۱۳۹۱/۰۹/۲۸

ساخت سدها سبب خشک شدن دریاچه اورمیه گردید

همانطور که ما به عنوان گردانندگان وبلاگ Lake Urmia News بارها و بارها مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه را سدهای ساخته شده عنوان کرده ایم گفته های آقای مرتضی حقوقی نیز دلیلی بر درستی ادعای ما می باشد.  
گفتگوی هومان دوراندیش با آقای مهندس مرتضی حقوقی رئیس کمیته محیط زیست جامعه مهندسان مشاور و رئیس کمیته محیط زیست 
اجازه بدهید گفتگویمان را با این سؤال آغاز کنم: علل خشک شدن دریاچه اورمیه چیست؟
علل متعددی دارد. بسته به اینکه کدام نهاد دولتی به این موضوع بپردازد، علل خشک شدن دریاچه اورمیه هم برجسته یا کمرنگ می شود. مثلاً وزارت نیرو بر مساله "اقلیم" خیلی تاکید دارد و معتقد است اقلیم این منطقه و بویژه خشکسالی های ادواری، نقش اساسی در این امر داشته است. 
کارشناسان دیگر، تاثیرات اقلیمی را می پذیرند ولی موارد دیگر را مهمتر می دانند. مثلاً بر نقش سدهای ساخته شده در آن منطقه تاکید می کنند. 
 به نظر می رسد که در توسعه منابع آبیاری، جوانب زیست محیطی امر، آن طور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته است. 
عامل دیگر، "توسعه کشاورزی" است. در سی سال اخیر سطح کشت دریاچه اورمیه، یعنی حوضه آبی دریاچه، از 150هزار هکتار به 415هزار هکتار افزایش یافته و مصرف آب در این منطقه، از 1.8 میلیارد متر مکعب به 5.5 میلیارد متر مکعب رسیده است. 
در اثر این وضع، آب زیرزمینی، که یکی از منابع تغذیه دریاچه اورمیه بود، تقریباً به صفر رسیده است. یعنی هیچ نشری از آب های زیرزمینی به سوی دریاچه وجود ندارد.
چاههای حفرشده، مانع نشر آب زیرزمینی به دریاچه می شوند. حتی آب زیرزمینی جریان عکس پیدا کرده و در نتیجه، آبی که الان برای کشاورزی استفاده می شود، کیفیت مطلوبی ندارد.
علاوه بر افزایش سطح کشت، الگوی کشت هم در جهت محصولات آب بر تغییر کرده است. باغ که مصرف آبش خیلی بالاست، در اطراف دریاچه اورمیه خیلی زیاد شده است. 
کشت علوفه، از جمله یونجه، گسترش یافته است. الان 43 درصد سطح کشت این حوزه را باغ و یونجه تشکیل می دهد. این عامل هم در خشک شدن دریاچه اورمیه بسیار موثر بوده است. 
عامل "تغییرات ساختاری" منطقه هم تاثیرگذار بوده است. جمعیت منطقه پیرامونی دریاچه، در سی سال گذشته 2.2 برابر شده است. در سال 1375، جمعیت این منطقه 1 میلیون و 256هزار نفر بود. این جمعیت تا سال 1385 به دو میلیون و 990هزار نفر افزایش یافت. آبی که این جمعیت برای شرب و مصارف خانگی مصرف می کند، حجم قابل توجهی دارد. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا دریاچه اورمیه خشک شود.
آیا گرم شدن هوا و تبخیر زیاد هم در خشک شدن دریاچه اورمیه تاثیری داشته است. 
در همسایگی دریاچه اورمیه، دریاچه وان را در ترکیه داریم. اگر گرم شدن زمین و اقلیم به طور کلی، موجب خشک شدن دریاچه اورمیه شده باشد، این وضع باید دامنگیر دریاچه وان هم می شد. ممکن است دمای منطقه تا حدی نوسان پیدا کرده باشد اما این نوسان دما همیشه وجود داشته است.
 با توجه به اینکه سطح دریاچه اورمیه دائماً کوچکتر شده و تبخیر کمتر شده، طبعاً آن میکروکلیما به علت شرایطی که در اثر عملکرد انسان پدید آمده، در اقلیم کوچک منطقه هم تاثیر گذاشته است.
یعنی گرم شدن اقلیم علت خشک شدن دریاچه اورمیه نبوده است بلکه خشک شدن دریاچه، که ناشی از عملکرد انسان بوده، موجب گرم شدن اقلیم و منطقه شده است.
بر اساس توضیح شما، آیا می توان گفت که علت اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه، توسعه کشاورزی در اطراف دریاچه بوده است؟
توسعه منابع آب و توسعه کشاورزی، که دو روی یک سکه اند، علل اصلی خشک شدن دریاچه اند. توسعه منابع آب یعنی ساختن سدهای متعدد. عوامل دیگر هم تاثیرگذار بوده اند اما علل اصلی، همین دو علت اند. 
خشک شدن دریاچه اورمیه دقیقاً از چه زمانی شروع شد؟
نشانه های کاهش سطح آب دریاچه، تقریباً از دو دهه پیش ظاهر شده است.
کارشناسان ایر انی از چه زمانی متوجه خطرناک بودن این پدیده شدند؟
حداقل یک دهه است که این توجه پیدا شده و درباره آن هشدار داده می شود. اما در یک دهه گذشته، وضع دریاچه اورمیه هنوز خیلی بحرانی نشده بود و نیز واکنش ها نسبت به هشدارها. 
مسلماً این بحث از همان آغاز در وزارت نیرو مطرح بوده است اما به نظر می رسد پس از آنکه جامعه مهندسین مشاور همایشی را در این زمینه برگزار کرد و موضوع در سطح ملی برگزار شد، خشک شدن دریاچه اورمیه هم به یک "مساله ملی" بدل شد.
خشک شدن دریاچه اورمیه نخستین بار است که رخ می دهد یا در عمر این دریاچه، مسبوق به سابقه است؟
در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم ولی گفته می شود که سطح آب دریاچه اورمیه در گذشته هم نوسان داشته است اما نه به این شدت. 
دریاچه هایی که رو به خشک شدن می گذارند، معمولاً چه سرانجامی پیدا می کنند؟ 
مثال دریاچه آرال در این زمینه می تواند مفید باشد. پیش از فروپاشی شوروی، رودخانه هایی را که به سمت این دریاچه می آمدند، برای توسعه کشت پنبه، به سمت دیگری منحرف کردند.
این امر موجب کاهش شدید سطح آب دریاچه آرال شد و این پدیده، به عنوان ضایعه ای برای کره زمین قلمداد شد. اگر سهل انگاری کنیم، دریاچه اورمیه هم به سرنوشت دریاچه آرال دچار می شود.
الان که زمین های مزروعی در اطراف دریاچه اورمیه توسعه یافته و این وضع برای این دریاچه پدید آمده است، آیا احیاء دریاچه اورمیه در گرو متوقف شدن کشاورزی در اطراف دریاچه اورمیه است؟
در همایشی که سال گذشته در این زمینه ارائه شد، من مقاله ای ارائه کردم و مفصلاً به این بحث پرداختم. در آن همایش این موضوع را مطرح کردم که ما باید راندمان آبیاری این منطقه را در کوتاه مدت از 36 درصد به 45 درصد افزایش دهیم تا میزان متوسط مصرف آب در هکتار از سیزده هزار به یازده هزار متر مکعب و مصرف آب از 5.5 میلیارد به 4.5 میلیارد تقلیل یابد.
این 1 میلیارد مترمکعب آب، می تواند به دریاچه اورمیه کمک کند.
این میزان آب، تا چه حد به احیاء دریاچه اورمیه کمک می کند؟
این میزان آب یکی از عواملی است که به دریاچه اورمیه کمک می کند ولی همه عوامل باید دست به دست هم دهند تا دریاچه احیا شود. مثلاً باز کردن سدها و فرصت دادن به سیلاب ها برای سرازیر شدن به سمت دریاچه اورمیه، عوامل دیگرند. برای چاههایی که غیرمجاز حفر شده اند و همچنین برداشت آب از سرچشمه ها و البته از خود دریاچه نیز، باید فکری کرد. این کارها نیز به زیان دریاچه اورمیه است. کسانی در آن منطقه، پمپ گذاشته اند و از دریاچه و سدها آب برداشت می کنند. 
در منطقه دریاچه اورمیه، چند تا سد وجود دارد؟
در این دو دهه، 22 سد در حوزه اورمیه احداث شده که البته 8 سد به بهره برداری رسیده و مابقی در مرحله مطالعه و اجرا هستند. در منطقه آبریز دریاچه اورمیه در آزربایجان شرقی، 36 سد احداث شده و 22 سد به بهره برداری رسیده است. همه این سدها را وزارت نیرو احداث نکرده، بلکه تعداد زیادی از آنها، سدهای کوچکتری هستند که از سوی وزارت کشاورزی احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 4 سد هم در کردستان ایجاد شده و یا در دست احداث است. 
پس مجموعاً 62 سد. 
بله، اما سی و اندی سد به بهره برداری رسیده اند. 
این سدها دقیقاً چه زیانی برای دریاچه اورمیه داشته اند؟
وزارت نیرو از این سدها دفاع می کند و وجود آنها را برای دریاچه اورمیه خیلی مضر نمی داند. اما منتقدان معتقدند این سدها به علت دگرگون کردن جریان طبیعی رودخانه هایی که آب دریاچه را تغذیه می کردند، اثرات تعیین کننده ای در تقلیل آب دریاچه اورمیه داشته اند.
افزایش جمعیت، افزایش تعداد سدها و توسعه زمین های کشاورزی، بخشی از روند کلی توسعه در کشور بوده اند. آیا می توان گفت که فرایند توسعه در ایران، به خشک شدن دریاچه اورمیه منجر شده است. و دیگر اینکه، توسعه مهمتر است یا دریاچه اورمیه؟
توسعه را نباید عامل اصلی ناپایداری دریاچه اورمیه و تالاب های ایران بدانیم. توسعه امری است که قهراً باید ایجاد می شد. جمعیت کشور ما در سی سال گذشته، دو و نیم برابر شده است. چگونه می توانستیم در مسیر توسعه کشاورزی گام برنداریم؟ مساله اساسی عدم جامعیت و هماهنگی برنامه های توسعه و به زبان دیگر، بی توجهی به مسائل زیست محیطی در حین در روند توسعه بوده است.
تالاب های ایران سهم بسیار کمی از آب حوزه های آبریز دارند. مثلاً تالاب بختگان حقآبه اش بسیار کمتر از حقآبه ای است که برای توسعه کشاورزی آن منطقه در نظر گرفته شده است. شاید فرایند توسعه آثار تخریبی هم برای محیط زیست داشته باشد ولی اگر به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری می کردیم، چنین وضعی شکل نمی گرفت. توسعه هماهنگ و همه جانبه، مانع بروز لااقل برخی از مشکلات می شود.
جاده میان گذر دریاچه اورمیه هم در خشک شدن آن تاثیری داشته است؟
من در این زمینه تخصصی ندارم اما کارشناسان می گویند این جاده بر روند طبیعی جریان آب دریاچه تاثیر گذاشته و به سهم خودش در ایجاد وضعیت نامطلوب برای دریاچه اورمیه، موثر بوده است.  
ممکن است ادامه این روند به نابودی کلی دریاچه اورمیه بینجامد؟ و دریاچه اورمیه چه زمانی کاملاً خشک خواهد شد؟
بله. اگر ما برای تغذیه آب دریاچه اورمیه، تدابیر لازم را نیندیشیم، طبیعی که این روند ادامه خواهد یافت. الان یک سوم سطح آب دریاچه کاهش یافته و در صورت ادامه این روند، کل دریاچه خشک خواهد شد. کمااینکه دریاچه آرال خشک شده است.
اما اینکه چه زمانی دریاچه اورمیه کاملاً خشک می شود، به طبیعت و اقلیم و بارندگی و عوامل دیگر بستگی دارد. یعنی نمی توان گفت دریاچه اورمیه کی کاملاً خشک خواهد شد. ولی این امر مسلم است که ادامه این روند، دیر یا زود به نابودی دریاچه اورمیه منجر خواهد شد.
ممکن است تا ده سال بعد کل دریاچه اورمیه خشک شود؟
شاید. نمی توانم پیش بینی دقیقی بکنم. 
فرض کنیم دریاچه اورمیه کلاً خشک شد از صفحه روزگار محو شد. بعدش چه می شود؟
در بستر دریاچه اورمیه میلیاردها متر مکعب نمک وجود دارد. نمک هم پودر است و پس از خشک شدن دریاچه، باد این همه نمک را به روی مزارع و باغات می پراکند و زندگی دام ها در منطقه مشکل می شود و برای سلامتی مردم هم مضر است. خشک شدن دریاچه اورمیه، پیامدهای بسیار سنگینی در بر دارد. 
یعنی همان کشاورزی ای که روند توسعه اش یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه بوده، با خشک شدن این دریاچه، آسیب های جدی می بیند.
بله، همان هم از بین می رود و یا لااقل لطمات عمده خواهد دید. 
با سدها باید چه کار کرد؟
ساخت سدها حتماً ضروری بوده است. اما باید حقآبه دریاچه اورمیه را اولویت بدهیم و از مازاد این حقآبه از طریق سدها استفاده کنیم. یعنی فرضاً اگر در گذشته سیلاب هایی می آمد که تغذیه کننده آب دریاچه بود، باید سهم پیشین دریاچه اورمیه از این سیلاب ها را دوباره نصیب دریاچه کرده و مازاد این آب را نصیب سدها کنیم. 
سدهای مخزنی ساخته می شوند تا جلوی سیلاب را بگیرند و آب را ذخیره کنند و به تدریج برای مصارف مورد نیاز استفاده شود. اگر مطالعات زیست محیطی کافی صورت نگرفته باشد، ممکن است ما در حین استفاده از این سدها، سهمیه آب کافی دریاچه اورمیه را از سدها به سمت دریاچه نفرستیم.  ما باید سدها را با توجه به نیازهای زیست محیطی دریاچه اورمیه، تنظیم کنیم. یعنی در مدیریت استفاده از سدها، باید دقت بیشتری کنیم. البته امسال وزارت نیرو در موسم سیلاب های بهاری، همه سدها را به سمت دریاچه باز کرد و این اقدام موثر هم بود؛ یعنی سطح آب دریاچه اورمیه را چند سانتی متر بالا آورد.
آب رود ارس برای احیاء دریاچه اورمیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
نیمی از آب رودخانه ارس برای ماست و نیم دیگرش برای آزربایجان. هر اقدامی برای استفاده از آب این رودخانه، احتمالاً باید با تفاهم دولت آزربایجان همراه باشد. ضمناً بر آب رودخانه ارس، تعهداتی نسبت به دشت مغان وجود دارد. اگر مازاد بر این، آبی در کار باشد، می توان آن را از ارس به سمت دریاچه آزربایجان جاری کرد. ولی آن طور که من می دانم، ارس به تنهایی نمی تواند به داد دریاچه اورمیه برسد.
مهمترین رودخانه هایی که برای احیاء دریاچه اورمیه می توان از آنها استفاده کرد، کدامند؟
رودخانه های متعددی به دریاچه اورمیه می ریزند. جیغاتی (زرینه رود) و تاتائو (سیمینه رود) بزرگترین آنها هستند. سویوق بولاق(مهاباد) و سویوق بولاق چای و ... هم هستند. همه این رودخانه ها، متناسب با ظرفیت آبدهی رودخانه، می توانند اثر مثبت بر روی دریاچه اورمیه داشته باشد.
پس مهمترین عوامل برای نجات دریاچه اورمیه، کاهش آب کشاورزی و آب پشت سدهاست. 
بله. تنظیم سدها متناسب با نیاز آبی دریاچه و تعدیل مصرف آب در بخش کشاورزی. تکنولوژی های جدید در تعدیل آب کشاورزی می توانند خیلی موثر باشند. مثلاً مزرعه ای که ده هزار متر مکعب آب مصرف می کند، مصرف آبش با استفاده از این تکنولوژی ها می تواند نصف شود. البته این کار انرژی و زمان و نیرو و بودجه می خواهد. آن طور که من شنیده ام، وزارت کشاورزی در این زمینه اقداماتی در دست اجرا دارد.
خشک شدن دریاچه اورمیه موجب اعتراضات سیاسی هم شد و برخی افراد این تلقی را داشتند که بی کفایتی دولت های ده پانزده سال گذشته، علت این امر بوده است. اما به نظر می رسد که مطالبات مردم منطقه، بویژه مطالبات آنها در زمینه کشاورزی، هم در این زمینه موثر بوده است.  
توسعه کشاورزی بالاخره خواسته مردم و کار آنها هم بوده است. نیازهای طبیعی جامعه و البته برنامه های توسعه ای دولت، به توسعه کشاورزی در اطراف دریاچه اورمیه منجر شده است. حاصل این روند مشکلات کنونی دریاچه اورمیه بوده است. شاید تقلیل سطح کشت مردم منطقه، کار آسانی نباشد. این امر موجب کاهش سطح اشتغال و رفاه مردم منطقه می شود. باید با استفاده از تکنولوژی جدید، در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی کنیم.
منبع گزارش:
http://tinyurl.com/cohxuyf

۱۳۹۱/۰۹/۲۷

خشک شدن دریاچه اورمیه سبب ایجاد کویر نمکی 4400 کیلومتری در آزربایجان خواهد شد

چندی پیش روزنامه بهار خبری مبتنی بر خالی کردن 40 روستای حومه دریاچه اورمیه به علت خشک شدن دریاچه اورمیه را همگی در فضای مجازی مشاهده کرده بودیم در جدیدترین این سلسله موضوعات رئیس جهاد کشاورزی آزربایجان شرقی از بوجود آمدن 4400 کیلومتر مربع کویر نمک در آزربایجان خبر داده است. البته رئیس جهاد کشاورزی در مورد کاشت پسته در اطراف دریاچه اورمیه مرتکب اشتباه بزرگی می باشند، اگر دریاچه اورمیه خشک شود مفهومی به نام آزربایجان جنوبی وجود خارجی نخواهد داشت که بشود پسته و یا دیگر درختان و گیاهانی که مصرف آب کمتری دارند کاشت. 
آقای مسعود محمدیان دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
با توسعه کشت محصولاتی که دارای آستانه تحمل بالاتری نسبت به شوری در مقایسه با سایر محصولات زراعی و باغی دارند، در الگوی کشت ارائه شده برای دشت تبریز، جایگزین کشت محصولاتی مانند پیاز و یونجه می‌شود.
وی افزود: از این طریق، بیش از 17.167 درصد در آب مصرفی سالانه این دشت در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شده که معادل  18 میلیون و 901 هزار و 893 متر معکب خواهد بود.
محمدیان با بیان اینکه دریاچه اورمیه یک ثروت طبیعی بسیار بزرگ است، افزود:  اگر این دریاچه خشک شود کشاورزی رو به نابودی می‌رود، زیرا یک کویر نمکی به وسعت بیش از 4 هزار و 400 کیلومتر مربع تشکیل می‌شود و ابعاد این کویرنمک باعث می‌شود که آب و هوای منطقه تغییر کرده و نمک به سمت مزارع حرکت کند.  
وی اضافه کرد: در کنار توسعه آموزش های همگانی برای استفاده بهینه از امکانات موجود با درک کامل از شرایط حاضر، فرهنگ مصرف درست آب بین مردم و بهره‌برداران باید نهادینه شود تا راندمان آبیاری در مزارع بهبود یابد.
وی با بیان اینکه بهره‌برداری بی‌رویه از زمین‌های کشاورزی، استفاده بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی، چرای مفرط مراتع، تخریب اراضی جنگلی و مرتعی و توسعه شهری باعث افزایش بیابان‌ها در این حوزه را می‌تواند تشدید کند، افزود: این امر علاوه بر تخریب و کاهش حاصلخیزی خاک و گسترش فرسایش آبی و بادی، افزایش سیل‌های مخرب و آلودگی هوا و ایجاد پدیده گرد و غبار را نیز در پی خواهد داشت.
محمدیان با اشاره به لزوم تجدید نظرکلی در شیوه کشت اراضی حاشیه این دریاچه گفت: تغییر روش کاشت محصولات کشاورزی خصوصاً گسترش کشت محصولات کم آب و تغییر الگوی کشت با توسعه سطوح زیر کشت پسته در حاشیه دریاچه اورمیه با توجه به تحمل بالای این محصول به کم آبی با هدف جلوگیری هرچه بیشتر از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های حاشیه این دریاچه در راستای حمایت مستقیم از بهره‌برداران بخش کشاورزی، از جمله اقداماتی است که توسط این سازمان در اراضی حاشیه‌ای دریاچه، با جدیت دنبال و در حال حاضر بیش از 85 درصد از محصول پسته تولیدی استان از این اراضی حاصل می‌آید.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/cnf2kxr

Drought of Lake Urmia creates 4,400 sq.km desert land


The probable drought of Lake Urmia in northwest of Iran will create a desert land, measuring 4,400 square kilometers in area, the Fars News agency quoted West Azerbaijan Province's Agriculture Department Director Masoud Mohammadian as saying.
The desertification will change the region's climate and will devastate farmlands, he added.
The head of the Iranian West Azerbaijan Province's Environment Organization said 70 percent of the Urmia (Orumiyeh) Lake has been drought up.
According to ISNA, Hassan Abbasnejad said the Iranian government started some measures to revive Lake Urmia by cloud seeding, commissioning the new irrigation methods, etc. in last solar year (ended on 18 March 2011) but the process is being carried out slowly.
"The main problem is lack of finance, then now, 300, 000 hectares of lake became salt land," he added.
Abbaszadeh said that Lake Urmia needs 3.1 billion cubic meters of water per year to survive.
Illegal use of water flowing into the lake for watering by rural population, construction of dams and illegal objects on its banks, is also among the problems of the Lake Urmia.
Each litre of water in Lake Urmia contains 330 grams of salt. Previously, the figure stood at 160-170 grams per litre.
The Iranian government approved $900 million finance bill to save the lake from drought, but the process is being carried out slowly.

