۱۳۹۴/۰۹/۲۵

تصاویری از نفس‌های آخر دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
در حالیکه طی روزهای گذشته رسانه‌های دولتی و مرکزگرا بارش چندین سانتی‌متری برف در حوزه آبی دریاچه اورمیه را در بوق و کرنا کرده و سخن از "احیاء دریاچه اورمیه"به میان آوردند تصاویر جدیدی از دریاچه اورمیه توسط علی حامد حق دوست منتشر شده که تصاویر گویای وضعیت موجود دریاچه اورمیه می باشد.کارشناسان بی‌طرف محیط زیست مهمترین عامل در خشکاندن دریاچه اورمیه را سیاست‌های سدسازی در منطقه عنوان می کنند، بنا به آمار رسمی وزارت نیرو در حوزه آبی دریاچه اورمیه بیش از 73 سد بزرگ و کوچک ساخته شده است. دومین عامل اساسی توسعه سیاست های کشاورزی در ایران می باشد، بنا به سخنان کلانتری دبیرکل خانه کشاورز با خبرگزاری کار ایران، خشکسالی ۱۷ ساله و برداشت بی‌رویه آب برای مصارف کشاورزی در ایران، منابع آبی را به شدت کاهش داده است. وی توسعه کشاورزی در ایران را با توجه به محدودیت در منابع آب تعجب‌برانگیز خوانده است. یادآور شویم بیش از 92% منابع آبی در ایران صرف کشاورزی می‌شود. مصرف آب در بخش خانگی نیز 6% می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر