۱۳۸۹/۱۰/۰۱

آیا سرنوشت دریاچه آرال در انتظار دریاچه اورمیه می باشد؟ همراه با عکس های دریاچه آرال

دریاچه آرال، که پیش از این در کتاب های جغرافیای ما، به عنوان دریاجه ای در شمال دریای خزر از آن یاد می شد، امروز به بیابان خشک و بی آب و علف تبدیل شده است. 
برخی معتقدند، سیاست های دولت شوروی سابق در بهره برداری بی رویه از آب دریاچه، باعث خشکی تدریجی آن گردید. 
حال سوال اینجاست که با وضعیت دیروز و امروز دریاچه اورمیه شاهد تکرار همین داستان در دریاچه اورمیه نیستیم؟
آیا سرنوشتی که بر سر دریاچه آرال آمد در انتظار دریاچه اورمیه نیست؟
آیا ....هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر