۱۳۹۲/۰۷/۱۷

طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه تهدیدی جدی‌اند

اومود اورمولو
علارغم تکرار طوفان‌های نمکی حاصل از دریاچه اورمیه برای چندمین بار هنوز هم دولت ایران بر بی‌اعتنائی نسبت به وضعیت دریاچه اورمیه اصرار می ورزد، دریاچه‌ای که اکنون به گواه منابع آماری غیرموثق دولت ایران بیش از 70% اش خشکانده شده است.
طی چند روز گذشته برای چندمین بار پیاپی طوفان‌های نمکی شدیدی در شهر اورمیه و دیگر شهرها و مناطق اطراف دریاچه اورمیه شروع به وزیدن نموده است، در پست های قبلی وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه با توجه به تصاویر دوربین عکاسان به صورت آشکارا طوفان های نمکی دریاچه اورمیه را منتشر نمودیم ولی علرغم وضوح بالای طوفان های نمکی دولت ایران هنوز هم از قبول وجود طوفان های نمکی و آغاز این طوفانها در منطقه خودداری نموده است. پس از شروع طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی مصاحبه‌ای با سایت دولتی ایسنا داشته و در مصاحبه در کنار اینکه به تبدیل شدن بیش از دو سوم وسعت آبی دریاچه اورمیه به شوره‌زار خبر داده در عین حال دریاچه اورمیه را کانون اصلی کویرزائی منطقه نامیده است.
عباس نژاد در مصاحبه‌اش می گوید:
متاسفانه به دلیل ریسک بالای فرسایش پذیری شوره زارهای دریاچه اورمیه که عمدتاً با پسروی آب دریاچه هر روز به وسعت و دامنه آنها افزوده می شود ، با دارا بودن بلورهای نمک و انواع دیگر یونهای مواد معدنی در اثر افزایش تبخیر به تدریج رطوبت خود را از دست داده و زمینه برای تبدیل آنها به ذرات در حد میکرون ، افزایش می یابد و به دلیل اینکه به همراه خود یونهای نمک را نیز حمل می کنند می توانند عامل اصلی در تهدید زمینهای کشاورزی و جوامع محلی باشند ، به طوری که در چند روز گذشته ، با شروع بادهای فصلی محلی، متاسفانه شاهد وقوع طوفانهای نمکی در منطقه بوده ایم که پیش بینی می شود در صورت تداوم، به عنوان تهدیدی برای اقتصاد معیشتی جوامع محلی خواهد بود.  
البته می باید به آقای عباس‌نژاد یادآوری کرد که وزش طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه در کنار اینکه ضربه مهلکی بر اقتصاد مردم منطقه و مزارع و ... می باشد در عین حال به مرور زمان و با افزایش طوفانهای نمکی بی تردید مردم منطقه الخصوص روستائیان نزدیک دریاچه ملزم به ترک خانه و آشیانه خود خواهند شد که این امر در بلند مدت به کوچ اجباری میلیونها انسان از آزربایجان جنوبی منجربه خواهد گردید که بی تردید کوچ اجباری قرن می توان نامید.
عباس‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش نیز بر افزایش دامنه طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه اشاره کرده و می گوید: متاسفانه دامنه تاثیر گذاری این پدیده هر روز نسبت به روز قبل افزایش می یابد و با توجه به جهت باد غالب در منطقه ، در آینده نزدیک شهرهای سواحل شرقی و شمالی دریاچه اورمیه را به شدت تهدید خواهد نمود و لذا در اسرع وقت باید نسبت به توسعه پوشش گیاهی با استفاده از گونه های اندمیک و بومی خود پارک ملی دریاچه اورمیه که عمدتاً شورپسند می باشند ، در این مناطق اقدام نمود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در ادامه بر اهتمام جدی بر مدیریت منابع آب حوضه آبخیز دریاچه اورمیه تاکید کرد.بنا به نظر کارشناسان بی‌طرف مهمترین عامل در خشک شدن دریاچه اورمیه سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 سد بر روی دریاچه اورمیه می باشد.