۱۳۹۱/۰۸/۰۴

Urmiye Gölü Çevresindeki 7 şəhərin əkinçilik Su Quyulari Duzlandı


Güney Azərbaycan, Urmiye: Doğu Azərbaycan Əkinçilik Örgütnün başxanı bugün Urmiye Gölü çevrəsində 7 Şəhərin Əkinçilik su quyuların duzlandığını açıqladı.
Bugün Doğu Azərbaycanda Sulama sistemlərilə ilgili gərçəkləşən toplantıda Doğu Azərbaycan Əkinçilik örgütünün də başxanı qatıldı, Məhəmmədiyan Öz danışıqlarından Urmiye Gölü qurumasınada toxundu.
Məhəmmədiyana Görə Doğu Azərbaycan Quraqlıq bir bölgədədir və bu ildə yağan yağışlar ötəki illərə görə daha az olmuşdur və bu yağış oranının az olması ötə yandan Urmiye Gölünün sürətlə quruması bölgədə 7 şəhərin əkinçilik su quyularını duzlanmasına yol açdığını dilə gətirdi. Ancaq bu yetkilinin dediğinin tərsinə Urmiye Gölü su hövzəsi iran dövlətinin Tuğralı (rəsmi) verilərinə görə 3-5 il olur daha Yağışlı bir illər keçirməktədir və eləcə Yağış oranın az olması Urmiye Gölünün quruamsına nədən sayılmamaqdadır, iran dövlət medyası bunu propaganda aracı olaraq qullansa bilə bilimsəl çevrələrdə yağış oranin normal və normal ötəsi olduğu kəsindir.