۱۳۹۱/۰۹/۲۶

Urmiye’li millet Vekili: Urmiye Gölü bu tür konferansla Canlanmaz


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran Dövləti 8 – 10 December Güney Azərbaycanin Urmiye şəhərindən sözdə Urmiye Gölünün qoruyub və yenidən Canlandırmaq amaclı bir Konferans gərçəkləşmişdir ancaq öncələrdəki Konfrans, toplantı vs Urmiye Gölünə bir sonucu olmadığı üçün bu Konferansda Urmiye Gölü və Türk Ulusu üçün bir Sonuc doğurmadı və eləcə iran dövlətinin seçdiği millət vəkili bilə bu tür konferansların Urmiye Gölünə yayar sağlamadığını dilə gətirməktədir. Görüldüğü kimin bu tür işlər yanlız iran dövləti tərəfindən Propagadna amaclı yapılmaqdadır və indiyədək Urmiye Gölü qonusunda bir addım bilə atılmamışdır.
Urmiye’li millət Vəkili olan Nadir Qazipur ötəki həftə Urmiye şəhərində gərçəkləşən Urmiye Gölünün Qorumaq konferansını eleşdirərək bu tür Konferansların gərçəkləşməsinin Urmiye Gölünü heç bir yararı olmayacağını söylədı.
Urmiye Şəhərində Gərçəkləşənə Urmiye Gölünü qorumaq konferansında Mahmid Əhmədinejadin yardımçısı, iran Çevre və Doğa Örgütünün başxanı və bir çox iran dövləti adamı qatılaraq Urmiye Gölünün qorunamsı üçün bir araya toplanmışlar ancaq bu konferansda açıqlanan sonucda ötəkilər kimin eyni olub və Urmiye Gölün üçün bir yararı olmayıbdır.
Urmiye’li millət Vəkili olan Nadir Qazipur iranin CHN.ir düşərgəsilə verdiği söyləşdə bu konferansın Urmiye Gölünə heç bir yararı olmadığı davunub, ona Görə bu konferansda Gözəl sözlər söylənılmış, dövlət adamları bir birini övmüş vs  ancaq Urmiye Gölünün qorumaq üçün pratikdə heç bir şey olmamışdır. Urmiye Ulusu və Urmiye Gölünün gələcəyi üçün düşünən insanlar bu tür toplantı və Konferanslardan nə sonuc alındığını gözləyir. Bu konferansda da öncəki konferanslar kimin Gözəl Sözlər dışından Urmiye Gölü üçün bir addım atılmadı və Atılmsı ön görülməməktədir.  
Urmiye’li millət Vəkilinə Görə Urmiye Gölünün durumu heç yaxşı dəyil və zaman içərisində daha gərginləşməktədir ancaq bütün bu olumsuz xəbərlərə rağmən pratk olaraq iran dövlətinin heç bir tasarısı yoxdur.

دریاچه اورمیه با همایشها، کنفرانسها و ... احیاء نمی گردد

برگزاری همایشهائی به مانند همایشی که طی چند روز گذشته در شهر اورمیه برای نجات دریاچه اورمیه صورت گرفته بی شک دردی از دردهای ملت ترک و دریاچه اورمیه را درمان نخواهد کرد، چون بیشتر این همایشها، کنفرانسها و .. پروپاگاندای دولتی هست و برای مقاصد سیاسی. طرحهائی که در این به اصطلاح همایش به تصویب رسید طی چند سال گذشته دقیقاً چندین بار به تصویب رسیده ولی در روی کاغذ مانده و گشودن نمایشی آب چند سد بر روی دریاچه اورمیه نمی تواند بیش از 30 میلیارد مترمکعب کمبود آب دریاچه اورمیه را جبران کند. 
یکی از نماینده های اورمیه با اشاره به همایش نجات دریاچه اورمیه که هفته پیش در استان آزربایجان غربی برگزار شد، می گوید این همایش ها و اجلاس ها فقط جایی برای سخنرانی و صحبت هستند و در عمل هیچ کمکی به نجات دریاچه اورمیه نمی کند.
 روز 18 تا 20 ماه جای مرکز استان آزربایجان غربی پذیرای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و فاطمه واعظ جوادی، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محید زیست بود که برای حضور در همایش بین المللی "دریاچه اورمیه ،‌ چالشها و راهکارها" به این استان سفر کرده بودند.
 این همایش با هدف ارتقاء‌ دانش عمومی و فنی ،‌ بهره‌مندی از توانمندی مردمی و ملی ،‌ شناخت چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت دریاچه اورمیه برگزار شد، اما به نظر می رسد، این همایش نیز همچون دیگر نسشت ها و همایش ها نتیجه تاثیرگذاری بر بهتر شدن دریاچه اورمیه نداشت.
 نادر قاضی پور، نماینده اورمیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری همایش نجات دریاچه اورمیه به خبرنگار CHN می گوید: در این همایش ها کارشناسان و مسئولان دور هم جمع می شوند. حرف های خوبی بین شان رد و بدل می شود. از یکدیگر تعریف و از کارهایی که کرده اند تعریف و تمجید می کنند. اما نتیجه این تعریف ها و بحث ها چیست؟ مردم و دوستداران دریاچه اورمیه منتظر ورود آب به دریاچه هستند که هنوز هیچ آبی به این دریاچه ریخته نشده است.
 قاضی پور با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور، روسای فعلی و پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست در این همایش، تصریح می کند: حرف های زیادی در این همایش مطرح شد که پیش از این هم مطرح شده بود. قول هایی هم درباره نجات دریاچه اورمیه از زبان مسئولان، اما به هیچ یک از این حرف ها و قول ها تاکنون عمل نشده است.
 نماینده مردم اورمیه در مجلس وضعیت فعلی دریاچه اورمیه را «وخیم» ارزیابی و تصریح می کند: هر روز وضعیت دریاچه اورمیه وخیم تر می شود. با وجود تمام طرح ها و برنامه ها برای نجات دریاچه، تا کنون هیچ آبی به این دریاچه جاری نشده و هیچ یک از این راهکارها اجرایی نشده است. برگزاری هماهیش اخیر نیز بدون شک بی نتیجه خواهد بود.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/c228o4f

