۱۳۹۱/۰۷/۱۱

Urmiye Gölü Adaları bataqlıq olub


Güney Azərbaycan, Urmiye: Batı Azərbaycan doğa və Çevre Örgütü baxanı iranin PANA Ajansila Urmiye Gölünün durumuna ilişgin bir sır asözlər sıralamışdır, eləcə Görüləcəği kimin Urmiye Gölünün durumu hər gün ağırlaşmaqdadır və Urmiye Gölü adalarında bulunan Heyvanlar bilə Qaçmaqdadırlar, yaxın Zaman Türk Ulusuda Zorunlu Güney Azərbaycan’dan köçəcəkdir.
Iran Dövləti indiyədək Urmiye Gölünün qurumaq üçün bir addım atmamışdır və bəzən Bulud Toxumlamaq kimin Qavramlarla qonuyu dəyişdirməyə və yön verməyə çalışmaqdadır.
Biz Lake Urmia News olaraq bu raporu latin Türkcəyə çevirib və sunuruq.
Urmiye Gölünün durumu dəyişlməmiş, suyun geriləməsi ginə dəvam etməktədir və Buxarlaşmada olduğu kimindir. Urmiye Gölünün bir çox Adası 2 metr Bataqlıq olub və bəzən da təmamən qurumuşdur.
Abbasnejada Görə Yağışlar Urmiye Gölündə heç etgisi olmayıb və Urmiye Gölü quruamsı bütün sürətlə dəvam etməktədir.
Fazil iran Doğa örgütünün baxan yardımçısına Görə Urmiye gölünün durumu dəyişməmiş və 15 il içində Urmiye Gölü ekolojisinə və Urmiye Gölünə etgili olmuş ancaq əkinçilik və içməli suya etgisi olmamışdır.
Alageyiğilər köçməktədir
Urmiye Gölü adalarında bulunan alageyiğilər susuzluq nədənilə zorunlu olaraq köçməktədirlər və bir çoxu Aclıq nədənilə yerləşım bölgələrınə gəlmişdir, ötə yandan əski zamanlar Ada və çevrələrı suila dolu olduqları üçün heç bir heyvan yerləşım yerlərınə yaxınlaşamazdı ancaq Urmiye Gölü quruduqdan sonra Heyvanlar Adalardan dışarıya çıxmaqdadırlar.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر