۱۳۹۲/۰۸/۰۸

پیامدهای بوم شناختى سدسازی

تغییر در بالادست رودخانه تا مخزن
1-  تغییر در حجم آب؛
2- تغییر در ریخت شناسی رودخانه، بستر و كناره ها از بابت افزایش حجم آب و نیز رسوب گذاری؛
3-  كاهش زیستگاه های كناررودخانه ای، رودخانه ای و تنوع زیستی در بالادست رودخانه؛
تغییر درمحل مخزن و دریاچه
1-  از میان رفتن و حذف اراضی زراعی و باغی و جنگل ها و مراتع و تپه های مشرف به رودخانه و دره های اطراف در اثر زیرآب رفتن و تبدیل به دریاچه؛
2-  تغییر كیفیت آب در اثر تبخیر و شور شدن، یكجا ماندن و خوراك وری  eutrophication؛
3- حذف زیستگاه های رودخانه ای و كناررودخانه ای و تنوع زیستى در محل مخزن؛
4- از میان رفتن روستاها و جوامع بومى با خرده فرهنگ هاى كمیاب در مخزن و نیز دره ها و تپه های مشرف به رودخانه؛
5- زیرآب رفتن نقاط تاریخی و میراث فرهنگی؛
6- زیرآب رفتن میراث دیداری و زیبایی های طبیعی. 
تغییر در پایین دست رودخانه
1- تغییر در میزان جریان، توزیع زمانی جریان، نوسانات طبیعی جریان آّب؛
2-  تغییردر ریخت شناسی رودخانه از بابت كاهش جریان؛
3- تغییر در كیفیت آب رودخانه درپایین دست؛
4- كاهش زیستگاه های كنار رودخانه ای، رودخانه ای و تنوع زیستی در ساحل پائین دست و سیلاب دشت؛
5- اثرگذارى بر جوامع بومى پائین دست كه معیشت شان به طرق گوناگون با رودخانه پیوند دارد.
ماخذ: رودهاى خاموش، پیامدهاى زیست محیطى سدهاى بزرگ، نشر علم و ادب. چاپ دانشگاه تهران

۱۳۹۲/۰۸/۰۷

کرباسی: دریاچه اورمیه مرده است / سدسازی ها مهمترین علت مرگ دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
آزربایجان جنوبی، اورمیه: علارغم شروع پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه از 15 سال پیش و هشدارهای مسئولین محلی محیط زیست در مورد نتایج سدسازی های دولت ایران در حوضه دریاچه اورمیه که امروز نتایجی همچون خشک شدن بیش از 80% دریاچه اورمیه،  شروع طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه، افزایش بیمارهای پوستی و تنفسی در منطقه، افزایش متعدد سرطانها، افزایش آلودگی هوا، تخلیه روستاهای اطراف دریاچه اورمیه، شوری چاه‌های آب، تخریب زمین و ... همگی ناشی از بی اعتنائی دولت ایران به مهمترین مسئله زیست محیطی قرن که خود به سبب عدم مدیریت صحیح منابع آبی و نگرش استعماری به مسئله داشته مهمترین عامل در وضعیت آن می باشد را شاهدیم. علارغم اعتراضات متعدد زیست محیطی جامعه ترک که از هر فرصتی برای یادآوری مسئله دریاچه اورمیه بهره می برند با نگرش امنیتی دولت مواجه گردیده به طوریکه اکنون نیز دهها فعال جوان ترک تنها به سبب اعتراض به سیاست های غلط دولت ایران در قبال محیط زیست آزربایجان جنوبی در گوشه زندان به سر می برند. 
وضعیت وخیم دریاچه اورمیه رفته رفته صدای مسئولین دولتی را نیز درآورده، گرچه که بیشتر این مسائل ناشی از گمراه کردن عوام و انداختن تقصیر خشکاندن دریاچه اورمیه بر مسئولین گذشته می باشد ولی در عین حال به سبب بازگوئی بسیاری از مسائل حائز اهمیت هست. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی مصاحبه‌ای با معاون محیط زیست دریائی سازمان حفاظت از محیط زیست داشته که وی در اول کلام از مرگ دریاچه اورمیه خبر می دهد، بی تردید مرگ دریاچه اورمیه مرگ شهر اورمیه و نابودی کامل آزربایجان جنوبی را به همراه خواهد داشت و خود این نکته گویای واقعیت دریاچه اورمیه می باشد.
آقای عبدالرضا کرباسی از تاخیر کارشناسان سازمان محیط زیست در حل مشکلات آبی منطقه و تعلل مسئولان پیشین وزارت نیرو در توقف سدسازی های در منطقه که منجربه فاجعه زیست محیطی دریاچه اورمیه گردیده خبر داده است. کرباسی در بخش دیگری از سخنانش از تبدیل شدن حریم منطقه دریاچه اورمیه به یک فاجعه زیست میحطی سخن رانده و در آینده نزدیک از خطرات حیاتی که برای تمامی جانداران در منطقه فراهم خواهد نمود خبر داده است. وی سدسازی ها در حریم دریاچه اورمیه را یکی از تصمیمات غلط با سیاستهای توسعه بخش محیط زیست دانسته که گریبانگیر دریاچه اورمیه شده نام برده است.
به سبب بروز خشکسالی در عمق لایه های دریاچه اورمیه و کاهش رطوبت خاک آرتمیا تنهاترین موجود زنده دریاچه اورمیه نیز سالهاست که از بین رفته و هم اکنون بنا به سخنان کرباسی دریاچه اورمیه حکم یک دریاچه اورمیه را دارد. در کنار این سخنان به علت آغاز فصل کوچ پرندگان به علت حجم نمک دریاچه اورمیه سالهاست که دیگر هیچ پرنده‌ای دریاچه اورمیه را برای اقامت برنمی گزیند و دیگر فلامینگوهائی که بنا به گفته اسماعیل کهرم دریاچه اورمیه در سال 1352 میزبان 40 هزار قطعه فلامینگو بود امروز به ندرت می توان یک یا دو فلامینگو را در سواحل دریاچه اورمیه مشاهده نمود.

