)، سولدوز (نقده)، قوشاچای (مياندوآب)، به‌ی کندی (بوکان)، اورميه، سالماس (سلماس)، پلدشت و ماکی (ماکو) اجرا مي شوند اضافه کرد: سد سيلوه پيرانشهر و چپرآباد اشنويه از مهمترين آنها هستند.
مدير عامل شرکت آب منطقه ای آزربايجان غربی ايجاد 12 شبکه آبرساني را از ديگر طرحهاي مهر ماندگار استان عنوان و اضافه کرد: تمام طرحهاي مهر ماندگار حوزه آب منطقه اي بايد تا پايان کار دولت دهم به بهره برداري برسند.
وی یاد آور شد: سد سيلوه بالای 70 درصد پيشرفت اجرايي دارد و با تکميل آن علاوه بر تامين آب شرب شهر خانا به ميزان 18 ميليون متر مکعب در سال و کمک به انتقال آب به درياچه اورميه به ميزان سالانه 95 ميليون متر مکعب، 9 هزار و 650 هکتار از اراضي کشاورزي خانا زير پوشش آب اين سد قرار خواهند گرفت.
کریمی گفت:سد چپرآباد در اشنويه نيز با هدف تامين سالانه 255 ميليون و 600 هزار متر مکعب آب کشاورزي اراضي دشتهاي سولدوز و اشنويه شبکه آبياري و زهکشي در 36 هزار هکتار از اراضي کشاورزي و کنترل سيلابها اجرا مي شود.