۱۳۹۱/۰۸/۰۸

بودجه 135 میلیون دلاری به نام دریاچه اورمیه به کام دولت ایران

هر ساله میلیونها دلار سازمانهای بین المللی برای حفاظت از منابع طبیعی به دولت ایران یاری می رسانند ولی طی این سالها این بودجه های کلان بادآورده صرف چه اموری شده خود داستان دیگری میباشد که در بحث فوق نمی گنجد، سوالی که اینجاست آیا سرنوشت این بودجه 135 میلیون دلاری نیز به مانند بودجه ها گذشته خواهد بود یا نه؟ 
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تخصیص 135 میلیون دلار کمک برنامه توسعه و عمران ملل متحد برای حل مشکلات محیط زیست در ایران از جمله دریاچه اورمیه گفت: این کمکها برای رفع چالشهای زیست محیطی از جمله احیاء دریاچه اورمیه مثبت است اما کافی نیست.
مهندس محمد جواد محمدی زاده  عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اینکه مسائل و چالش های زیست محیطی به خوبی در مجامع بین المللی منتقل شده  و سازمان ملل پروتکل ها و کنوانسیونهای مربوطه اطلاعات کافی در خصوص مسائل و چالش های زیست محیطی ایران را دارند خیلی خوشحالیم.
به گفته وی، قطعا انتقال این اطلاعات منجر به جلب توجه آنها و اختصاص منابعی از سوی آنها برای رفع این چالش ها شده است.
رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: مشکل اصلی تالاب های کشور ما از جمله دریاچه اورمیه، تالار پریشان، گاوخونی و هامون در حال حاضر تامین نشدن حقابه این تالابها و یا به عبارتی بهره برداری های بی رویه و ناصحیح در بالادست این تالابهاست که اجازه ورود آب به آنها را نمی دهد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تمام تلاش ما با همکاری نمایندگان مجلس در کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه ، فراکسیون محیط زیست و کمک های بین المللی این است که مشکل حقابه این تالابها و بویژه دریاچه اورمیه را برطرف کنیم.
وی افزود: اما از آنجایی که برای احیاء دریاچه اورمیه اقدامات گوناگونی باید انجام شود که اصلی ترین آنها انتقال آب از دیگر حوزه های آبریز در کشور است به بودجه بسیار زیادی احتیاج داریم. رقم 135 میلیون دلار کمک سازمان ملل که بخشی از آن به احیاء دریاچه اورمیه اختصاص داده می شود برای تمام این اقدامات کافی نیست اما می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
http://tinyurl.com/9dru88e