۱۳۹۰/۰۴/۰۷

ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه: 1 متر پایین تر از سال گذشته همین موقع

داده ی مرتبط با آخرین مشاهده ی حاصل از سنجش ماهواره ای ارتفاع سطح آب دریاچه ی اورمیه هم توسط سازمان کشاورزی آمریکا منتشر شد، که می توانید از لینک زیر متن مطالعه فرمایید. بر اساس این مشاهده، ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه نسبت به میانگین بلندمدت در بیست و سه خرداد 1390، 5.87- متر بوده است. شاید بد نباشد اشاره کنم که این مقدار در بیست و یک خرداد سال گذشته 4.83- متر بوده است که این امر گویای تفاوت یک متری ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه بین سال گذشته و امسال در آغاز دهه ی آخر خرداد است.
آمارهای جدید ارتفاع سطح اب دریاچه اورمیه:
http://tinyurl.com/2amgdtr
منبع:
http://tinyurl.com/3qc788y