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

Urmiye Gölü Quruması nedenile 40 Kend Boşaltıldı

Güney Azərbaycan, Urmiye: bu paylaşdığımız görüntü iran dövlətinin Tuğralı (rəsmi) Dərgisidir və Dərginin birinci bölümündə Qırmız xəttlə bəllırlənən bölgədə Tuğralı olaraq iran Dövləti Batı Azərbaycan’da Urmiye Gölü çevrəsindəki 40 kəndin boşlatıldığını duyurmaqdadır.
Iran dövləti Güney Azərbaycan milli hökümətinin il dönümü nədənilə (21 Azər 1324) bu ay Urmiye şəhərində sözdə Urmiye Gölünün qorumaq üçün bir Toplantı gərçəkləşdirmişdir, Mahmid Əhmədinejadin yardımçısı bu Toplantıya qatılaraq Urmiye Gölünün yanlız iran dövlətinin çevresel sorunu yox bəlkə bölgə ölkələrinində sorunu olduğunu dilə gətirib, Rəhimiyə görə Urmiye Gölü quruyrusa Duz Fırtınaları Urmiye şəhəri və Türkiyə və Quzey Azərbaycanida etgiləcəyəkdir.
Iran dövlətinin tuğralı Dərgisi Güney Azərbaycanin 40 kəndinin boşaltılmasını duyurmaq bəlkə bugün bir o qədər hiss edəbiləcəyimiz durum və qonu olmaya ancaq yaxın zamanda 40 kənd yox bəlkə birinci Urmiye Şəhəri, Batı Azərbaycan, doğu Azərbaycan və bütün Güney Azərbaycan boşaltılmaq zorunda olacağının göstərgəsidir.
Urmiye Gölü quruyrusa:
Çağımızın ən büyük zorunlu köçü gərçəkləşəcəkdir.
Çeşidli xəstəliklər yayılacaqdır.
Güney Azərbaycan yox olacaqdır.
Türk Ulusu Sürgün olacaqdır və iç sömürgəçilik quralları daha çətinçləşəcəkdir.
Və ....

۱۳۹۱/۰۹/۲۰

بدلیل خشک شدن دریاچه اورمیه 40 روستای آزربایجان خالی از سکنه شد

رفته رفته با خشک شدن کامل دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان تیترهائی نظیر تیتر روزنامه بهار را بیشتر خواهیم دید.
البته شاید برای امروز تیتر خالی شدن 40 روستای آزربایجان به سبب خشک شدن دریاچه اورمیه برای بسیاری از انسانها معنائی را نداشته باشد ولی دور نیست آن روزهائی که تیترهائی اینچنیبی را در روزنامه های ایران و دنیا خواهیم دید:
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه 6 میلیون انسان ملزم به کوچ اجباری
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بادهای نمکی و گردبادهای شنی شروع به وزیدن کرده
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه کشاورزی آزربایجان تماماً خاموش شد
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بافت دمگرافی آزربایجان در معرض خطر
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه: آزربایجان جنوبی محو گردید
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه انواع سرطانهای پوستی، گوارشی، تنفسی و ... در آزربایجان شایع شده
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه ضربه مهلکی بر تن ضعیف اقتصاد آزربایجان وارد شد
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بزگترین کوچ اجباری تاریخ به سبب بی عرضگی مسئولین دولت ایران محقق گشت
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه هزاران ترک وطن خود را از دست دادند
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه فاجعه زیست محیطی قرن واقعیت یافت
مهمترین حادثه قرن: ملتی بدون دولت سرزمین مادریش را به سبب خشکانیدن دریاچه اورمیه از دست داد
و صدها نمونه تیتر بسیار ناگوارتر را مطمئناً در صورت تداوم خشک شدن دریاچه اورمیه شاهد خواهیم بود.
خبر خالی شدن 40 روستای آزربایجان به علت خشک شدن دریاچه اورمیه از جمله سخنان رئیس سازمان محیط زیست در همایش دریاچه اورمیه، راهکارها و چاره ها بیان گردیده است. نکته قابل توجه مهم در این سخن کاهش شدید تعداد دام های آزربایجان غربی از 14 میلیون راس دام در سال 72 به 4.4 میلیون راس در سال 88 می باشد که خود حکایتی بسیار دارد.

برگزاری همایش " دریاچه اورمیه؛ چالشها و راهکارها"

ماه آذر که برای ملت ترک یادآور خاطره حکومت ملی آزربایجان در 21 آذر 1342 میباشد اینبار از سوی دولت ایران برای برگزاری همایشی برای به اصطلاح نجات دریاچه اورمیه انتخاب گردیده است. تعدد همایشهای  و کنفرانس های اینچنینی تاکنون نتیجه ای جزء تلف کردن وقت برای احیاء دریاچه اورمیه نداشته است و به باور راقم این سطور این همایش نیز نتیجه ای به غیر از دیگر همایشها را در بر نخواهد داشت. 
در طول برگزاری این همایش نکاتی از سوی برگزار کننده گان و مهمان بیان گردیده است که در این مجال سعی بر جمع آوری و ارائه بعضی از نظرات مختلف در مورد دریاچه اورمیه را داریم.
معاون اول رئیس جمهوری دولت ایران آقای رحیمی در همایش نجات دریاچه اورمیه حضور داشته اند و برای چندمین بار از احتمال وقوع گردبادهای نمکی پس از خشک شدن دریاچه اورمیه سخن گفته اند که می تواند چه تهدیداتی را برای مردم آزربایجان و کشورهای همسایه دربر داشته باشد. 
علاوه بر ماورد بالا رحیمی از طرحهائی نظیر افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی و .. نیز نام برده که تمامی این طرح های برای تایثر گذاری در دریاچه اورمیه حداقل به 5 الی 10 سال زمان نیاز دارند و جزء برنامه های میان مدت- بلند مدت محسوب می شوند در حالیکه دریاچه اورمیه به 31 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. 
رحیمی از تصویب طرحی که متشکل از تامین آب از استاهای آزربایجان غربی (8.1 میلیارد مترمکعب)، آزربایجان شرقی (300 میلیون مترمکعب) و استان کردستان (800 میلیون مترمکعب) شکل می گیرد نیز خبر داده است که بنا به منابع اطلاعاتی قبال دسترس برای همه این طرح مربوط به آبان ماه 87 می باشد و موضوع جدیدی نیست، سوال اینجاست که چرا طرحی که آبان ماه 87 به تصویب دولت ایران رسیده تاکنون اجرا نشده؟  و سوال دیگر اینکه چه تضمینی وجود دارد که به اصطلاح طرح تصویب شده آبان ماه 87 که یکبار دیگر در آذر ماه 1391 تصویب شده به اجرا گذاشته شود؟  
سخنان تبلیغاتی نظیر تعیین بودجه، ارائه 500 طرح علمی، تصویب طرح اضطراری و .. که در مورد همایش دریاچه اورمیه بیان شده بیشتر پروپاگاندای دولتی می باشد تا نزدیک به واقعیت. 
پروپاگاندای دولتی نیز طی روزهای گذشته مبتنی بر افزایش 20 سانتی متری آب بوده که در این همایش نیز تبلیغاتی در این مورد صورت گرفته است، بر اساس گفته های محمد درویش یکی از کارشناسان محیط زیست بر اساس داده های موجود تراز آبی دریاچه اورمیه در آذر 91 نسبت به آذر 90 کاهش را نشان می دهد و افزایش سطح آب دریاچه اورمیه تنها برای عوام فریبی کاربرد دارد. 
همانطور که از موارد ذکر شده دیده میشود نتیجه این همایش نیز سودی برای احیاء دریاچه اورمیه نخواهد داشت و تنها تبلیغی گذراست.

۱۳۹۱/۰۹/۱۹

Urmiye Gölünün Uydudan Alınan Son Görüntüsü


Güney Azərbaycan, Urmiye: bu görüntü 2012.12.02 də NASA düşərgəsindən alınıbdır və Urmiye Gölünün son durumunu sərgiləməktədir.
Uydudan Alınan görünütdə də Görüldüğü kimin Urmiye Gölünün quruma sürəci sürətlə dəvam etməktədir və eləcə Gölün Güney və Orta bölgələrındə bu qurumaq daha sürətli olub və Gözlə hiss olunmaqdadır. Çevre və Doğa uzamanlarının ön Görüşünə Görə Urmiye Gölü ortadan yaxın zamanda ikiyə bölünəcəkdir və Aral Gölü kimin bir sürəci yaşayacaq dır. 
Iran dövlətinin Tuğralı (rəsmi) medyasi hər gün Urmiye Gölünün 20 cm suyunun yüksəlişinin medyadan duyurmaqdadır ancaq Uydudan alınan görüntülər başqa bir rəsimi göstərməktədir.
 Tərəfsiz Doğa və Çevre Uzmanlarına Görə Urmiye Gölü Yağış oranin az olmasından qurumayıbdır və tərsinə Tuğralı verilər bu neçə ildə Urmiye Gölü su hövzəsinin yağış oranı ötəki illərə Görə daha yüksək olduğunu göstərməktədir ancaq bu yağış oranin artmasına rağmən Urmiye Gölünün qurmaq sürəci dəvam etməktədir. 
Iran dövləti Tuğralı olaraq Urmiye Gölünün qurumasını iqlim dəyişikliyi bağlamaqdadır ancaq bilimsəl araşdırmalar və bilgilər Urmiye Gölünün qurumaq nədəninin 1- Urmiye Gölünün su axtarımın hesablamadan tikilən Səddlər 2- yanlış su yönətimi 3- Əkinçilik alanlarının 2 qat artması 4- əski sulama sistemi 5- Urmiye təbriz körpüsü vs göstərməktədirlər.

۱۳۹۱/۰۹/۱۷

آخرین تصویر ماهواره ای از دریاچه اورمیه

تصویر فوق در تاریخ 2012.12.02 از طریق سایت ناسا گرفته شده است که وضعیت دریاچه اورمیه را به خوبی نشان می دهد.
همانطور که در تصویر مذکور مشاهده می گردد روند خشک شدن دریاچه اورمیه همچنان ادامه دارد و سیر صعودی از دست دادن آب در مناطق جنوبی و مرکزی دریاچه اورمیه به شدت افزایش یافته است. تصاویر ماهواره ای و پیش بینی کارشناسان میحط زیست خبر از روندی به مانند روند نصف شدن دریاچه آرال را برای دریاچه اورمیه به تصویر می کشد. همانطور که در آخرین تصویر ماهواره ای نیز دیده می شود به احتمال بسیار زیاد طی ماههای آتی دریاچه اورمیه از وسط نصف خواهد شد. 
علارغم اینکه مسئولین دولت ایران خبر از افزایش ارتفاع 20 سانتی متری در دیارچه اورمیه را از طریق بارش های روزهای گذشته اعلام کرده اند تصاویر جدید ماهواره ای دریاچه اورمیه پروپاگاندای دولت ایران را تماماً به زیر سوال می برد.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه و جهانی مشکل اصلی دریاچه اورمیه کاهش باران نیست بلکه برعکس آمارهای چند سال گذشته دولت  ایران نشان از ترسالی حوضه آبریز دریاچه اورمیه می باشد ولی در همین سو روند خشک شدن دریاچه اورمیه به شدت افزایش یافته است.
گرچه دولت ایران خشکاندن دریاچه اورمیه را به تغییرات اقلیمی نسبت می دهد ولی کارشناسان امور مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه ساخت سدهای متعدد بدون درنظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، افزایش 2 برابری زمین های تحت کشت، سیستم قدیمی آبیاری و ... معرفی می کنند.

