۱۳۹۰/۰۴/۰۴

نگرشی بر وضعیت دریاچه ی اورمیه در پایان بهار

مقایسه ی مساحت دریاچه ی اورمیه در آخرین روز بهار سال 1390 (رنگ قرمز) با آخرین روز بهار سال 1389 (رنگ زرد). تخمین مساحت کاهش یافته: 425 کیلومتر مربع. تخمین مساحت فعلی دارای آب: 4335 کیلومتر مربع (بر اساس شاخص NDVI). مابقی اش هم که بدون شرح است.
برای دیدن تصویر بزرگتر روی نقشه کلیک کنید.
منبع عکس:
http://tinyurl.com/6yfdw7n
بر اساس نقشه علمی پیش روی بسیار مشخص می باشد که طی مدت زمان مقایسه بهار امسال با بهار سال گذشته مساحت دریاچه اورمیه 425 کیلومتر مربع کاهش یافته است و این یعنی: تمام مطالب عوام فریبانه بیان شده از سوی مسئولین در مورد افزایش ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه (Lake Urmia) شعبده بازی بیش نبوده است و اتفاقاً برعکس دریاچه اورمیه به صورت سعودی در حال شتاب گرفتن و تبدیل به بمب نمک هشت میلیارد تنی می باشد. تنهاترین راه نجات دریاچه اورمیه فقط و فقط گشودن حق آبه دریاچه اورمیه از سدهای موجود می باشد و بس.  اگر دریاچه اورمیه خشک شود بی شک آزربایجان جنوبی دیگر قابل سکونت نخواهد بود.