۱۳۹۳/۰۶/۰۷

تجمع حامیان محیط‌ زیست برای زاینده‌رود با حمایت دولتی آزاد ولی برای دریاچه اورمیه ممنوع

اومود اورمولو
تبعیض در ایران تنها به مسائلی نظیر حقوق شهروندی، حق آموزش به زبان مادری، حقوق کودک، رسمیت زبانها، حقوق زنان، اقتصاد، ادیان و ... محدود نمی گردد بلکه حتی محیط زیست نیز در ایران قربانی تبعیضات متعددی می‌گردد.
به باور بسیاری از انسانهای جامعه ترک مهمترین علت خشکاندن دریاچه اورمیه تبعیضات آشکار و پنهانی می باشد که بر جامعه و مناطق ملی ترک‌نشین روا داشته شده و می شود که سدسازی بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه که مهمترین فاکتور خشکاندن دریاچه معرفی میگردد تنها یک نمونه از خروارها زیست‌کشی و تخریب ‌محیط‌زیست مناطق ملی ترک‌نشین می باشد.
هنوز مدت زمان احکام تعزیری و تعلیقی بسیاری از فعالین ملی ترک که در اعتراضات مسالمت آمیز و زیست‌محیطی مرتبط با دریاچه اورمیه دستگیر و به زندان محکوم شده‌اند به اتمام نرسیده و یا بسیاری از جوانان ترک تنها به سبب شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و زیست‌محیطی با مشکلات عدیده‌ای اجتماعی و تحصیلی مواجه شده‌اند.
نکته جالب اینجاست که علارغم برخورد امنیتی و خشونت آمیز شدید با حامیان تجمع دریاچه اورمیه بسیاری از فارس‌زبانان اصفهان پنج‌شنبه 6 شهریور در پل تاریخ الله‌وئردی خان اصفهان تجمعی انجام داده‌اند و حتی خبرگزاری دولتی فارس نیز اقدام به نشر تصاویر معترضین به خشک شدن زاینده‌رود نموده است. 
بی‌تردید ذهن هر انسانی ترک و غیرفارسی از علل تبعیض و نوع نگرش دوگانه در مورد دریاچه اورمیه و زاینده‌رود با سوالاتی مواجه می گردد که علت می توان به نمونه‌هائی نظیر:
- علت این تبعیض آشکار برای زاینده‌رود و دریاچه اورمیه چیست؟
- آیا استاندارد دوگانه یاد شده و تبعیض ناشی مسائل ائتنیکی ترک و فارس هست که به محیط‌زیست نیز سرایت نموده و دریاچه اورمیه تنها به جرم قرار گرفتن در مناطق ملی‌ ترک‌نشین محکوم به نابودی می‌باشد؟
- آیا در صورتیکه دریاچه اورمیه در یک منطقه فارس‌نشین می بود دولت ایران نگاه کنونی را به دریاچه اورمیه می داشت؟
- چرا دولت ایران با صرف میلیارد تومان پول ملی از دریای خزر و خلیج عرب برای سمنان و کویر یزد فارس‌نشین آب می‌کشد ولی در کانر اینکه خود مسبب اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه هست تنها به نظاره‌گری اکتفا می کند؟
- چرا تجمع برای زاینده‌رود امنیتی نبوده ولی برای دریاچه اورمیه امنیتی می باشد؟
- آیا مسئولین نابخرد ترک موجود در مناطق ملی ترک‌نشین هیچ نقشی به جزء بجای آوردن اوامر مرکز ندارند؟ 
منبع تصاویر: خبرگزاری دولتی فارس نیوز