۱۳۹۰/۱۰/۰۹

وضعیت دریاچه اورمیه در بیست و هشت آذر سال 1390

تصویر فوق نشان دهنده وضعیت دریاچه اورمیه در تاریخ های 28 آذر سال 1390 و 28 آذر سال 1389 می باشد.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید کاهش مساحت دریاچه اورمیه و پسروی آب در بخش های شمالی و جنوبی دریاچه بسیار محسوس می باشد.
علارغم اعتراضات خلق ترک هنوز هم قدمی در راه احیای دریاچه اورمیه از سوی محقق نشده است، تنها پس از اعترضات شهرهای اورمیه، تبریز بود که دولت از تصویب 9 هزار میلیارد ریال برای احیای دریاچه اورمیه خبر داد که همان موقع نیز در وبلاگ اخبار اورمیه از تبلیغاتی بودن این مسئله مطلبی نوشتیم. امروز ماهها از آن تاریخ می گذرد ولی 1 ریال از آن پول کذائی نیز صرف احیای دریاچه اورمیه نشده است، گویی دریاچه اورمیه به قصد خشکانیده می شود.
بر اساس نظریات کارشناسان بی طرف محیط زیست از خشک شدن دریاچه اورمیه بیش از 10 تن نمک به جای خواهد ماند که به علت وجود املاح سمی در نمک و آثار تابش مستقیم خورشید انواع سرطانهای پوستی و بیماری های تنفسی در آزربایجان غربی و اورمیه فراگیر خواهد شد و به گفته نماینده اورمیه در مجلس در وهله اول کوچ 6 میلیون انسان اجباری خواهد شد که این رقم در مرحله دوم به 15 میلیون انسان تبدیل خواهد شد.
اگر دریاچه اورمیه خشک شود دیگر آزربایجان جنوبی معنی نخواه داشت ... چون محلی برای زندگی خلق ترک وجود خارجی نخواهد داشت...
منبع تصویر:
http://tinyurl.com/cbp3kju