۱۳۹۲/۰۷/۲۹

نشریه تایم: اورمیه پنجمین شهر آلوده ایران می باشد

اومود اورمولو
پس از آنکه سازمان سلامت جهانی وابسته به سازمان ملل گزارشی را درباره ارتباط سرطان و آلودگی هوا منتشر کرد، نشریه شناخته شده تایم با توجه به پایگاه کوارتز اسامی آلوده‌ترین شهرهای جهان را منتشر نمود که متاسفانه نام شهر اورمیه در این لیست بلندبالا جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
بر خلاف تصور عوام نه مرکزنشینان میزبان آلوده‌ترین شهراند بلکه اینبار نیز قرعه به نام ملل غیرفارس افتاده و الاحواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان و بالطبع ایران انتخاب گردیده است. از 10 شهری که به عنوان آلوده‌ترین شهرهای دنیا انتخاب شده‌اند 4 شهر از ایران بوده و تهران، شیراز،اراک و در این لیست جائی نداشته اند.  
بنا به اطلاعات مندرج در پایگاه کوارتز الاحواز دارای کمترین امید به زندگی در میان شهرهای منطقه جغرافیائی ایران بوده و میزان آلودگی الاحواز صدها برابر بیشتر از دهلی نو و پکن می باشد.خشک شدن تالابهای الاحواز یکی از مهمترین علل آلودگی این شهر عرب‌نشین بیان گردیده است.
پس از الاحواز شهرهای سنندج در رتبه سوم، شهر اورمیه در رتبه پنجم و کرمانشاه در رتبه ششم آلود‌ه‌ترین شهرهای جهان واقع گردیده‌اند. رتبه تهران 15 و شیراز نیز در این لیست به عنوان پاک‌ترین شهر انتخاب شده اند. 
اورمیه رتبه پنجم آلودگی جهان
بی تردید خشک شدن دریاچه اورمیه و بروز طوفان های نمکی دریاچه در برگزیده شدن شهر اورمیه به عنوان 5 آلوده‌ترین شهر جهان بی تاثیر نبوده است. در حالی شاده برگزیده شدن شهر اورمیه به عنوان پنجمین شهر آلوده جهان می باشیم که وضعیت دریاچه اورمیه هر روز بغرنجتر شده و روزی نیست که شاهد بروز طوفانهای نمکی دریاچه اورمیه نباشیم. آمار و ارقام دولت ایران که بی تردید غیرموثق می باشند ناشی از خشکانده شدن 80% دریاچه اورمیه را نشان می دهد، این در حالی می باشد که دولت ایرن تاکنون کوچکترین قدیمی برای احیاء دریاچه اورمیه برنداشته است. کارشناسان بی طرف منطقه‌ای و جهانی مهمترین عامل خشکاندن دریاچه اورمیه را سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی معرفی می نمایند.   
223 هزار نفر قربانی آل2010 ۲۰۱۰ در سراسر دنیا بر اثر سرطان ریه که ره‌آورد آلودگی هوا بوده از دنیا رفته‌اند. این رقمی است که این هفته سازمان سلامت جهانی اعلام کرده است. آژانس تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان سلامت جهانی کار می‌کند پیش از انتشار اسامی شهرهای آلوده جهان، گزارشی درباره ارتباط سرطان و آلودگی هوا منتشر کرد. با توجه به این گزارش، آلودگی هوا با چند سرطان بدخیم ازجمله سرطان‌های ریه و مثانه و سرطان خون حاد مربوط است.