۱۳۹۲/۰۴/۱۰

کاهش 25 سانتیمتری سطح آب دریاچه اورمیه

علارغم اینکه مدیای دولتی در حال نشر اخباری مبتنی بر افزایش سطح آب دریاچه اورمیه بود آقای حسین عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی با اعلام خبر کاهش 25 سانتیمتری سطح آب دریاچه اورمیه آب پاکی را بر روی ناشرین اخبار دروغ ریخت. نکته قابل تامل تر علارغم کاهش سطح آب شدید دریاچه اورمیه و هشدارهای فعالین محیط زیست ترک هنوز کوچکترین قدمی برای احیاء دریاچه اورمیه از سوی دولت ایران برداشته نشده است و دریاچه هنوز هم با سرعت تمام در حال از دست دادن سطح آب خود می باشد. گرچه آقای عباس نژاد بنا به مسائل دولتی سعی در توضیح خشک شدن دریاچه اورمیه با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش باران و ...داشته ولی کارشناسان بی طرف منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشکانیدن دریاچه اورمیه را سدسازی در آزربایجان جنوبی، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیست کشت، سیستم آبیاری قدیمی و ... معرفی می کنند.      
حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی در جمع خبرنگاران گفته است: با توجه به ادامه روند خشکسالی و عدم تحقق بارندگی ها و پدیده تغییر اقلیم ، افزایش دما در حوضه آبخیز دریاچه اورمیه رخ داده و این امر موجب افزایش میزان تبخیر تا 60 درصد شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ، عباس نژاد با گفتن مطالب فوق افزوده: هم اكنون سطح آب دریاچه اورمیه 1271.04 متر بالاتر از سطح آب های آزاد است و 25 سانتیمتر نسبت به سال ماضی کاهش نشان می دهد.
عباس نژاد در ادامه سخنان خود افزوده : به علت عدم تحقق بارندگی ها و ادامه روند خشکسالی برنامه هایی برای انتقال آب و علوفه به جزایر دریاچه برای تامین آب و علوفه گوزن زرد و قوچ و میش طرح ریزی گردیده که  از ۱۰ روز گذشته آغاز شده در عین حال برای جلوگیری از مشكلات احتمالی آینده ۱۰ هزار لیتر آب و چهار و نیم تن علوفه به زیستگاه های گوزن زرد و قوچ و میش در جزایر دریاچه اورمیه منتقل شده است.