۱۳۹۲/۰۸/۰۴

شکل گیری تپه‌های شنی وسیع در دریاچه اورمیه/ کاهش 28 سانتیمتری آب دریاچه

اومود اورمولو
در حالیکه روزی نیست آزربایجان جنوبی با یکی از تاثیرات منفی خشک شدن دریاچه اورمیه اععم از وزش طوفان‌های نمکی، خشک شدن اراضی کشاورزی، افزایش غیرعادی بیمارهای پوستی و سرطانی در مردم منطقه، کوچ روستائیان، آلودگی هوا و ... مواجه نباشد اینبار نیز شاهد شکل گیری تپه های شنی وسیعی در دریاچه اورمیه می باشد. تپه های شنی که یادآور مناطق کویری می باشند نه دریاچه اورمیه که تا همین چند سال پیش میزبان صدها هزار فلامینگو و میلیونها آرتمیا بود.
بر اساس گفته‌های حسن عباس نژاد در منطقه‌ای به شعاع چندین کیلومتر مربع در محدوده ساحلی و نیز در داخل دریاچه اورمیه شاهد شکل گیری تپه های شنی وسیعی می باشیم. بنا به گفته های عباسنژاد سطح تراز دریاچه اورمیه به کمترین مقدار خود در 10 سال گذشته رسیده است.
آقای عباس نژاد در کنار شکل گیری تپه های شنی وسیع در دریاچه اورمیه از کاهش 28 سانتی متری آب دریاچه نیز نسبت به سال گذشته خبر داده و از تبعات زیست محیطی آن در حوضه آبخیز را تشدید تغییرات اقلیمی، تغییر کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی،  تغییر کیفیت خاک زمین های کشاورزی منطقه، تخریب زیستگاه ها و .. نام برده است.
وی در عین حال با گذشت زمان از افزایش تاثیرات منفی خشک شدن دریاچه اورمیه همچون وزش طوفان های نمکی خبر داده و وضعیت دریاچه اورمیه را بحرانی ترین وضعیت مشاهده شده طی قرن اخیر اعلام نموده است. 
در کنار تمامی این مسائل و اخبار دریاچه اورمیه اکنون 80% آب خود را از دست داده و عامل اصل یخشک شدن دریاچه اورمیه بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص ساخت 73 بر روی دریاچه اورمیه بوده است.