۱۳۹۱/۰۹/۲۶

Urmiye’li millet Vekili: Urmiye Gölü bu tür konferansla Canlanmaz


Güney Azərbaycan, Urmiye: iran Dövləti 8 – 10 December Güney Azərbaycanin Urmiye şəhərindən sözdə Urmiye Gölünün qoruyub və yenidən Canlandırmaq amaclı bir Konferans gərçəkləşmişdir ancaq öncələrdəki Konfrans, toplantı vs Urmiye Gölünə bir sonucu olmadığı üçün bu Konferansda Urmiye Gölü və Türk Ulusu üçün bir Sonuc doğurmadı və eləcə iran dövlətinin seçdiği millət vəkili bilə bu tür konferansların Urmiye Gölünə yayar sağlamadığını dilə gətirməktədir. Görüldüğü kimin bu tür işlər yanlız iran dövləti tərəfindən Propagadna amaclı yapılmaqdadır və indiyədək Urmiye Gölü qonusunda bir addım bilə atılmamışdır.
Urmiye’li millət Vəkili olan Nadir Qazipur ötəki həftə Urmiye şəhərində gərçəkləşən Urmiye Gölünün Qorumaq konferansını eleşdirərək bu tür Konferansların gərçəkləşməsinin Urmiye Gölünü heç bir yararı olmayacağını söylədı.
Urmiye Şəhərində Gərçəkləşənə Urmiye Gölünü qorumaq konferansında Mahmid Əhmədinejadin yardımçısı, iran Çevre və Doğa Örgütünün başxanı və bir çox iran dövləti adamı qatılaraq Urmiye Gölünün qorunamsı üçün bir araya toplanmışlar ancaq bu konferansda açıqlanan sonucda ötəkilər kimin eyni olub və Urmiye Gölün üçün bir yararı olmayıbdır.
Urmiye’li millət Vəkili olan Nadir Qazipur iranin CHN.ir düşərgəsilə verdiği söyləşdə bu konferansın Urmiye Gölünə heç bir yararı olmadığı davunub, ona Görə bu konferansda Gözəl sözlər söylənılmış, dövlət adamları bir birini övmüş vs  ancaq Urmiye Gölünün qorumaq üçün pratikdə heç bir şey olmamışdır. Urmiye Ulusu və Urmiye Gölünün gələcəyi üçün düşünən insanlar bu tür toplantı və Konferanslardan nə sonuc alındığını gözləyir. Bu konferansda da öncəki konferanslar kimin Gözəl Sözlər dışından Urmiye Gölü üçün bir addım atılmadı və Atılmsı ön görülməməktədir.  
Urmiye’li millət Vəkilinə Görə Urmiye Gölünün durumu heç yaxşı dəyil və zaman içərisində daha gərginləşməktədir ancaq bütün bu olumsuz xəbərlərə rağmən pratk olaraq iran dövlətinin heç bir tasarısı yoxdur.