۱۳۹۲/۱۱/۳۰

خشکی دریاچه اورمیه تامین آب 100 روستای اورمیه را تهدید می کند

خشکی دریاچه اورمیه تامین آب 100 روستای اورمیه را تهدید می کند
اومود اورمولو
بر اساس گفته های مدیر امور آب و فاضلاب روستائی اورمیه خشکی دریاچه اورمیه منبع تامین آب 100 روستای اورمیه را به طور جدید تهدید می کند.
بنا به مصاحبه محمدباقر باقرزاده با خبرنگار سایت دولتی ایرنا با خشک شدن دریاچه اورمیه اکنون 30 منبع زیرزمینی آب با کمبود شدید مواجه گردیده‌اند که این منابع، آب آشامیدنی 100 روستای حاشیه دریاچه اورمیه را تامین می کنند.
علارغم کمبود منابع شرب 100 روستای اورمیه بنا به گفته باقرزاده تا به اکنون اعتبار لازم از سوی دولت تخصیص داده نشده، باقرزاده مهمترین مشکلات حوزه آب و فاضلاب روستائی اورمیه را نبود اعتبار مناسب معرفی کرده است.
شهر اورمیه دارای 750 روستاست که اکثر آنها دارای شبکه های آب آشامیدنی می باشند که به علت خشک شدن بیش از 80% دریاچه اورمیه طی 15 سال گذشته و کاهش شدید سفره های زیرزمینی آب تعدادی از روستاها با مشکل کمبود آب مواجه هستند.
در حالیکه مصائب خشک شدن دریاچه اورمیه هر روز گریبانگیر مردم آزربایجان می گردد معاون رئیس جمهوری ارائه راهکار برای احیاء دریاچه اورمیه را به پایان بهار 1393 موکول کرده، گوئی دولت ایران خود دانسته تیشه به ریشه دریاچه اورمیه می زند. علارغم گذشت 15 سال از شروع پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه اکنون نیز نه علت خشک شدن دریاچه مشخص شده و نه راه های احیاء دریاچه.
بر اساس گفته های کارشناسان بی طرف محیط زیست دریاچه اورمیه بر اثر سیاست های سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص حوزه آبی دریاچه اورمیه خشکانده شده است.