۱۳۹۲/۱۱/۱۸

طی 6 سال گذشته 14 سد بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه احداث گردیده

اومود اورمولو
در حالیکه هم دولت محمود احمدی نژاد و هم دولت حسن روحانی از توقف کامل پروژه های سدسازی در حوضه آبی دریاچه اورمیه خبر داده بودند بر اساس گفته های مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی طی 6 سال گذشته 14 پروژه سدسازی در آزربایجان غربی احداث گردیده است.
تقی کریمی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آزربایجان غربی گفت بیشتر سدهای ساخته شده طی 6 سال گذشته در حوضه های آبریز زاب، آراز(ارس) و بخشی نیز در حوضه آبریز دریاچه اورمیه احداث گردیده است.
از جمله سدهای احداث گردیده در حوضه دریاچه اورمیه می توان به سدهای 9 دی، تازه شهر سلماس، آغ چای قره ضیاءالدین، قیقاج پلدشت، ارس 2، ساروق تکاب، شهید قنبری، دانالوی ماکو، سنجاق مهاباد و جلدیان پیرانشهر اشاره نمود.
طی سالهای گذشته یکی از اصلی ترین برنامه های دولت ایران برای مهار آب سدسازی وسیع بوده به طوریکه اکنون ایران دارای 1330 سد ساخته شده می باشد که بر اساس آمار رسمی بیش از 93% آب های ذخیره شده در پشت سدها برای مصارف کشاورز بکار برده میشود. در حالیکه مصرف بیش از 93% آب ایران در بخش کشاورزی صورت میپذیرد بسیاری از محصولات کاشته شده در ایران نیز صرفه اقتصادی نداشته و مقصرون به صرفه نمی باشند. علارغم مقرون به صرفه نبودن کاشت بسیاری از محصولات طی 34 سال گذشته تنها در حوضه دریاچه اورمیه شاهد رشد 2 برابری سطح زیر کشت بوده ایم که این نیز سبب مصرف بیشتر آب در منطقه و طبیعتا کاهش حجم آب ورودی به دریاچه اورمیه شده است.
تداوم سدسازی بر روی دریاچه اورمیه در حالی صورت گرفته که به گفته کارشناسان بی طرف محیط زیست و آب مهمترین عامل در مرگ دریاچه اورمیه سیاست سدسازی دولت ایران بوده است.