۱۳۹۲/۱۱/۱۵

سدسازی یا کاهش بارندگی، کدام سبب مرگ دریاچه اورمیه گردیده است؟

اومود اورمولو
در حالیکه دریاچه وان ترکیه و دریاچه سوان ارمنستان هر دو در شعاعی کمتر از دویست کیلومتر از دریاچه اورمیه واقع شده و در بهترین حالت به سر می برند بنا به آمار غیرموثق دولتی بیش از 85% دریاچه اورمیه خشک گردیده است. 
مهمترین عامل در خشک شدن دریاچه اورمیه از سوی دولتمردان ایران چه از سوی سازمان هائی همچون جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و...  خشکسالی و الخصوص کاهش بارندگی در منطقه ابراز می شود.
نموداری که همراه با نوشته فوق منتشر شده از صفحه فیسبوک شخصی آقای "ناصر کرمی" می باشد که در نمودار میزان بارش باران در منطقه از سال 2000 تا 2010 را به تصویر کشیده، همانطور که از نمودار نیز برمی آید از سال 2000 میلادی تا سال 2010 در حوضه دریاچه اورمیه ما به طور مداوم با افزایش میزان بارندگی مواجه می باشیم و سالی ترسالی را طی این سالها پشت سرگذاشته ایم.    
افزایش بارندگی طی سالهای یاد شده در حالی صورت پذیرفته که در همین سالها به شکل عجیبی نهادهائی همچون وزارت نیرو، جهاد سازندگی و دیگر نهادها و ارگانهای دولت ایران در تلاش بوده اند تا به همه بقبولانند که دلیل اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه تغییرات اقلیمی و خشکسالی بوده، حتی متاسفانه در گزارش های رسمی مرتبط با برنامه جامعه نجات دریاچه اورمیه که اساس همکاری سازمان ملل قرار گرفته نیز به طور دقیق خشکسالی عامل دست کم 65% خشکیدن دریاچه اورمیه مبنا قرار گرفته است. 
براستی علت دروغ فاحش دولت ایران در قبال عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه چیست؟ آیا این دروغ نابخشودنی ناشی از عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاستهای سدسازی دولت ایران در حوضه دریاچه اورمیه نمی باشد؟ مسئولیت حقوقی و انسانی مستقیم 73 سد ساخته شده بر روی دریاچه اورمیه که به گواه سخنان کارشناسان بی طرف جزء مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد با کیست؟