۱۳۹۲/۰۸/۰۴

شکل گیری تپه‌های شنی وسیع در دریاچه اورمیه/ کاهش 28 سانتیمتری آب دریاچه

اومود اورمولو
در حالیکه روزی نیست آزربایجان جنوبی با یکی از تاثیرات منفی خشک شدن دریاچه اورمیه اععم از وزش طوفان‌های نمکی، خشک شدن اراضی کشاورزی، افزایش غیرعادی بیمارهای پوستی و سرطانی در مردم منطقه، کوچ روستائیان، آلودگی هوا و ... مواجه نباشد اینبار نیز شاهد شکل گیری تپه های شنی وسیعی در دریاچه اورمیه می باشد. تپه های شنی که یادآور مناطق کویری می باشند نه دریاچه اورمیه که تا همین چند سال پیش میزبان صدها هزار فلامینگو و میلیونها آرتمیا بود.
بر اساس گفته‌های حسن عباس نژاد در منطقه‌ای به شعاع چندین کیلومتر مربع در محدوده ساحلی و نیز در داخل دریاچه اورمیه شاهد شکل گیری تپه های شنی وسیعی می باشیم. بنا به گفته های عباسنژاد سطح تراز دریاچه اورمیه به کمترین مقدار خود در 10 سال گذشته رسیده است.
آقای عباس نژاد در کنار شکل گیری تپه های شنی وسیع در دریاچه اورمیه از کاهش 28 سانتی متری آب دریاچه نیز نسبت به سال گذشته خبر داده و از تبعات زیست محیطی آن در حوضه آبخیز را تشدید تغییرات اقلیمی، تغییر کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی،  تغییر کیفیت خاک زمین های کشاورزی منطقه، تخریب زیستگاه ها و .. نام برده است.
وی در عین حال با گذشت زمان از افزایش تاثیرات منفی خشک شدن دریاچه اورمیه همچون وزش طوفان های نمکی خبر داده و وضعیت دریاچه اورمیه را بحرانی ترین وضعیت مشاهده شده طی قرن اخیر اعلام نموده است. 
در کنار تمامی این مسائل و اخبار دریاچه اورمیه اکنون 80% آب خود را از دست داده و عامل اصل یخشک شدن دریاچه اورمیه بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 بر روی دریاچه اورمیه بوده است.

۱۳۹۲/۰۸/۰۱

Urmiye Gölünün Güney bölgəsi önümüzdəki il bütünlükle quruyacaqdır

Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: zaman keçdikcə Urmiye Gölünün quruması sonucu olası çevrəsəl və insansəl fəlakətlər ortaya çıxmaqdadır, iranlı tanınmış doğa və çevre uzmanlarının yeni araşdırmalarına görə bu çevrəsəl fəlakətə tanıqlıq etməmizə çox az qalmaqdadır və bu önümüzdəki il Urmiye Gölünün Güney bölgəsi təmamən quruyacaqdır.  Nasir Aq öz söyləşisində Urmiye – Təbriz körpüsünün gölün qurumasında etgisiz və bizcə daha az etgili olduğunu söyləməkdə ancaq iran devlətinin Güney Azərbaycan’da Baraj tikmə siyasətləri qonusunda heç bir söz söyləməməktədir. Başqa bir önəmli qonu isə Araz çayından Urmiye Gölünə çəkiləcək su axtarımının da Nasir Aqın dediyi kimi heç etgisi olmayıb və daha Araz bölgəsində yeni bir çevrəsəl fəlakətə yol açacaqdır.
Nasir Aq iranlı tanınmış Doğa və Çevre Uzmanı CHN düşərgəsilə (sitə) Urmiye Gölü durumu haqqında bir söyləşisi olmuşdur, bu söyləşi Lake Urmai News tərəfindən latin Türkcəmizə çevrilmişdir.
Bu böyük bir çevrəsəl fəlakətdir ancaq medya bunu çeşidli sayılar verərək gizləməktədir
Urmiye Gölünü yenidən canlandırmaq üçün ən önəmli zaman keçmişdir ancaq hələ Urmiye Gölünü canlandırmaq olur, bu iş üçün bilimsəl qonuya baxıb dəyərləndirməmiz gərəkir və aşamalı olaraq hərəkət etməliyik.
Urmiye Gölünü canlandıramq bir o qədər də çətin və zor iş dəyildir və kəsinliklə gölü yenidən canlandıra bilərik. Gölün quruma sürəcində quruması ön görülməyən bölgəsi Urmiye – Təbriz körpüsünün alt bölgələridir və məncə Umiye – Təbriz körpüsü gölün qurumasında heç etgisi olmayıb, Urmiye Gölünün sorunu susuzluqdur və su dolanışı dəyildir. Bu körpünü Urmiye gölü qurumasında ən önəmli etgən göstərən arxadaşlar qonuyu anlamamqdadırlar, Urmiye Gölü üzərinə tikilən yolun 90% çevrəsi qurumuşdur ancaq Təbriz – Urmiye körpüsü bölgəsi gölün ən dərin yerlərindən birisi olaraq görülməktədir.  Su dolaşımı göl suyunun ekolojik və yon dəngəsi baxımından önəmlidir ancaq Urmiye gölünün 75% quruduğu üçün bu dəngə önəmsizləşmişdir və göl dolu olurkən bu qonuyu gündəmə gətirmək olur.
əyər Urmiye Gölü qurumasaydi və göl ortasında bir yol çəkilərək Urmiye Gölü ikiyə bölünsəydi ginə göl quruyrudu?
Kəsin olaraq yox, bu olay Urmiye Gölündə iki fərqli ekosistemin yaranmasına yol açardı və bəlkə ekonomik olaraq bölgəyədə daha yararlı olurdu. ABD’nın Utah əyalətində bulunan Duz Gölü Urmiye Gölüilə bənzərliklər daşımaqdadır. 60 il olur bu göl dəmiryolu çəkilməsi gərəyi ikiyə bölünərək çox özəl və iki fərqli ekosistemə ayrıldı, Utah Gölü qurumadan yaşadı və Güneyində duz oranı daha az və Quzeyində duz oranı artdığı üçün dünyanın ən büyük Artemia baraındıran gölünə çevrildi. ABD devləti hər il 2 min ton Artemia ürətərək dünya bazarının 70% təmin etməktədir.  
Urmiye Gölünə baqşa su alanlarından su axtarma tasarısı haqqında nə düşünürsüz?
Bu tür tasarıları daha çox bölgədən heç xəbəri olmayanlar və bölgədəki su yönətimi haqqında bilgisiz insanlar tərəfindən dilləndirilməktədir, bu tür tasarının önərənlər daha çox tasarının yalınlığı və çox pul xərc edilməsi gərəktiyinə inananlardır. Bu tür tasarılar baqşa oxşar tasarılara görə daha çox pul və zaman istəməktədirlər və olası başarıları bilə Urmiye Gölünə heç etgisi olmaya bilər, nədən? Urmiye Gölü acıl olaraq suya ehtiyaci var. Araz çayı yoxsa hər hansı bir su hövzəsindən Urmiye Gölünə su gətirmək kimi tasarıların hamısı iran devlətinin su ila ilgili sorumluların nə qədər yanlış davranışlarının göstərgəsidir, iran devləti sudan sorumlu baxanlar və yetgililər sudan daha yaxşı yararlanmaq yerinə və bilimsəl olara su tükətimini azatmaq yerinə bu tür qonularla ilgilənməktədirlər. Hər il 2 milyard metr kub su iranda yanlış əkinçilik yöntəmlərindəndolayı hədər olunmaqdadır. Məncə Araz çayı yoxsa Xəzər Dənizindən Urmiye Gölünə su gətirmə tasarısı büyük maliyyətlər və zaman sorunu gərəyi bugün gərçəkləşməsı olanaqsızdır.

۱۳۹۲/۰۷/۳۰

ناقوس‌های آغاز کوچ اجباری قرن به صدا درآمده

اومود اورمولو
در حالیکه طی روزهای گذشته شهرهای تبریز، اورمیه، مراغه، بناب، ملکان و ... آزربایجان جنوبی میزبان ریزگردهای نمکی دریاچه اورمیه بودند پس از تاخیری چند روزه مدیای دولت و ملت حاکم اقدام به تائید وجود ذرات نمکی در هوای شهرهای اطراف دریاچه اورمیه نموده است.
تائید خبر شروع دوباره طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه از محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌ها و در هنگام سفری که وی روز جمعه به اطراف دریاچه اورمیه داشته بیان گردیده است. نکته قابل تامل در سخنان ایشان ذکر منبع شروع دوباره طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه نه از نمک های بستر دریاچه بلکه ناشی از زمین های اطراف دریاچه اورمیه معرفی  گشته می باشد. گوئی زمین های اطراف دریاچه اورمیه جزء حیطه دریاچه محسوب نمی شوند و می باید کریستالهای نمکی چند ده کیلوئی موجود در وسط دریاچه اورمیه به پرواز درآیند تا بلکه دولت و ملت حاکم اذعان به وجود ریزگردهای نمکی در دریاچه اورمیه و سرآغاز کوچ اجباری قرن را باور نمایند. تائید تحقق شروع دوباره طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه در حالی صورت می گیرد که بنا به مقاله چند روز پیش نشریه تایم شهر اورمیه به عنوان پنجمین شهر آلوده جهان معرفی شده است.‌ 
علارغم خشک شدن بیش از 80% دریاچه اورمیه تاکنون کوچکترین قدمی از سوی دولت ایران در راه توقف این پروسه و احیاء دوباره دریاچه اورمیه صورت نگرفته است. آغاز سریع روند خشکاندن دریاچه اورمیه از 15 سال پیش به طور چشمگیری شدت بخشیده بود و سازمانهای محیط زیست جهانی و منطقه‌ای نیز هشدارهائی در قبال افزایش سدسازی در آزربایجان جنوبی و الخصوص بر روی دریاچه اورمیه داده بودند که به سبب بی اعتنائی دولت و ملت حاکم و ساخت 73 سد بزرگ و کوچک بر روی دریاچه اورمیه اکنون با خشک شدن 80% دریاچه اورمیه مواجه‌ می باشیم.
کارگره دریاچه اورمیه: مجرمان اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه حول یک میز
در حالیکه مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه و طوفان‌های نمکی زندگی میلیونها انسان را با خطری جدی مواجه ساخته دولت حسن روحانی کارگروهی متشکل از مجرمین اصلی سدسازی‌ها بر روی دریاچه اورمیه را گرد هم آورده است. ماموریت کارگروه به اصطلاح ویژه دولت روحانی طی دیروز از سوی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به صورت زیر فوق گردید: "اقدامات دولت در زمینه نجات دریاچه اورمیه در 3 بخش شکل خواهد گرفت که می توان به توقف کامل سدسازی ها در حوزه دریاچه اورمیه به دلیل ادامه بحران و فاجعه زیست محیطی اشاره کرد".
به راستی طی این چند سال گذشته حداقل شاید 100 بار اینکه دولت محمد، احمد و حسن و .. توقف سدسازی را بر روی دریاچه اورمیه اعلام نموده است را شاهد بوده‌ایم ولی نتیجه‌ای که امروز از این توقف سدسازی ها به وضوح می بینیم خشکاندن بیش از 80% دریاچه اورمیه بوده است. پس از تکرار دروغهای دولت در ایران در قبال مسئله سدسازی ناخواسته این مسئله به ذهن انسان می آید که آیا دولت و ملت حاکم قصد اتلاف وقت برای خشک شدن آن 20% باقی مانده دریاچه اورمیه را در سر نمی پرورانند؟ 
در کنار سخنان سخنگوی دولت کارگره به اصطلاح ویژه نیز سخن از طرح های فانتزی به مانند انتقال آب از دریای خزر، بارورسازی ابرها، تغییر الگوی کشت، جلوگیری از ادامه برداشت های غیرمجاز آب در حوزه آبریز دریاچه اورمیه، متوقف کردن برداشت آب از طریق حفر چاه های غیرمجاز، متوقف کردن سدسازی و مطالعات آن در حوزه آبریز دریاچه اورمیه، لایروبی رودخانه های موثر بر دریاچه اورمیه، رهاسازی منابع آبی ذخیره شده در پشت سدها و مواردی از این دست را اعلام نموده است. حال باید پرسید آیا دولت ایران هزینه انتقال طرح آبرسانی به دریاچه اورمیه از طریق دریای خزر را می تواند تقبل کند؟ یا تا زمان اتمام این طرح فانتزی دریاچه اورمیه‌ای وجود خارجی خواهد داشت؟ یا طرح بارورسازی ابرها در کدام جغرافیا سبب احیاء دریاچه ای که 80%خشک شده گردیده؟ آیا نمونه های مشابهی در دنیای مدرن وجود دارد که از بعد تکنولوژی و سخت افزاری قابل قیاس با ایران نیستند. یا تغییر الگوی کشت که گوئی طی 1 شب و روز هزاران کشاورز که از این طریق امرار معاش می کنند تصمیم خواهند گرفت که از فردا دیگر چیزی نکارند و موارد مشابی که جزء پروپاگاندای دولتی نیستند...

۱۳۹۲/۰۷/۲۹

نشریه تایم: اورمیه پنجمین شهر آلوده ایران می باشد

اومود اورمولو
پس از آنکه سازمان سلامت جهانی وابسته به سازمان ملل گزارشی را درباره ارتباط سرطان و آلودگی هوا منتشر کرد، نشریه شناخته شده تایم با توجه به پایگاه کوارتز اسامی آلوده‌ترین شهرهای جهان را منتشر نمود که متاسفانه نام شهر اورمیه در این لیست بلندبالا جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
بر خلاف تصور عوام نه مرکزنشینان میزبان آلوده‌ترین شهراند بلکه اینبار نیز قرعه به نام ملل غیرفارس افتاده و الاحواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان و بالطبع ایران انتخاب گردیده است. از 10 شهری که به عنوان آلوده‌ترین شهرهای دنیا انتخاب شده‌اند 4 شهر از ایران بوده و تهران، شیراز،اراک و در این لیست جائی نداشته اند.  
بنا به اطلاعات مندرج در پایگاه کوارتز الاحواز دارای کمترین امید به زندگی در میان شهرهای منطقه جغرافیائی ایران بوده و میزان آلودگی الاحواز صدها برابر بیشتر از دهلی نو و پکن می باشد.خشک شدن تالابهای الاحواز یکی از مهمترین علل آلودگی این شهر عرب‌نشین بیان گردیده است.
پس از الاحواز شهرهای سنندج در رتبه سوم، شهر اورمیه در رتبه پنجم و کرمانشاه در رتبه ششم آلود‌ه‌ترین شهرهای جهان واقع گردیده‌اند. رتبه تهران 15 و شیراز نیز در این لیست به عنوان پاک‌ترین شهر انتخاب شده اند. 
اورمیه رتبه پنجم آلودگی جهان
بی تردید خشک شدن دریاچه اورمیه و بروز طوفان های نمکی دریاچه در برگزیده شدن شهر اورمیه به عنوان 5 آلوده‌ترین شهر جهان بی تاثیر نبوده است. در حالی شاده برگزیده شدن شهر اورمیه به عنوان پنجمین شهر آلوده جهان می باشیم که وضعیت دریاچه اورمیه هر روز بغرنجتر شده و روزی نیست که شاهد بروز طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه نباشیم. آمار و ارقام دولت ایران که بی تردید غیرموثق می باشند ناشی از خشکانده شدن 80% دریاچه اورمیه را نشان می دهد، این در حالی می باشد که دولت ایرن تاکنون کوچکترین قدیمی برای احیاء دریاچه اورمیه برنداشته است. کارشناسان بی طرف منطقه‌ای و جهانی مهمترین عامل خشکاندن دریاچه اورمیه را سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی معرفی می نمایند.   
223 هزار نفر قربانی آل2010 ۲۰۱۰ در سراسر دنیا بر اثر سرطان ریه که ره‌آورد آلودگی هوا بوده از دنیا رفته‌اند. این رقمی است که این هفته سازمان سلامت جهانی اعلام کرده است. آژانس تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان سلامت جهانی کار می‌کند پیش از انتشار اسامی شهرهای آلوده جهان، گزارشی درباره ارتباط سرطان و آلودگی هوا منتشر کرد. با توجه به این گزارش، آلودگی هوا با چند سرطان بدخیم ازجمله سرطان‌های ریه و مثانه و سرطان خون حاد مربوط است.

۱۳۹۲/۰۷/۲۸

طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه شهرهای تبریز، اورمیه، مراغه،سراب، ملکان و... را فرا گرفت

اومود اورمولو
در حالیکه بنا بر آمار و ارقام های دولت ایران اکنون بیش از 80% دریاچه اورمیه خشکانده شده هنوز هم ما با تعلل و اصرار دولت ایران در بی اعتنائی با مسئله زیست محیطی دریاچه اورمیه مواجه‌ می باشیم به طوریکه علارغم گذشت 15 سال از شروع پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه تا به اکنون به جزء پروپاگاندای دولتی شاهد حرکتی جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه اورمیه و آغاز پروسه احیاء این نگین ملت ترک نبوده‌ایم. 
مسئله دریاچه اورمیه تنها ناشی از بی تدبیری دولت ایران در قبال محیط زیست آزربایجان جنوبی و مناطق ملی ترک نشین نبوده بلکه به نوعی جزئی از سیاست کلان زمین سوخته دولت در قبال مناطق ملی ترک نشین برای تحقق کوچ اجباری قرن و نابودی کامل آزربایجان جنوبی می باشد. بی تردید پس از خشک کردن کامل دریاچه اورمیه میلیونها انسان ناچار به ترک آزربایجان جنوبی و مبدل شدن بزرگترین منطقه به‌هم پیوسته ترک نشین ایران به کویر نمک خواهیم بود. 
بنا به نظر کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه و جهان سدسازی های بی حساب و کتاب دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 سد بر روی دریاچه اورمیه مهمترین عامل انسانی در خشک شدن دریاچه اورمیه بوده است.
تصاویر جدیدی که طی چند روز گذشته از شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی منتشر شده به خوبی حاکی از شروع دوباره طوفان های نمکی دریاچه اورمیه می باشد. تصاویر موجود از شهرهای تبریز، اورمیه، ملکان، ماراغا(مراغه)، ساراب (سراب)،بناب،عجب‌شیر و .. آزربایجان جنوبی می باشد.۱۳۹۲/۰۷/۱۷

طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه تهدیدی جدی‌اند

اومود اورمولو
علارغم تکرار طوفان‌های نمکی حاصل از دریاچه اورمیه برای چندمین بار هنوز هم دولت ایران بر بی‌اعتنائی نسبت به وضعیت دریاچه اورمیه اصرار می ورزد، دریاچه‌ای که اکنون به گواه منابع آماری غیرموثق دولت ایران بیش از 70% اش خشکانده شده است.
طی چند روز گذشته برای چندمین بار پیاپی طوفان‌های نمکی شدیدی در شهر اورمیه و دیگر شهرها و مناطق اطراف دریاچه اورمیه شروع به وزیدن نموده است، در پست های قبلی وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه با توجه به تصاویر دوربین عکاسان به صورت آشکارا طوفان های نمکی دریاچه اورمیه را منتشر نمودیم ولی علرغم وضوح بالای طوفان های نمکی دولت ایران هنوز هم از قبول وجود طوفان های نمکی و آغاز این طوفانها در منطقه خودداری نموده است. پس از شروع طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی مصاحبه‌ای با سایت دولتی ایسنا داشته و در مصاحبه در کنار اینکه به تبدیل شدن بیش از دو سوم وسعت آبی دریاچه اورمیه به شوره‌زار خبر داده در عین حال دریاچه اورمیه را کانون اصلی کویرزائی منطقه نامیده است.
عباس نژاد در مصاحبه‌اش می گوید:
متاسفانه به دلیل ریسک بالای فرسایش پذیری شوره زارهای دریاچه اورمیه که عمدتاً با پسروی آب دریاچه هر روز به وسعت و دامنه آنها افزوده می شود ، با دارا بودن بلورهای نمک و انواع دیگر یونهای مواد معدنی در اثر افزایش تبخیر به تدریج رطوبت خود را از دست داده و زمینه برای تبدیل آنها به ذرات در حد میکرون ، افزایش می یابد و به دلیل اینکه به همراه خود یونهای نمک را نیز حمل می کنند می توانند عامل اصلی در تهدید زمینهای کشاورزی و جوامع محلی باشند ، به طوری که در چند روز گذشته ، با شروع بادهای فصلی محلی، متاسفانه شاهد وقوع طوفانهای نمکی در منطقه بوده ایم که پیش بینی می شود در صورت تداوم، به عنوان تهدیدی برای اقتصاد معیشتی جوامع محلی خواهد بود.  
البته می باید به آقای عباس‌نژاد یادآوری کرد که وزش طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه در کنار اینکه ضربه مهلکی بر اقتصاد مردم منطقه و مزارع و ... می باشد در عین حال به مرور زمان و با افزایش طوفانهای نمکی بی تردید مردم منطقه الخصوص روستائیان نزدیک دریاچه ملزم به ترک خانه و آشیانه خود خواهند شد که این امر در بلند مدت به کوچ اجباری میلیونها انسان از آزربایجان جنوبی منجربه خواهد گردید که بی تردید کوچ اجباری قرن می توان نامید.
عباس‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش نیز بر افزایش دامنه طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه اشاره کرده و می گوید: متاسفانه دامنه تاثیر گذاری این پدیده هر روز نسبت به روز قبل افزایش می یابد و با توجه به جهت باد غالب در منطقه ، در آینده نزدیک شهرهای سواحل شرقی و شمالی دریاچه اورمیه را به شدت تهدید خواهد نمود و لذا در اسرع وقت باید نسبت به توسعه پوشش گیاهی با استفاده از گونه های اندمیک و بومی خود پارک ملی دریاچه اورمیه که عمدتاً شورپسند می باشند ، در این مناطق اقدام نمود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در ادامه بر اهتمام جدی بر مدیریت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه اورمیه تاکید کرد.بنا به نظر کارشناسان بی‌طرف مهمترین عامل در خشک شدن دریاچه اورمیه سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 سد بر روی دریاچه اورمیه می باشد.

۱۳۹۲/۰۷/۱۶

Urmiye Gölünde duz fırtınaları başladı

Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: iran devlətinin Urmiye Gölünə ilgisiz davranması sonucu bugün gölün 75% qurumuşdur və ginə çəkilən yeni görüntülərə görə duz fırtınaları Urmiye Gölündə əsmə başlamaqdadır.
Urmiye Gölü çevresinde neçə gün içində duz fırtınaları əsmış və Güney Azərabaycanın bir neçə şəhərində bu duz fırtınaları etgili olmuşdur, ancaq bu ikinci dəfə olaraq bölgədəki iran devlətı medyasınadan duz fırtınaları gündəmə gəlmişdir. Urmiye Gölündə duz fırtınaların başlaması iran devlətinin gölün canlandırılması və bu yüzilin çevresəl fəkalətını önləmək üçün heç bir addım atmadıqının göstərgəsidir, Özəlliklə Urmiye Gölü duz fırtınaları daha çox əsdikcə indiyədək 50 kənd boşaltıldığı və minlərcə insan zorunlu köç etdiqi kimi milyonlarca insan Güney Azərbaycan’dan köç etmək zorunda qalacaqdır. bir çox doğa və çevre uzmanına görə Urmiye Gölü iran devlətinin Güney Azərbaycan'da Baraj tikmə siyasətlərı və yanlış su yönətimi sonucunda qurumuşdur və gölü yenidən canlandırmaq üçün tikilən 73 Barajdan Urmiye Gölünə su axıtmaq gərəkir.۱۳۹۲/۰۷/۱۳

تصاویر آغاز طوفان‌های نمکی در دریاچه اورمیه

به علت بی مسئولیتی و تعلل به عمد دولت در ایران در قبال دریاچه اورمیه که به گواه کارشناسان خود با سدسازی های بی حساب و کتاب سبب خشکاندن 75% آن شده اینبار دوربین های عکاسان نشانه های دیگری از شروع طوفان های نمکی در اطراق دریاچه اورمیه را ثبت نموده اند. 
طی چند روز گذشته طوفان های نمکی وسیعی در آزربایجان جنوبی شروع به وزیدن نموده است که این طوفان های نمکی در زمین های اطراف دریاچه اورمیه نمود بیشتری داشته است. متاسفانه علارغم خشک شدن بیش از 75% دریاچه اورمیه دولت ایران کوچکترین قدمی در راه احیاء این نگین آزربایجان امتناع نموده و به غیر از پروپاگاندای دولتی هیچ اقدامی را از سوی دولت شاهد نبوده ایم. بن به نظر کارشناسان بی طرف داخلی و  خارجی مهمترین عامل در خشک شدن بیش از 75% دریاچه اورمیه سیاست سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت، سیستم قدیمی آبیاری و کشاورزی و ... بیان می گردد. 
تصاویر شروع طوفان های نمکی دریاچه اورمیه خود گواه سرآغاز کوچ اجباری میلیونها انسان از آزربایجان جنوبی به سبب فاجعه زیست محیطی دریاچه اورمیه می باشد که بی تردید کوچ اجباری قرن نام خواهد گرفت.


وزیر نیرو: وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه حاصل عملکرد مردم منطقه است

