۱۳۹۲/۰۷/۱۶

Urmiye Gölünde duz fırtınaları başladı

Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: iran devlətinin Urmiye Gölünə ilgisiz davranması sonucu bugün gölün 75% qurumuşdur və ginə çəkilən yeni görüntülərə görə duz fırtınaları Urmiye Gölündə əsmə başlamaqdadır.
Urmiye Gölü çevresinde neçə gün içində duz fırtınaları əsmış və Güney Azərabaycanın bir neçə şəhərində bu duz fırtınaları etgili olmuşdur, ancaq bu ikinci dəfə olaraq bölgədəki iran devlətı medyasınadan duz fırtınaları gündəmə gəlmişdir. Urmiye Gölündə duz fırtınaların başlaması iran devlətinin gölün canlandırılması və bu yüzilin çevresəl fəkalətını önləmək üçün heç bir addım atmadıqının göstərgəsidir, Özəlliklə Urmiye Gölü duz fırtınaları daha çox əsdikcə indiyədək 50 kənd boşaltıldığı və minlərcə insan zorunlu köç etdiqi kimi milyonlarca insan Güney Azərbaycan’dan köç etmək zorunda qalacaqdır. bir çox doğa və çevre uzmanına görə Urmiye Gölü iran devlətinin Güney Azərbaycan'da Baraj tikmə siyasətlərı və yanlış su yönətimi sonucunda qurumuşdur və gölü yenidən canlandırmaq üçün tikilən 73 Barajdan Urmiye Gölünə su axıtmaq gərəkir.