۱۳۹۲/۱۱/۲۰

آهوان و گوزن‌های بیجار آزربایجان در انتظار مرگ

اومود اورمولو
بنا به خبری که از سوی سایت دولتی ایرنا منتشر گردیده به سبب بی توجهی دست اندرکاران سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان و مسئولین محیط زیست استان کردستان تنها طی ماه جاری 3 گوزن و 2 آهو تلف شده اند و مسئولین دولتی نیز به هیچ وجه حاضر به پاسخگوئی نبوده اند.
علت تلف شدن گوزن ها و آهوان سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان یخ بستن آب و عدم آشامیدن آب از سوی حیوانات ابراز گردیده، این در حالی می باشد که حیوانات موجود در سایت به علوفه و مکمل غذائی نیاز مبرم دارند و علارغم یخ زدن آب این حیوانات زبان بسته چندین روز نتوانسته اند حتی آب بخورند. در سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان تنها 1 سرباز و 1 روستائی آنهم به صورت قرارداری با محیط زیست مسئول حفاظت از حیوانات می باشند. 
در حالیکه سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان دقیقا به مانند شرایط باغ وحش می باشد و مسئولین ذیربط محیط زیست استان کردستان می باید از افراد متخصص در این امور بهره ببرند تاکنون در مورد علت اصلی مرگ 3 رای گوزن و 2 راس آهوی موجود در سایت اظهارنظری نکرده اند و گوئی محیط زیست بیجار آزربایجان پس از تقدیم این منطقه ترک نشین به استان کردستان گوزن و آهوان بیجار نیز از سر بی توجهی و بی اعتنائی مسئولن استان کردستان  ملزم به نابودی می باشند. 
براستی آهوان و گوزنهای بیجار علارغم عدم مسئولیت پذیری مسئولین استان کردستان در قبال این منابع حیوانی آزربایجان چرا دولت ایران اقدام به تاسیس سایت جدیدی در مناطق ترک نشین یا آزربایجان و انتقال تمامی گونه های حیوانی سایت بیجار به منطقه جدید دست نمی زند ؟ آیا می باید تمامی گوزن ها و آهوان بیجار تلف شوند؟ ناصح قادری مدیر کل محیط زیست استان کردستان حتی در مورد علت مرگ چندین راس آهو و گوزن حاضر به مصاحبه با سایت دولتی ایرنا نشده است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر