۱۳۹۱/۰۷/۰۹

Urmiye Gölü Adalarında bulunan Alageyiğiler Köçdü, sonra insanlar köçəcəkdir


Güney Azərbaycan, Urmiye: sonunda Urmiye Gölünün Qurumasının ən önəmli Göstərgəsi yavaş yavaş Görülməktədir, eləcə iran medyasında yayınlanan bilgilərə Görə Urmiye Gölü adalarında bulunan Alageyiğilər Köçməktədir və zaman içərisində Güney Azərbaycan Türkləri də köçmək zorunda olacaqlar, bütün bu olumsuz gəlişmələrə rağmən iran dövləti ginə öz səssızlığını qorumaqda və Urmiye Gölü Qoruması haqqında bir addım bilə atmamaqda israrlidir. 
Iran Doğa Qoruma Örgütnün başxanın Urmiye Gölün Adalarında bulunan Alageyiğilərin durumu haqqında bilgi verərək bu heyvanların susuzluq nədənilə Adalardan Qaçqın olduqlarını söylədi, eləcə bir çox Alageyiği bölgə heyvan qoruma örgütləri tərəfindən zorunlu olaraq Sarıdaş (Sərdəşt), kərxə və bir neçə Bölgəyə köç etdirilmişdir.
Hüseyn Məhəmmədinin dediğinə görə Batı Azərbaycan ərazilərində bir çox Alageyiği daranaraq bulundu ancaq bunların hamısını toplayaraq bəlli bölgələrə köç etdirmələr sağlanmışdır. Susyuzluq, yem olmamağı və çevrə və doğa sorunları bu zorunlu köçmələrın nədənı göstərilməktədir.
Iran dövləti neçə ay bundan öncəyə qədər Urmiye Gölü adalarına dik uçarla heyvanlar üçün Su və Yemək sağlamağa çalışırdı ancaq bu olayda bir sürədir yapılmamaqdadır, eləcə Urmiye Gölünün durumu gərginləştikcə hər şeyi zorunlu olaraq köç etdirmək ən qolay yoldur və zatən iran dövləti bu işə Alageyiğilarin zorunlu köçüilə başlamışdır.    
Iran dövlətinin Tuğralı verilərinə Görə Urmiye gölünün 65% çoxu qurumuşdur və ardıda bir neçə il içində quruyacaqdır ancaq dövləti indiyədək Qurumağı önləmək üçün bir addım atmamaqda israrlidir.