۱۳۹۲/۰۱/۰۹

نماینده اردبیل: حتی یک ریال هم برای دریاچه اورمیه و تالاب ها خرج نشد

آقای کمال الدین پیرموذن با مصاحبه کوتاهی که با خبرگزاری پویش داشته است آب پاکی را بر روی دست دولت ایران ریخته و به قولی سخنان رشته شده حول مسائل دریاچه اورمیه پنبه کرده است.
وی طی سخنان خود از عدم پیگیری مسئله زیست میحطی دریاچه اورمیه و حتی عدم تحقق 1 ریال از سوی دولت را بر زبان آورده که در نوع خود قابل تامل می باشد. 
نماینده اردبیل عضو کمسیون محیط زیست مجلس ایران می باشد و در کنار عدم مسئولیت پذیری دولت ایران در قبال احیاء دریاچه اورمیه بر مسائل زیست میحیطی و اکولوژیکی دیگری نیز که هیچ کدام تحقق نیافته اند تاکید کرده است.
گرچه که جامعه ترک خود به وضوح از عدم تحقق مسائل احیاء دریاچه اورمیه به خوبی آگاه هست و لزومی به سخنان نماینده دولت ایران نیست، ولی سخنان تامل برانگیز فوق از سوی نماینده دولت نشان از عمق فاجعه می باشد.
بر اساس گفته های کارشناسان بی طرف جهانی و منطقه ای دریاچه اورمیه بر اثر سدسازی های بی رویه که حق آبه دریاچه اورمیه را نادیده گرفته اند و مسائل دیگری همچون افزایش 2 برابری سطح زیر کشت، سیستم آبیاری قدیمی و ... به بدترین شرایط اکولوژیکی خود طی هزاران سال گذشته رسیده است، به طوریکه بر اساس آمار دولتی غیرقابل استناد اکنون 70% دریاچه اورمیه خشک شده است.
خشک شدن دریاچه اورمیه نه تنها کشاورزی را در منطقه نابود خواهد ساخت بلکه سبب بزگترین کوچ اجباری تاریخ بشر به سبب فاجعه زیست محیطی خواهد شد در کنار این مهاجرت اجباری سونامی های نمک، شیوع انواع سرطانهای پوست و ریه، افزایش گرمی هوا و صدها مورد دیگر از جمله عوارش خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد.
منبع گفته نماینده اردبیل:
خبرگزاری پویش 
http://tinyurl.com/c62tf3k