۱۳۸۹/۱۰/۲۱

جهان با سرعت تنوع‌زیستی خود را از دست می‌دهد

یک مقام رسمی سازمان ملل هشدار داد: در سالهای اخیر سرعت نابودی تنوع‌زیستی ناشی از افزایش گرمای جهانی بر روی زمین از روند معمول انقراض و تخریب جبران ناپذیر اکوسیستم‌های طبیعی هزار برابر بیشتر شده است. 
به گزارش (ایسنا)، احمد دجوگلاف معاون اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در سومین گزارش جهانی این سازمان تاکید کرد: وضعیت اکوسیستم‌ اصلی جهان با افزایش پیامدهای تغییرات جوی و اسیدیته شدن اقیانوس‌ها، نگران کننده تر شده است. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی تاکید کرد: ما یک هزار برابر سریعتر از انقراض طبیعی درمان از دست دادن تنوع زیستی بر روی سیاره زمین هستیم. 
در این گزارش تاکید شده است: هر اقدامی که ساکنان فعلی زمین انجام دهند و یا هر اهمالی که کنند طی 10 سال آینده روی رفاه، خوشبختی و سعادت نسل آینده بشر تاثیر خواهد گذاشت. 
http://tinyurl.com/642ejlu