۱۳۹۲/۱۰/۱۱

خشک شدن دریاچه اورمیه تبعات غیرقابل جبرانی بهمراه دارد

اومود اورمولو
ناصر آق بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه شهر اورمیه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دولتی فارس داشته به تبعات جبران ناپذیر خشکاندن دریاچه اورمیه اشاره نموده است.
بنا به گفته ایشان برداشت نمک از دریاچه اورمیه ضرور بوده و در حال حاضر با توجه به خشک شدن منطقه وسیعی از دریاچه اورمیه می توان و می باید برداشت وسیع نمک را آغاز نمود، نتایج بررسی های صورت گرفته نشان از ضخامت نمک در بعضی از مناطق به بیش از 1 متر می باشد. 
ناصر آق علت افزایش رسوب گذاری نمک در بخش های شمالی و شرقی دریاچه اورمیه را عمق بیشتر پسروی بیان نموده است. حتی ایشان ادعا نموده‌اند که در عرض 15 الی 20 دقیقه در صورت نگاه مستمر به آب دریاچه اورمیه می توان به راحتی تشکیل توده‌ها نمک را در سطح آب دریاچه مشاهده نمود. با بزرگتر و سنگینتر شدن توده‌های نمکی موجود در سطح آب دریاچه ا ورمبه رفته رفته نمک ها به کف دریاچه سقوط نموده و نمک های رسوب یافته به تدریج با کف دریاچه در هم آمیخته و به عمق های بیشتر نیز کشیده میشود.
بر اساس گفته های ایشات رسوب گذاری و روند خشک شدن دریاچه اورمیه فرسایش و ساییده شدن نمک های دریاچه اورمیه توسط ریزگردها و طوفان های نمکی آغاز کشته و ریزگردهای نمکی برای حیات انسان و حیوان می توان مشکلات بزرگ و متعددی را ایجاد کند. با شروع طوفان های نمکی دریاچه اورمیه نخستین خسارت به کشاورزان منطقه وارد خواهد شد چونکه ریزگردهای نمکی زمین ها را شور کرده و روی برگ های گیاهان خواهند نشت که به تدریج سبب از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه خواهد شد. در عین حال ایشان پیامدها و مشکلات انسانی ناشی از خشک شدن دریاچه اورمیه را نیز با مثال خشک دریاچه آرال و پیامدهای وخیم انسانی‌اش مرتبط و مشابه دانسته‌اند.
دریاچه اورمیه بر اثر سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی که اکنون بالغ بر 73 سد می باشد خشک گردیده است.