۱۳۹۴/۱۰/۰۱

تصاویر جدید دریاچه اورمیه


اومود اورمولو
آذین حقیقی تصاویر جدیدی از دریاچه اورمیه را در اواخر آذر ماه 1394 به ثبت رسانده است، نکته قابل تامل در تصاویر جدید دریاچه اورمیه تداوم کاهش سطح آب، افزایش غلظت نمک دریاچه اورمیه، افزایش بیابان‌زائی در حومه دریاچه اورمیه و ... می باشد. تصاویر بیشتر مرتبط با مناطق روستای گوورچین قالا و بندر شرفخانه می‌باشند.
علارغم وضعیت اسفبار دریاچه اورمیه تاکنون کوچکترین اقدام عملی در جهت احیاء دریاچه اورمیه صورت نگرفته و آینده میلیونها انسان ساکن آزربایجان جنوبی به احتمالات جوی سپرده شده است در حالیکه کارشناسان بی‌طرف محیط زیست مهمترین عامل دریاچه اورمیه را سیاست سدسازی در حوزه آبی دریاچه اورمیه بدون درنظر گرفتن حق‌آبه دریاچه و توسعه بی‌حساب زمینهای زیر کشت را معرفی می کنند. طی سالهای گذشته بر روی حوزه آبی دریاچه اورمیه بیش از 73 سد بزرگ و کوچک ساخته شده است که لیست تمامی سدها در نوشته‌های پیشین وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه منتشر شده است در عین حال وسعت زمینهای زیر کشت نیز پس از انقلاب به 3 برابر افزایش یافته است، نکته قابل تامل نیز کاهش همه‌سالگی ورود آب به دریاچه اورمیه می باشد.