۱۳۹۰/۰۴/۰۶

وضعيت درياچه اورميه بدتر می‌شود

هماهنگ كننده دبيرخانه شورای منطقه‌ای درياچه اورميه با اشاره به اين‌كه تا يك ماه آينده وضعيت درياچه اورمیه وخيم‌تر می‌شود، گفت: به دليل افزايش تبخير آب،‌ وضعيت درياچه اورميه (Lake Urmia) روز به روز بدتر می‌شود. حجت جباری در گفتگو با فارس، با اشاره به افزايش سطح آب درياچه اورميه ، گفت: با توجه به اين ‌كه فصل تبخير آب است، از اين پس شاهد كاهش سطح آب درياچه هستيم. وی افزود: تاكنون راهكاری برای جلوگيری از تبخير آب نداشتيم، چون امری طبيعي است؛ در برنامه مديريت درياچه اورميه نيز راهی برای اين مشكل در نظر گرفته نشده است.
جباری درباره امكان استفاده از آب‌های جاری در حوزه‌های مختلف برای نجات درياچه اروميه، گفت: وقتي كه آب كم است و بارندگی كاهش يافته آبی وجود ندارد كه سرريز آن روانه درياچه اورميه شود.
هماهنگ‌كننده دبيرخانه شورای منطقه‌اي درياچه اورميه تصريح كرد: با شرايط فعلی، آب موجود نيز براي كشاورزی و ساير مصارف برداشت مي‌شود، بنابراين نمي‌توان خشكسالی درياچه اورميه را جبران كرد البته در حال حاضر ميزان آبی كه وارد درياچه ارومیه می‌شود به طور دقيق اندازه‌گيری نمی‌شود.
وي درباره اندازه‌گيری ميزان دقيق آبی كه از ساير حوزه‌ها وارد درياچه اورميه مي‌شود، اظهار داشت: يكي از پروژه‌های اجرايی كه قرار است در آينده نزديك اجرايی شود تهيه دستگاه‌های هيدرومتری است.
جباری با بيان اين‌كه سازمان محيط زيست متولی اين مسئله است، گفت: اين دستگاه‌ها آبي كه وارد درياچه اورمیه می‌شود را اندازه‌گيري مي‌كنند و پارامترهای هيدرولوژی و اين‌كه چه ميزان آب وارد درياچه اورميه مي‌شود را مشخص مي‌كنند.
دستگاه‌های هيدرومتري هنوز خريداری نشده است
هماهنگ كننده دبيرخانه شورای منطقه‌ای درياچه اورميه تصريح كرد: اين دستگاه‌ها هنوز خريداري نشده و در انتظار تأمين اعتبار است. اين دستگاه‌ها اگر نصب شود ميزان آب ورودي به درياچه اورمیه اندازه‌گيری می‌شود. با توجه به اين‌كه تا يك ماه آينده آب درياچه كم كم تبخير مي‌گردد وضعيت بدتر مي‌شود.
جباری با اشاره به اين‌كه ورودی آب از سوی رودخانه‌ها به درياچه اورميه كمتر شده است، بيان كرد: وارد فاز كاهش تراز آب درياچه اروميه شده‌ايم؛ ميزان تبخير آب افزايش يافته است.
وي گفت: ميزان ورودی آب و ميزان خروجی آب(تبخير) درياچه اورميه زياد است و همين امر تراز آبی را نيز كاهش داده است.
پيش‌بيني كاهش 40 سانتی‌متری آب درياچه اورميه در سال جاری
هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه‌اي درياچه اورميه تصريح كرد: امسال نسبت به سال گذشته 30 تا 40 سانتی‌متر سطح آب درياچه اورميه كاهش مي‌يابد.
وي گفت: همچنان در انتظار تأمين اعتبارات هستيم تا شرايط را كمی بهتر كنيم؛ درياچه اورميه (Lake Urmia) با اين گونه اقدامات احيا نمی‌شود. بايد ميزان بارش‌های افزايش يابد و پروژه‌ها زودتر اجرايی شود تا بلكه شاهد بهبود وضعيت درياچه اورمیه باشيم.
هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه‌ای درياچه اورميه گفت: اين ‌كه يكباره در عرض 2 سال درياچه اروميه به حالت طبيعي برگردد امكان‌پذير نيست. 10 تا 15 سال طول كشيد تا درياچه به اين روز دچار شد؛ بدون شك بهبود شرايط نيز زمان مي‌برد. يكباره نمی‌شود درياچه را به حالت طبيعي آن بازگرداند. جباري تصريح كرد: اثرات خشكسالي سال‌های پيش در درياچه اورميه در حال حاضر نمود پيدا كرده است.
وي درباره نجات درياچه اروميه از خشكسالي گفت: مگر اين‌كه بارندگي‌ها زياد و سيل‌هاي وحشتناكي اتفاق بيافتد تا آب كافي وارد درياچه اورميه شود كه به نظر من با توجه به شرايط اقليمي بعيد است چنين اتفاقي رخ دهد.
جباري تأكيد كرد: براي بهبود وضعيت درياچه اورميه بايد توسعه اراضي كشاورزي متوقف، راندمان آبياري كشاورزي بهبود يابد، همچنين سدسازي متوقف شود تا بلكه كم كم شرايط بهتر شود.
منبع:
http://tinyurl.com/6jo8dsv