۱۳۹۲/۱۱/۱۶

خشک شدن دریاچه اورمیه سبب نابودی 50% تنوع زیستی آزربایجان خواهد شد

اومود اورمولو
بنا به گفته های مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی در صورت خشک شدن کامل دریاچه اورمیه بیش از 50% تنوع زیستی آزربایجان تماما نابود شده و ضربه جبران ناپذیری به تنوع زیستی موجود در آزربایجان وارد خواهد آمد.
تنها در حوضه اكولوژيكی پارک ملی درياچه اورميه 546 گونه گياه، 27 گونه پستاندار، 212 گونه پرنده، 41 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 26 گونه ماهی به ثبت رسیده است که بیشتر گونه های یاد شده خاص آزربایجان جنوبی بوده و جزء گونه های نادر محسوب می شوند.
در عین حال کارشناسان محیط زیست و آب از تاثیرات منفی خشک شدن کامل دریاچه اورمیه کاهش بارش باران و دیگر نزولات جوی، تخریب عمده پوشش گیاهی آزربایجان، افزایش دمای منطقه که از سال 2000 تا به اکنون مابین 1-3 درجه افزاش داشته، شیوع انواع بیماری های سرطانی و پوستی، طوفان های نمکی و...نام می برند که سرانجام تمامی موارد یاد شده آغاز کوچ اجباری قرن و مهاجرت میلیونها انسان از آزربایجان جنوبی خواهد بود.
بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت ایران اکنون بیش از 85% کل دریاچه اورمیه خشک گردیده، کارشناسان بی طرف محیط زیست مهمترین عامل خشک شدن دریاچه اورمیه را سیاست سدسازی دولت ایران در حوضه آبی دریاچه اورمیه نام می برند در عین حال افزایش سطح زیر کشت به 2 برابر طی 34 سال گذشته نیز به عنوان دومین مورد از عوامل تاثیرگذار در خشکاندن دریاچه اورمیه نمود بیشتری دارد.