۱۳۹۱/۰۹/۱۷

آخرین تصویر ماهواره ای از دریاچه اورمیه

تصویر فوق در تاریخ 2012.12.02 از طریق سایت ناسا گرفته شده است که وضعیت دریاچه اورمیه را به خوبی نشان می دهد.
همانطور که در تصویر مذکور مشاهده می گردد روند خشک شدن دریاچه اورمیه همچنان ادامه دارد و سیر صعودی از دست دادن آب در مناطق جنوبی و مرکزی دریاچه اورمیه به شدت افزایش یافته است. تصاویر ماهواره ای و پیش بینی کارشناسان میحط زیست خبر از روندی به مانند روند نصف شدن دریاچه آرال را برای دریاچه اورمیه به تصویر می کشد. همانطور که در آخرین تصویر ماهواره ای نیز دیده می شود به احتمال بسیار زیاد طی ماههای آتی دریاچه اورمیه از وسط نصف خواهد شد. 
علارغم اینکه مسئولین دولت ایران خبر از افزایش ارتفاع 20 سانتی متری در دیارچه اورمیه را از طریق بارش های روزهای گذشته اعلام کرده اند تصاویر جدید ماهواره ای دریاچه اورمیه پروپاگاندای دولت ایران را تماماً به زیر سوال می برد.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه و جهانی مشکل اصلی دریاچه اورمیه کاهش باران نیست بلکه برعکس آمارهای چند سال گذشته دولت  ایران نشان از ترسالی حوضه آبریز دریاچه اورمیه می باشد ولی در همین سو روند خشک شدن دریاچه اورمیه به شدت افزایش یافته است.
گرچه دولت ایران خشکاندن دریاچه اورمیه را به تغییرات اقلیمی نسبت می دهد ولی کارشناسان امور مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه اورمیه ساخت سدهای متعدد بدون درنظر گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، افزایش 2 برابری زمین های تحت کشت، سیستم قدیمی آبیاری و ... معرفی می کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر