۱۳۹۲/۰۷/۱۳

وزیر نیرو: وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه حاصل عملکرد مردم منطقه است

اومود اورمولو
دولت حسن روحانی که با شعار پرهیز از دروغ گوئی به سمت ریاست جمهوری منصوب گردیده متاسفانه با رفتارها و گفتارهائی که طی روزهای پس از انتخابات از سوی وزرای وی از جمله وزیر نیروی دولت مذکور حول مسائل دریاچه اورمیه بیان گردیده شده نشان از عدم تغییر رفتار و روال دروغ گوئی مابین دولت ایران را به تصویر کشیده است. حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی در تازه ترین مصاحبه اش که با سایت دولتی مهر داشته اصلی ترین مقصر در مسئله خشکاندن دریاچه اورمیه را نه سیاست ها و مدیریت غلط منابع آبی توسط دولت ایران در آزربایجان جنوبی و سدسازی های مستمر آن بلکه اهالی منطقه را اصلی ترین مقصر در خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی کرده است. وی در ادامه سخنانش در کنار مقصره جلوه دادن مردم منطقه صنعتگران و مدیران را نیز جزء رده های بعدی معرفی کرده است، او در گفته هایش تصور اینکه دولت ایران روشی را ارائه کند که به یکباره دریاچه اورمیه را نجات دهد را نیز نادرست خوانده است. چیت چیان در مصاحبه اش با سایت مهر وضعیت دریاچه اورمیه را هر روز بدتر از دیروز توصیف کرده و اقدامات دولت را در احیاء دریاچه اورمیه ناکافی خوانده است. 
شیوه برخورد دولت حسن روحانی پس از برگزیده شدن به منصب ریاست جمهوری که در شعارهای انتخاباتی‌اش در شهر اورمیه سخن از نجات دریاچه اورمیه را به میان آورده بود نشان از عدم تغییر نگرش دولت ایران به مسئله دریاچه اورمیه و تداوم سیاست زمین سوخته در مناطق ترک نشین می باشد. برای مثال وزیر نیروی حسن روحانی بدون ارائه هیچ گونه سند، منبع و آمار علمی که نشان دهنده عوامل موثر در خشکاندن دریاچه اورمیه باشد سرراست مردم منطقه را عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه معرفی کرده و دولت ایران را بری از این مسئله معرفی می کند این رفتار نشان از عدم تغییر و تکرار طرز نگاهی که در دولت گذشته نیز حول مسئله دریاچه اورمیه را شاهد بودیم می باشد. در کجای دنیا بدون بررسی علمی و بی طرف می توان چنین سخنانی را در مورد دریاچه ای که در هیچ برهه ای از زمان دچار کمبود آبی بدین سطح نگردیده بیان نمود، آیا مردم منطقه بوده اند که 73 سد بر روی حوضه دریاچه اورمیه ساخته اند یا وزارت نیرو که با مافیای سدسازی میلیاردها دلار بودجه ملی را هزینه بی جا نموده است. سوالی که می باید از وزیر نیرو پرسید این هست که آیا وزارت نیرو طی 34 سال گذشته از افزایش سطح زیر کشت در حوضه دریاچه اورمیه خبر نداشت، یا از محصولات و میزان آب مصرفی در حوضه خبر نداشت؟ چرا دولت ایران سیاست های ترویج و توسعه کشاورزی در آزربایجان جنوبی و کاشت بعضی از محصولات که به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشت را در پیش گرفت به طوری که امروز شاهد عدم وجود صنایع مادر در آزربایجان جنوبی و در عوض ترویج کشاورزی به روش سنتی می باشیم. آیا دولت ایران و الخصوص وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی طی 34 سال گذشته برای ارتقاء بخش نرم افزاری و سخت افزاری کشاورزی در آزربایجان جنوبی و گذر از روش های سنتی به مدرن قدمی برداشته اند؟
مسئله دیگر عدم مشخص کردن عامل اصلی در خشکاندن دریاچه اورمیه با متدهای علمی و از سوی کارشناسان بی طرف می باشد، علارغم اینکه پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه از 15 سال پیش تابه اکنون روندی سریع و قابل مشاهده داشته دولت ایران نیز  در عین دریافت میلیاردها دلار منابع مالی کمکی از سوی ارگانهای محیط زیستی جهانی برای احیاء دریاچه اورمیه چرا تاکنون با دعوت از صاحبنظران بی طرف جهانی و منطقه ای کنفرانسی علمی برای جستجوی علت خشکاندن دریاچه اورمیه و ارائه راه حلی برای احیاء این نگین ملت ترک عرضه ننموده است. آیا بدون دانستن علت خشک کردن دریاچه اورمیه می توان راه حلی را برای آن ترویج نمود؟ 
بنا به آمارهای غیرموثق دولت ایران اکنون بیش از 80% دریاچه اورمیه خشکانده شده است و دولت ایران تاکنون نتوانسته علت خشک شدن دریاچه اورمیه مشخص سازد، بنا به نظر کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علل خشک شدن دریاچه اورمیه به ترتیب : سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت طی 34 سال گذشته به دو برابر، راندمان پائین آبیاری، تغییرات اقلیمی و ... بیان می گردد. سوالی که به ذهن می رسد این هست که آیا دولت ایران با پروپاگاندا سعی در اتلاف وقت برای خشک شدن 20% باقی مانده دریاچه اورمیه می باشد و یا احیاء دریاچه ای که خود اصلی ترین مسبب خشک شدن بوده؟ روزها و ماه های اتی بی تردید با پاسخ این سوال آشنا خواهیم شد...