اومود اورمولو
دولت حسن روحانی که با شعار پرهیز از دروغ گوئی به سمت ریاست جمهوری منصوب گردیده متاسفانه با رفتارها و گفتارهائی که طی روزهای پس از انتخابات از سوی وزرای وی از جمله وزیر نیروی دولت مذکور حول مسائل دریاچه اورمیه بیان گردیده شده نشان از عدم تغییر رفتار و روال دروغ گوئی مابین دولت ایران را به تصویر کشیده است. حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی در تازه ترین مصاحبه اش که با سایت دولتی مهر داشته اصلی ترین مقصر در مسئله خشکاندن دریاچه اورمیه را نه سیاست ها و مدیریت غلط منابع آبی توسط دولت ایران در آزربایجان جنوبی و سدسازی های مستمر آن بلکه اهالی منطقه را اصلی ترین مقصر در خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی کرده است. وی در ادامه سخنانش در کنار مقصره جلوه دادن مردم منطقه صنعتگران و مدیران را نیز جزء رده های بعدی معرفی کرده است، او در گفته هایش تصور اینکه دولت ایران روشی را ارائه کند که به یکباره دریاچه اورمیه را نجات دهد را نیز نادرست خوانده است. چیت چیان در مصاحبه اش با سایت مهر وضعیت دریاچه اورمیه را هر روز بدتر از دیروز توصیف کرده و اقدامات دولت را در احیاء دریاچه اورمیه ناکافی خوانده است. 
شیوه برخورد دولت حسن روحانی پس از برگزیده شدن به منصب ریاست جمهوری که در شعارهای انتخاباتی‌اش در شهر اورمیه سخن از نجات دریاچه اورمیه را به میان آورده بود نشان از عدم تغییر نگرش دولت ایران به مسئله دریاچه اورمیه و تداوم سیاست زمین سوخته در مناطق ترک نشین می باشد. برای مثال وزیر نیروی حسن روحانی بدون ارائه هیچ گونه سند، منبع و آمار علمی که نشان دهنده عوامل موثر در خشکاندن دریاچه اورمیه باشد سرراست مردم منطقه را عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه معرفی کرده و دولت ایران را بری از این مسئله معرفی می کند این رفتار نشان از عدم تغییر و تکرار طرز نگاهی که در دولت گذشته نیز حول مسئله دریاچه اورمیه را شاهد بودیم می باشد. در کجای دنیا بدون بررسی علمی و بی طرف می توان چنین سخنانی را در مورد دریاچه ای که در هیچ برهه ای از زمان دچار کمبود آبی بدین سطح نگردیده بیان نمود، آیا مردم منطقه بوده اند که 73 سد بر روی حوضه دریاچه اورمیه ساخته اند یا وزارت نیرو که با مافیای سدسازی میلیاردها دلار بودجه ملی را هزینه بی جا نموده است. سوالی که می باید از وزیر نیرو پرسید این هست که آیا وزارت نیرو طی 34 سال گذشته از افزایش سطح زیر کشت در حوضه دریاچه اورمیه خبر نداشت، یا از محصولات و میزان آب مصرفی در حوضه خبر نداشت؟ چرا دولت ایران سیاست های ترویج و توسعه کشاورزی در آزربایجان جنوبی و کاشت بعضی از محصولات که به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشت را در پیش گرفت به طوری که امروز شاهد عدم وجود صنایع مادر در آزربایجان جنوبی و در عوض ترویج کشاورزی به روش سنتی می باشیم. آیا دولت ایران و الخصوص وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی طی 34 سال گذشته برای ارتقاء بخش نرم افزاری و سخت افزاری کشاورزی در آزربایجان جنوبی و گذر از روش های سنتی به مدرن قدمی برداشته اند؟
مسئله دیگر عدم مشخص کردن عامل اصلی در خشکاندن دریاچه اورمیه با متدهای علمی و از سوی کارشناسان بی طرف می باشد، علارغم اینکه پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه از 15 سال پیش تابه اکنون روندی سریع و قابل مشاهده داشته دولت ایران نیز  در عین دریافت میلیاردها دلار منابع مالی کمکی از سوی ارگانهای محیط زیستی جهانی برای احیاء دریاچه اورمیه چرا تاکنون با دعوت از صاحبنظران بی طرف جهانی و منطقه ای کنفرانسی علمی برای جستجوی علت خشکاندن دریاچه اورمیه و ارائه راه حلی برای احیاء این نگین ملت ترک عرضه ننموده است. آیا بدون دانستن علت خشک کردن دریاچه اورمیه می توان راه حلی را برای آن ترویج نمود؟ 
بنا به آمارهای غیرموثق دولت ایران اکنون بیش از 80% دریاچه اورمیه خشکانده شده است و دولت ایران تاکنون نتوانسته علت خشک شدن دریاچه اورمیه مشخص سازد، بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علل خشک شدن دریاچه اورمیه به ترتیب : سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت طی 34 سال گذشته به دو برابر، راندمان پائین آبیاری، تغییرات اقلیمی و ... بیان می گردد. سوالی که به ذهن می رسد این هست که آیا دولت ایران با پروپاگاندا سعی در اتلاف وقت برای خشک شدن 20% باقی مانده دریاچه اورمیه می باشد و یا احیاء دریاچه ای که خود اصلی ترین مسبب خشک شدن بوده؟ روزها و ماه های اتی بی تردید با پاسخ این سوال آشنا خواهیم شد... 

