۱۳۸۹/۱۰/۰۳

تحلیل داده های آماری 10 سال گذشته دریاچه اورمیه

با نگاهی به جدول آماری و تحلیلی بالا که طی
 تحقیقاتی که در تابستان سال جاری صورت گرفته است به خوبی می توان به وضعیت وخیم و نگران کننده دریاچه اور میه پی برد. 
بر اساس این داده ها آماری صورت گرفته ارتفاق سطح آب دریاچه اورمیه حدود 5 متر کاهش داشته است. رفتار روند، نزولی است اما شیب آن در چهار سال ابتدایی و دو سال انتهایی بیشتر است و در یک دوره تقریبا چهار ساله ی میانی کمتر. به طور متوسط در این دوره ارتفاع سطح آب حدود چهل سانتی متر در سال کاهش داشته است.
نکته نگران کننده شدت و قوت گرفتن شدید نرخ کاهش سطح آب می باشد. یعنی در آخرین مشاهدات نه تنها همچنان در حال از دست دادن ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه هستیم بلکه این کاهش سرعت نیز گرفته است. یعنی مثلا اگر در گذشته سالی 50 سانتی متر کاهش ارتفاع داشتیم، امسال این عدد 60، سال آینده 75 و ...  اگر چنین پدیده ای به دلیل وجود یک فیدبک مثبت در محیط باشد ممکن است فرآیند محو دریاچه بسیار سریع تر از آنچه پیش بینی می شود رخ بدهد.  
ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه به طور مستمر در حال کاهش است.
در طی این ده سال و بر اساس همین تعداد داده های اندک ارتباط مشخص بصری و آماری بین بارندگی و ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه دیده نمی شود.
در این ده سال و بر اساس همین داده های اندک ارتباط مشخص بصری و آماری بین حجم آب ورودی به دریاچه اورمیه و ارتفاع سطح آب دریاچه دیده نمی شود.
در این ده سال و بر اساس همین داده های اندک ارتباط قوی و مثبتی بین حجم آب ورودی به دریاچه اورمیه و بارندگی وجود دارد. 
منبع تحلیلها: مقالات آقای بهروز حسنی، تغییرات آب و هوایی  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر