۱۳۹۳/۰۶/۱۱

کودک ترکی که حسن روحانی را به کمپین "یک سطل نمک برای دریاچه اورمیه" دعوت نمود

اومود اورمولو
پس از شروع کمپین "اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر" با هدف جلب حمایت افکار عمومی جامعه ترک و دیگر ملل دنیا به مسئله زیست‌محیطی دریاچه اورمیه که توسط رضا وعیدی شاعر ترک مراغه‌ای با تاثیر پذیری از چالش سطل آب بیماران ای‌ال‌اس آغاز گردید اکنون هر روزه شاهد پیوستن تنی چند از جوانان ترک به کمپین زیست محیطی یاد شده می باشیم.
گسترش کمپین اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر
پس از پیوستن و اعلام حمایت رضا وعیدی، فاطمه ستاری، سحر اورمیه‌لی، کریم اصغری، رضا طالبی، ویدا دوشابچی، زائور بایراملی، علی غلامی، علیرضا عبدالهی، بهرام منادی، آرمان نامدار، طاهر مهامی، بابک چلبیانی، محمد رضا لوائی، داوود توران، آذنا نعمتی، خدایار تیموری، آراز موغانلی و تنی چند از جوانان ترک یکی از جالبترین ویدئوها از سوی دختر خردسال ترکی ضبط و منتشر گردیده که به خوبی گواه رسوخ مسئله دریاچه اورمیه در جامعه ترک می باشد. 
دختر خردسال ترک با اشاره‌ و یادآوری سخنان و وعده‌های حسن روحانی در رابطه با احیاء دریاچه اورمیه وی را به کمپین یک سطل نمک دعوت می کند و سپس به نشانه حمایت از کمپین اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر یک سطل نمک بر روی سرش می پاشد.
کمپین اۇرمیه گؤلۇ سۇسۇزدۇر و خبطی آشنا
متاسفانه گروهی شناخته شده از فعالین سیاسی خارج‌نشین پس از آغاز کمپین دریاچه اورمیه اقدام به بهره‌برداری سیاسی و یا به عبارت صریحتر سیاسیزه کردن این اقدام زیست‌محیطی نمودن، می باید به فعالین خارج‌نشین یادآوری نمود که این خبط آشنا سبب دوری بسیاری از جوانان ترک که هیچ ارتباطی با عالم سیاست نداشته و خواهان دوری از مسائل سیاسی‌اند از کمپین زیست‌محیطی دریاچه اورمیه خواهد شد و طبیعتا دریاچه اورمیه از خبط دوستان متضرر خواهد گردید.
سدسازی و دریاچه اورمیه
به گواه نظرات کارشناسان بی‌ط‌رف جهانی و منطقه‌ای و داده‌های آماری مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه سیاست سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص حوزه آبی دریاچه اورمیه میباشد، آمارهای دولتی رسمی حاکی از وجود 73 سد بزرگ و کوچک بر روی حوزه آبی دریاچه اورمیه می باشد که لیست 73 سد بر اساس منابع دولتی قبلا در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه منتشر گردیده است. 
وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و دریاچه اورمیه 
حسن روحانی در سفرهای انتخاباتی به شهرهای ترک‌نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... در صورت پیروزی در انتخابات وعده‌هائی نظیر تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی، احیاء دریاچه اورمیه و آغاز آموزش به زبان مادری را داده بود که علارغم گذشت بیش از یکسال به روی کار آمدن وی هیچ یک از وعده‌های حسن روحانی تحقق نیافته و نشانه‌ها حاکی از عدم تحقق وعده‌های یاد شده می باشد.
یادآور شویم بر اساس آمار و ارقام دولت ایران اکنون تنها 5% از مساحت کل آبی دریاچه اورمیه باقی مانده است.