۱۳۹۲/۰۷/۲۸

طوفان‌های نمکی دریاچه اورمیه شهرهای تبریز، اورمیه، مراغه،سراب، ملکان و... را فرا گرفت

اومود اورمولو
در حالیکه بنا بر آمار و ارقام های دولت ایران اکنون بیش از 80% دریاچه اورمیه خشکانده شده هنوز هم ما با تعلل و اصرار دولت ایران در بی اعتنائی با مسئله زیست محیطی دریاچه اورمیه مواجه‌ می باشیم به طوریکه علارغم گذشت 15 سال از شروع پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه تا به اکنون به جزء پروپاگاندای دولتی شاهد حرکتی جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه اورمیه و آغاز پروسه احیاء این نگین ملت ترک نبوده‌ایم. 
مسئله دریاچه اورمیه تنها ناشی از بی تدبیری دولت ایران در قبال محیط زیست آزربایجان جنوبی و مناطق ملی ترک نشین نبوده بلکه به نوعی جزئی از سیاست کلان زمین سوخته دولت در قبال مناطق ملی ترک نشین برای تحقق کوچ اجباری قرن و نابودی کامل آزربایجان جنوبی می باشد. بی تردید پس از خشک کردن کامل دریاچه اورمیه میلیونها انسان ناچار به ترک آزربایجان جنوبی و مبدل شدن بزرگترین منطقه به‌هم پیوسته ترک نشین ایران به کویر نمک خواهیم بود. 
بنا به نظر کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه و جهان سدسازی های بی حساب و کتاب دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 سد بر روی دریاچه اورمیه مهمترین عامل انسانی در خشک شدن دریاچه اورمیه بوده است.
تصاویر جدیدی که طی چند روز گذشته از شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی منتشر شده به خوبی حاکی از شروع دوباره طوفان های نمکی دریاچه اورمیه می باشد. تصاویر موجود از شهرهای تبریز، اورمیه، ملکان، ماراغا(مراغه)، ساراب (سراب)،بناب،عجب‌شیر و .. آزربایجان جنوبی می باشد.