۱۳۹۳/۰۶/۰۵

آغاز کمپین "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" جهت یادآوری مسئله دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
رضا وعیدی(متخلص به آرتان) شاعر و نویسنده ترک مراغه‌ای با تاثیرپذیری از کمپین جهانی سطل آب یخ که به منظور جلب افکار عمومی و جمع‌وآری پول برای تحقیق در مورد بیماری عصبی ای‌ال‌اس از سوی چهره‌های سرشناس جهانی آغاز گردیده اقدام به برگزاری کمپینی مشابهی با نام "اۇرمیه گؤلۆ سۇسۇزدۇر" نموده است.
بر اساس ویدئوئی که از سوی نویسنده ترک یاد شده در اینترنت منتشر گردیده ایشان از بهروز انصاری که دعوت کننده وی جهت پیوستن به کمپین سطل آب یخ بوده تشکر می نماید و کمپینی که خواستار شرکت در آن می باشد را "کمپین سۇسۇزلۇق" نامگذاری میکند و سپس به مسئله دریاچه اورمیه و خشکی آن می‌پردازد. رضا وعیدی سپس با دیدی شاعرانه سعی در جلب توجه به نابودی اکولوژیک و زیست محیط آزربایجان جنوبی می پردازد و از نابودی حیات انسانی در آزربایجان و وقوع پدیده سونامی نمک خبر می دهد. وعیدی در ادامه از مهدی زکی، سعید موغانلی، محمد رضا احسانی و رسول یونان برای پیوستن به کمپین "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" دعوت می کند و سطل نمکی را بر روی سرش به عنوان نمادی از میلیونها تن نمک دریاچه اورمیه می ریزد.    
پس از رضا وعیدی فاطمه ستاری وکیل پایه دادگستری از شهر اورمیه نیز با انتشار ویدئویی اقدام به پیوستن به کمپین دریاچه اورمیه نموده است، خانم ستاری در ویدئوی منتشر شده از نحوه‌های اعتراض انسانها و جوامع به کاستیها و موانع یاد می نامید و از زیست 35 میلیون ترک در ایران که یکی از اصلیترین مسائلشان خشکاندن دریاچه اورمیه می باشد نیز اشاره می کند. ستاری از نقی محمودی، موسی برزین، مهسا مهدیلی جهت پیوستن به کمپین "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" دعوت میکند.
رضا طالبی، کریم اصغری، ویدا دوشابچی و سحر اورمولو نیز اشخاص دیگری بوده‌اند که با انتشار ویدئوهای خود از کمپین "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" اعلام حمایت نموده‌اند. کمپین یاد شده به سرعت مابین فعالین ترک در سراسر دنیا گسترش می یابد و حتی صفحه‌ای در فیسبوک با نام "چالش سطل نمک برای دریاچه اورمیه" از سوی جوانان ترک ایجاد گردیده، متاسفانه مهمترین و متفاوت‌ترین ویژگی کمپین دریاچه اورمیه به زبان ترکی بودن آن هست و می باید نام صفحه‌ای که در این مورد نیز تاسیس می‌شد به زبان مادریمان ترکی بود، چون نام کمپینی که رضا وعیدی موسس آن بوده "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" می باشد نه نام دیگری.
یادآور شویم به سبب سیاست‌های سدسازی دولت ایران بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه و آزربایجان جنوبی که بالغ بر 73 سد بزرگ و کوچک می  باشد تنها 5% از مساحت کل آبی دریاچه اورمیه اکنون تثبیت گردیده است.
کمپین
"اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" در میان ترکان آزربایجان شمالی نیز رواج یافته و اولین فیلم منتشر شده از زائور بایراملی نشانه نوید بخشی از همدلی ترکان دو سوی آراز می باشد.
برای اعلام حمایت از کمپین یاد شده می توانید فیلیمهای خود را به آدرس ایمیل زیر جهت نشر در اینترنت ارسال کنید.      
urmiyenews{@}gmail{.}com