۱۳۹۱/۰۸/۰۵

Urmiye Gölü Duz fırtınaları Salams Şəhərinə Çatdı


Iranin HRANA(Human Rihgts Activitis News Agency) Örgünün düşüərgəsinin (sitə) yaydığı bilgilərə Görə Urmiye Gölünün Duz fırtınaları Güney Azərbaycanin Salmas şəhərinə çatmışdır.
Güney Azərbaycanda bulunan Urmiye Gölünün quruması zaman keçdikcə böyük çevre və doğa sorunları yaratmaya dəvam etməktədir və bir çox uzmanın dediğinə Görə Urmiye Gölü Quruması içində bulunduğumuz yüz ilin çevresel fəlakəti adlandırılmaqdadır.
Urmiye Şəhəri və yaxın çevrəsində Duz fırtınalarının əsməsı neçə ay bundan öncə Gündəmə gəlmişdir ancaq iran dövləti və qonuila ilgili yetkililər Qonuyu kökdən görməməzlikdən gələrək Urmiye Gölündə Duz fırtınalarının yaranmasını rəd etmişlər ancaq bu dəfə Güney Azərbaycanin Salams şəhərindəki əkinçilər tərəfindən Urmiye Gölü Duz fırtınaları görülmüşdür.
Iranin HRANA(Human Rihgts Activitis News Agency) Örgünün yaydığı bilgilərə görə Güney Azərbaycanin Salmas şəhərindəki insanlar bir neçə ay olur Göz və Ağciyər xəstəlikləri çox yayqın bir biçimdə Ulusda görülməktədir və Doktorlara Görə Salmas şəhərində əsən Urmiye Gölü duz fırtınalarının nədən olaraq göstərməktədirlər.
Ötə yandan iran Sağlıq baxanlığı salmas bölgəsində Duzlu Havalardan yaranacaq xəstəliklərin yayılamsının təhlükəsi haqqında bir bildirgə yayınlamışdır. Ancaq ilginç olaraq bu olumsuz xəbərlərə rağmən Urmiye Gölüün qurumasını önləmək üçün iran dövləti tərəfindən bir addım olsa bilə atılmamaqdadır və sanki iran dövləti öz əlilə Urmiye Gölünün qurudur bir hava yaranmışdır. Urmiye Gölünün qurumasını Gündəmə gətirmək üçün Türk Ulusu olaraq ötəد aylar və illərdə dəfələrcə Təbriz, Urmiye, Ərdəbil başda olmaqla birlikdə çevresel göstərilər gərçəkləşmişdir ancaq iran rejimi bu çevresel göstəriləri qanlı bir biçimdə basdırmağı bacarmışdır.