۱۳۸۹/۱۰/۱۴

پایش نوسانهای سطح آب دریاچه اورمیه با پردازش تصاویر ماهوراه ای چند سنجیده ای و چند زمانه ای

مقاله ای علمی تحقیقی از طرف آقایان علی اکبر رسولی، شیرزاد عباسیان و سعید علی بخش

بررسی نوسانهای سطح آب دریاچه ها به منظور حفاظت آنها به لحاظ اهمیت، ماهیت و موقعیت این مجموع های آبی و به عنوان یک میراث طبیعی در سالهای اخیر در بین کشورها در سطح ملی منطقه ای جایگاه یوزه ای پیدا کرده اند. دریاچه اورمیه (به زبان ترکی اورمو گولو) با وسعتی بین 6000-4500 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه آزربایجان و ایران و یکی از بااهمیت ترین دریاچه های جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی تحقیق جاری بررسی تغییرات سطح آب دریاچه اورمیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند طیفی و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد، برای رسیدن به این هدف تصاویر ماهواره ای چند طیفی ماهواره لندست (شامل تصاویر سنجیده های MMS,TM,ETM+)MODIS,IRS از سال 1976 م. الی 2005 م. مورد استفاده و پردازش قرار گرفت و نوسانهای سطح آب دریاچه اورمیه در دوره های زمانی مختلف استخراج شد. مدلهای نهایی نشان دهنده نوسانهای گسترده دوره ای و تغییرات چشمگیر فصلی در پارامترهای هندسی دریاچه اورمیه، به ویژه در طول دهه گذشته می باشد. بیشترین تغییرات به دلیل کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه بویژه در جنوب شرقی و سواحل شرقی دریاچه اورمیه مشهود می باشد. ظهور چنین نوسانات معناداری باعث کاهش 23 درصدی از سطوح آب دریاچه اورمیه در طی دوره مطالعه شده است که خود باعث تسریع روند تبدیل اراضی آبی به زمینهای لم یزرع و رسوب املاح نمکی در امتداد خطوط ساحلی شده است.
برای مطالعه کامل مقاله علمی تحقیقی فوق می توانید از لینک زیر وارد شوید