۱۳۹۲/۰۷/۱۰

برای نجات دریاچه اورمیه باید سدها کمی باز شود

سایت رادیو کوچه و شخص "بهروز کاظمی" مصاحبه ای با "شیوا شفاهی" که تحصیل کرده رشته حقوق محیط زیست در آلمان هست انجام داده که بخش های مهم این مصاحبه در زیر آورده میشود. 
تاکید ها و سخنان داخل پرانتز از سوی نویسنده وبلاگ اضافی شده است. 
سوال: خانم شفاهی سوال خیلی کلی و مهم این است که آیا باید با دریاچه اورمیه وداع کنیم؟
جواب: من فکر می‌کنم وداع کردن با دریاچه اورمیه به عنوان بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی کمی زود باشد هر چند که با این روندی که پیش می‌رویم کمی جبران کردنش سخت است. مثالی هست که می گوید "ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است" یعنی باید از همین امروز شروع کنیم که راهی برای جلوگیری از بین رفتن این دریاچه پیدا کنیم و این لحظه را غنیمت بدانیم و برای فردا نگذاریم.
سوال: با این همه تاکیدی که در مورد نجات دریاچه اورمیه می شود و از آقای روحانی به عنوان رییس جمهوری ایران که چه در سازمان ملل و چه در ایران تاکید ویژه بر روی نجات این دریاچه داشتند تا آقای چیت چیان به عنوان وزیر نیرو و مسئولین سازمان محیط زیست و کارشناسان بر روی آن تاکید دارند، واقعا مشکل و گیر قضیه کجاست که گره این مساله همچنان کور مانده است؟
جواب: شما درست می‎فرمایید. بسیار سمینار و کنفرانس و نشست و فریاد در مورد محیط زیست این قسمت از کشورمان وجود داشته است و البته این طبیعی است. چون آنجا یکی از جالب‎ترین زیست گاه‎های طبیعی جانوران در جهان به حساب می‎آید. خب باید هم حرف زده بشود اما مهم این است که چه زمانی این حرفها به عمل می‎رسد؟(بنا به گفته رئیس سازمان محیط زیست آزربایجان غربی 30 سال پیش وضعیت کنونی دریاچه اورمیه پیش بینی شده بوده و از 15 – 17 سال پیش نیز روند خشک شدن دریاچه اورمیه تسریع گردیده، تاکنون چرا پروپاگاندای دولتی به عمل نیانجامیده خود گویای حال فرداست) بگذارید من فقط گوشه‎ای از مسائل این دریاچه را بگویم. دریاچه ای که همچنان در کنار آن چاه عمیق حفر می‎شود. همچنان سدهایی بر روی رودهایی که به سمت جنوب این دریاچه می‌آید زده می‎شود و هنوز کار علمی در این مورد انجام نمی‎شود. کار علمی به معنای اینکه سدی که زده می‎شود باید پشتوانه علمی داشته باشد، باید بررسی علمی شده باشد که به طور مثال چگونه باید بر روی آبی که به حوزه‌ای ریخته می شود سد بزنیم؟ این آب سرمنشأیی دارد و به یک حوزه‌ای ریخته می‎شده است که آن حوزه دریاچه اورمیه بوده است. زرینه رود(جیغاتی)، تلخه رود (آجی‌چای) و … رودهایی هستند که به این دریاچه سرازیر می‎شدند و الان سد زده شده و اگر دقت کنیم خیلی کارها به وجود آمده است و کشاورزی ایجاد شده و افراد بسیاری به عنوان کشاورز و تولیدکننده محصولات کشاورزی  کار پیدا کرده‎اند که برای کشور لازم است . اجازه بدهید من اینجا به نکته دیگری اشاره کنم: باید ببینیم آیا از چاهی که زده شده و از آن آب برداشته می‎شده است امروز هم آب شیرین برداشت می‎شود یا اینکه ما یواش یواش به حوزه‎های آب شور می‎رسیم؟ یا به طور مثال نکته دیگر این است که آب و فاضلاب چندین کارخانه‎ای که مستقیم وارد این دریاچه می‎شود و همکاران متخصص این همه در موردش از بعد قانونی و محیط زیستی صحبت کرده‎اند؛ واقعا آیا قدمی در این مورد برداشته شده است؟ حرف خیلی زیاد زده می‎شود. الان آقای روحانی کار گروهی که بسیار به جا است وشاید اولین قدمی باشد که در این زمینه برداشته‎اند تشکیل داده‎اند اما آیا این کارگروه راه درست می رود یا قرار است دوباره در ادامه روش‌های گذشته بنشینیم و با هم حرف بزنیم و دعوا کنیم و در آخر از هم جدا شویم و تمام بشود؟(تمامی اعضای این کارگره از جمله وزارت نیرو در ساخت 73 سد بر روی شریانهای آبی دریاچه اورمیه مسئول مستقیم اند که تاکنون از مسئولیت خشکاندن دریاچه اورمیه سرباززده اند) این مسایل هست که باعث حل نشدن این مشکل شده است. اجازه بدهید من از نظر حقوقی هم نگاه کوچکی به این مساله بکنم. با این روند اصل 45 و 50 قانون‎اساسی هم زیر پا گذاشته شده است.
قوانین توزیع عادلانه آب به درستی اجرا نشده است؛ قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست زیر پا گذاشته شده است. مدیریت تامین نیروی آب و برق و افزایش تولیدات کشاورزی که شاید از نظر مدیریت تولید برای وزارت کار و امور اجتماعی، برای وزارت اقتصاد و دارای و وزارت نیرودر کشور خوب باشد از این مساله نفع می‎برند ولی از نظر سازمان محیط زیست این اصلا چیز جالبی نیست. چون قوانین محیط زیست زیر پا گذاشته شده است.
سوال: در بحث دریاچه اورمیه به نظر می‌رسد سه گروه خیلی تاثیرگذار هستند: دولت، مردم و نهادهای بین‎المللی. ما راجع به دولت و مردم صحبت زیاد شنیده ایم ولی واقعا نهادهای بین المللی، گروه‎ها، کارشناسان و تیم‎های متخصص چقدر می‎توانند برای حل این بحران تاثیرگذار باشند؟
جواب: ما یک پیمان بین‎المللی به نام "معاهده رامسر" داریم که در سال 1970 به امضای ایران و 160 کشور دیگر دنیا رسیده است که جا دارد اینجا اشاره‌ای هم به نام "اسکندر فیروز" که یکی از بزرگان محیط زیست ایران و بنیان‌گذار این معاهده بودند بکنم. در این معاهده آمدند و حقوق تالاب‎ها را بررسی کرده‎اند و تالاب‎هایی را که در فهرست تالاب‎های با اهمیت جهان قرار می‎گیرد از نظر اکولوژی، گیاهی، جانوری و هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار دادند. یعنی سیستم محیط زیست یا همان اکوسیستم را که به دو بخش زنده و مرده تقسیم می‎شود. بخش زنده آن یعنی جانوران و گیاهان و همینطور موجودات ذره‌بینی و بخش مرده آن که آب، املاح، هوا و خاک است. در مورد دریاچه اورمیه هم دقیقا مساله همین است. دریاچه اورمیه در فهرست این تالاب‎ها قرار گرفت. 160 کشور دنیا آن زمان در مورد حفظ آن متعهد شدند. اگر کشورها کار خودشان را درست انجام ندهند این دریاچه‎ها یا تالاب‎ها و رودها وارد یک گروه دیگری به نام "مونترو" می شوند که در این گروه منترو هم باز کشورهای دنیا و سازمان ملل متعهد می‎شوند که در مورد آن پژوهش‎های علمی، پژوهش‎های اقتصادی و کمک‎های لازم را انجام بدهند. الان به دلیل آن معاهدات در مورد دریاچه اورمیه ما می توانیم درخواست کمک بکنیم. خوشبختانه تحریم‎ها در این زمینه هم طی یکی دو هفته گذشته برداشته شده است(البته دولت ایران طی سالهای گذشته چندین مرتبه وام ها و کمک های مالی از ارگان های محیط زیستی دریافت کرده اند که تاکنون این وام ها و کمک های مالی کجا صرف شده خبری در دست نیست و آیا اینکه مسئله احیاء دریاچه اورمیه بیشتر از آنکه وابستگی مادی داشته باشد از عدم وجود اراده لازم برای احیائش رنج می برد را می توان با توجه به نوع نگرش دولت ایران به منطقه و دریاچه اورمیه به بحث گذاشت).
