۱۳۸۹/۱۰/۲۵

مقایسه تصاویر ماهواره ای دریاچه اورمیه و تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه

از مشاهده  تصویر ماهواره ای مربوط به سال 2003 میلادی از وضعیت دریاچه اورمیه به خوبی می توان به روند تسریع خشک شدن دریاچه اورمیه پی برد. که این روند با توجه به مشاهدات ماهواره ای در سالهای قبل روند رو به رشدی داشته است و هر ساله دریاچه اورمیه مقدار فراوانی از سطح آب خود را از دست داده است. به طوریکه در تصویر ماهواره ای سال 2003 مشاهده می فرمایید روند خشک شدن و یا خشکانیدن دریاچه اورمیه از سمت جنوب و نواحی شرقی دریاچه اورمیه به وضوح قابل تشخصی توسط اشخاص عادی نیز می باشد. 
با توجه به تصویر جدید ماه ژانویه سال جاری (2011) که چند روز پیش منتشر شده روند خشکیده و یا خشکانیده شدن دریاچه اورمیه در همه مناطق دریاچه اورمیه به شدت روند صعودی داشته به طوریکه رئیس محیط زیست آزربایجان غربی آقای عباس نژاد چند روز پیش از خشک شدن کامل محیط جنوب دریاچه اورمیه خبر داد که با توجه به این تصویر جدید خشکانیدن کامل جنوب دریاچه اورمیه دور از ذهن نیست.  بی شک با ادامه این روند سریع شکی نیست که تا 2-3 سال آینده منطقه زیست محیطی و پارک ملی به نام دریاچه اورمیه دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. اکثر جزایر و شبه جزیره های پارک ملی دریاچه اورمیه امروزه به خشکی وصل شده و یا با سرعت هر چه تمامتر در حال وصل شدن به خشکی اند.   
سوالی که به ذهن هر انسان آزاد اندیش میرسد این می باشد که چرا مسئولین مربوطه با توجه به روند تسریع شدن از دست دادن ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه در سالهای 2003 به بعد اقدامات لازم برای پیشگیری از خشکیده شدن دریاچه اورمیه را انجام نداده اند؟  
هر یک از مسئولین می تواند به این سوال پاسخ دهد که در این مدت چه اقدامی در جهت پیشگیری از خشکیده و یا خشکانیده شدن دریاچه اورمیه صورت گرفته است؟