Urmiye Gölünün her il 1 Milyard Metr Kub Suyu Buxarlaşmaqdadır


Güney Azərbaycan, Urmiye: iranin Doğa və çevre qoruma örgütnün irna düşərgəsilə verdiği söyləşdə Urmiye Gölünün hər il 1 milyard metr kub su Buxarlaşmasını açıqlayıbdır. 
Əsğər Məhəmmədinin dediğinə Görə Urmiye Gölü 15 il olur hər ildə 1 milyard metr kub suyunun yanlız buxarlaşma yolula əldən verməktədir. Onun dediklərinə Görə Urmiye Gölünün su hövzəsi bu ildə ötəki neçə ildə olduğu kimin yağış oranı normal seviyədədir və Yağış oranı Urmiye Gölünün qurumasında etgili olmadığını vurğulamaqdadır, ötə yandan ona Görə dəfəlrəcə biz Lake Urmia News blogund avurğuladığımız kimin Urmiye gölü su hövzəsində tikilənsayısızca barajlar Urmiye Gölünün təməl qurumaq nədəni olaraq göstərilməktədirlər.
Urmiye Gölünün hər il 1 milyard metr kub buxarlaşması ən çox Urmiye Gölü ekolojisini etgiləyibdir və Sulama, Əkinçilik, sənaye ... alanlarından bir o qədər hiss olunmayıbdır.
Urmiye Gölünün 5.000 km sahəyə sahibdir və Su hövzəsi 50.000 km olduğu üçün yanlız 10% Urmiye Gölünün önləmək üçün bu büyüklükdə alanı qorumaq gərək. 
Urmiye Gölünün axan sular indilik ən çox Cığatı, Tatau və Acı çaylarından təmin olunmaqdadır ancaq iranin əkinçilik örgütü bu çaylardan Urmiye Gölünə axan kanalları arındırmamaqdadır. 
Urmiye Gölü su hövzəsində yağan yağış oranı normaldır və ötəki illərə Görə daha normal bir durumdadır ancaq bu yağış oranı Urmiye Gölündə etgisi olmayıbdır.

۱۳۹۱/۰۹/۱۶

تبخیر سالیانه 1 میلیارد مترمکعب آب دریاچه اورمیه

آزربایجان جنوبی، اورمیه: معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوئی با خبرگزاری دولتی ایرنا از تبخیر سالیانه 1 میلیارد مترمکعب از آب دریاچه اورمیه طی 15 سال گذشته خبر داد. همانطور که در مصاحبه این مقام عالی رتبه میحط زیستی نیز به چشم می خورد علت خشکانیده شدن دریاچه اورمیه نه کمبود باران بلکه بر عکس حوضه آبریزی دریاچه اورمیه زی چند سال گذشته سالهای ترسالی را پشت سرگذاشته ولی سیر صعودی از دست دادن آب دریاچه اورمیه همچنان ادامه داشته است. 
اصغر محمد فاضل در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: تمام فشار اکولوژیک این میزان تبخیر بر محیط زیست دریاچه اورمیه بوده است و این فشار بر بخش های شرب ، صنعت و کشاورزی کمتر وارد شده است .
وی اظهار داشت: دریاچه اورمیه دارای مساحتی بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع است و در یک حوضه آبریزی با مساحت بیش از ۵۰ هزار کیلومتر مربعی واقع شده است بنابراین بهبود ۱۰ درصد از این مساحت که متعلق به دریاچه اورمیه است در گروی نتایج اقداماتی است که در کل این حوضه رخ می دهد.
فاضل افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از آب ورودی دریاچه اورمیه از سه رودخانه جیغاتی (سیمینه رود)، تاتائو (زرینه رود) و آجی چای تامین می شود از این رو وزارت نیرو باید تسهیلات لازم درزمینه لایروبی مسیر این رودخانه ها و تامین حق آبه دریاچه اورمیه توسط این رودخانه ها را مهیا کند.
وی در ادامه به بارندگی های اخیر اشاره کرد و گفت: این بارندگی ها در وضعیت دریاچه اورمیه تاثیر محدودی داشته و چشمگیر نبوده است.
فاضل اظهار داشت: در سال آبی ۹۰ – ۹۱ نسبت به ۳۰ سال گذشته یک اتفاق استثنایی در بارندگی رخ داد و براین اساس اوج بارندگی ها در پاییز و ماه های آبان و آذر بود که در واقع نشان دهنده تغییر وضعیت بارندگی در منطقه است.
وی ادامه داد: اگر این روند یک استثنا نباشد امسال هم باید منتظر بارندگی خوبی در فصل پاییز باشیم درغیر این صورت همان میزان آب بارندگی های بهاره را خواهیم داشت و باید براساس این بارندگی ها اقدام کنیم .
دریاچه اورمیه به عنوان بزرگترین دریاچه شور آزربایجان چند سالی است به دلایل مختلف از جمله سد سازی در رودخانه های بالادست ، آبیاری غیراصولی و خشکسالی با پدیده خشک شدن روبروست که در این زمینه طرح جامعی برای نجات این دریاچه از سوی سازمان محیط زیست تهیه شده است .