اگر ایران در حوزه محیط زیست جایی دچار مشکل بشود و نیاز پیدا کند که کشورهای دیگر برای بقای جانوران به کمک او بیایند می‎تواند درخواست کمک بکند. من اینجا پرانتزی باز می کنم که اگر دریاچه اورمیه از بین برود (که امیدواریم این اتفاق هیچ وقت نیفتد) بسیاری از پرندگان و جاندارانی که آنجا زندگی می‎کنند از بین می‎روند. پس دنیا موظف به این می‎شود که در این زمینه به ما کمک کند.
خوشبختانه من دیدم آقای چیت‎چیان وزیر محترم نیرو اعلام کردند که در برلینِ آلمان نشستی بین ایران، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برای رسیدگی به مساله دریاچه اورمیه برگزار می‎شود که من امیدوار هستم در این نشست نیروهای واقعا علمی را پیدا کرده و با اسامی کاری نداشته باشند. بلکه افکار نواندیش، نیروهای جوان و افرادی از کشورمان بیایند که واقعا این افراد در زمینه آب و محیط زیست تخصص داشته باشند و حرف‎هایی از همتایان آمریکایی و اروپایی و پروفسورهایی که در دانشگاه مشغول تدریس هستند بشنوند و در ایران عملی کنند.
سوال: با توجه به بحرانی شدن وضعیت دریاچه اورمیه و خطر نابودی آن در کوتاه مدت، چه راهکار فوری باید در نظر گرفته بشود؟ من امروز که تصاویر دریاچه اورمیه راچک می‎کردم واقعا بحرانی و ناراحت‎کننده است.
جواب: راهکاری که من الان می‎توانم بگویم شاید برای نمایندگان آزربایجان شرقی و آزربایجان غربی جالب نباشد. اما از نظر من و افراد دیگری که درگیر مساله محیط زیست هستند باید از چاه‎ها آب برداشت نشود و سدها کمی باز بشود(این مسئله ارتباطی با نماینده گان ترک ندارد، بلکه بهره برداری آنها از این مسائل بیشتر به سبب کسب رای و مسائل سیاسی هست تا درک وضعیت دریاچه اورمیه در ثانی مسولیت مستقیم این مسئله مرتبط با دولت ایران و ارگانهائی همچون وزارت نیرو و سازمان کشاورزی و .. هست نه نماینده گان منطقه. اگر سیاست های دولت ایران برای افزایش سطح زیر کشت و افزایش بهره برداری از منابع آبی در منطقه نبود کدام نیروئی می توانست 73 سد بزند). چون مساله آب‌رسانی از ارس (آراز) یا دریای خزر یا حوزه‌های آبگیر دیگر زمان طولانی را می‎برد. با توجه به اینکه قسمت جنوبی واقعا در حال خشک شدن است باید مقداری از برداشت آب از چاه‎ها کاسته بشود و نوع کشاورزی تغییر پیدا کند. من متخصص کشاورزی نیستم اما آن‌گونه که همکاران محیط زیستی من می‎گویند باید این اتفاق بیفتد. باید روش‎های کشاورزی تغییر پیدا کند، باید برداشت آب از چاه‎ها محدود بشود؛ باید جلوی ورود فاضلاب‌ها گرفته بشود؛ باید آب سدها را به خاطر کشاورزی نبندند که این تکه از کشورمان تشنه نماند چون خطرهای بعدی بسیار زیاد است. اجازه بدهید من دو سه نکته دیگر را اشاره کنم. واقعا استفاده از انرژی فسیلی یکی از بزرگترین مشکلات ما در طی سال های گذشته در کل کشور بوده است چرا که عدم استفاده از انرژی پاک و استفاده دائمی از منابع فسیلی باعث این شده است که ما زوائدی داشته باشیم که باعث آلودگی هوا را در منطقه بشود. دو سه روز گذشته در سوئد کنفرانسی در همین زمینه برگزار شد. به خاطر گرم شدن زمین ما باید مصرفمان را در این زمینه پایین بیاوریم. متاسفانه میان گذری (پل) که وجود دارد یکی از دلایل دیگر است که به آن زیاد توجه نمی‎شود و در مورد آن صحبت زیادی نمی‎شود ولی این پلِ میان‌گذر مشکلاتی را به وجود آورده است و ما نباید فراموش کنیم این پلی که دو سوی این دریاچه را به هم متصل کرده است شاید از این نظر که منجر به این شد که دو طرف دریاچه با هم تبادل فرهنگی و تجاری داشته باشند و اینکه باعث کاهش تصادفات در جاده‎ها شد و یا اینکه باعث تقویت گردشگری (نه اکوتوریسم بلکه توریسم) شد، جالب باشد ولی نتیجه آن برای دریاچه اورمیه جالب نبود. نکته دیگر پس‌آب‎های صنعتی کارخانه‎های مجاور دریاچه هستند که وارد دریاچه می شوند. خب دریاچه یک سیستم بسته است و هرگونه ماده ای که به آن وارد بشود اشتباه است. این‌ها مواردی است که باید رسیدگی بشود یا حداقل اینکه از امروز قوانین را درست اجرا کنند.
شنیدم که خانم ابتکار گفته‎اند قرار است خزانه‎ای که از محل جرائم محیط زیستی بوده است را در اختیار سازمان قرار بدهند و این از خبرهای بسیار خوشحال کننده است. چون از نظر من متخلفین محیط زیستی باید جریمه بشوند و باید جرائم پرداخت بشود. چون نگه‎داری محیط زیست بسیار هزینه‎بر است و امیدوارم که درست بشود.
سوال: شما به نوعی سوال آخر من را هم جواب دادید. من با توجه به شناختی که از شما دارم که در حوزه محیط زیست بسیار فعال هستید چه در رسانه های مجازی و چه از طریق اقدام‎های عملی؛ اگر خیلی کوتاه بفرمایید که اگر الان از شما بخواهند که به عنوان یک دغدغه دار حوزه محیط زیست به مسئولین مربوطه در حد دو- سه جمله کوتاه پیشنهادی بدهید چه می فرمایید؟
جواب: من فکر می کنم باید روی صحبتم رییس سازمان باشد و از ایشان و آقای چیت‌چیان وزیر نیرو خواهش بکنم که کسانی را که به برلین می‎آورند از بین افرادی انتخاب کنند که واقعا در زمینه محیط زیستِ دریاچه تخصص داشته باشند. یعنی الان مشکل دریاچه اورمیه عدم آبرسانی به آن و مشکل خشک شدنش است. باید  کسانی را که رشته هواشناسی و زمین شناسی خوانده اند  و همچنین اساتید دانشگاه‌ها را همراه خود بیاورند. این شاید یک خواسته من از سرکار خانم ابتکار و آقای چیت‌چیان باشد و خواسته دوم من این است که واقعا قانون را اجرا کنند. من تصورم این است که اگرهمین قوانینی که داریم به دقت اجرا بشود و در اختیار مردم هم قرار داده شود که مردم بدانند آن را باید اجرا کنند و پس از اینکه مردم آگاه شدند باید این شناخت به وجود بیاید که اگر قوانین را اجرا نکنند جریمه می‎شوند تا بتوانیم محیط زیست را حفظ کنیم. فکر می‎کنم این چیزها مسائلی است که من از خانم ابتکار و آقای چیت‎چیان بخواهم.
منبع مصاحبه:
http://tinyurl.com/qxfcaqv