۱۳۹۳/۰۴/۲۲

بلاتکلیفی سدهای نیمه تمام حوضه آبریز دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
بر اساس گفته‌های مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آزربایجان غربی دولت ایران تکلیف سدهای نیمه تمام حوضه آبریز دریاچه اورمیه را مشخص نساخته است. 
بنا به گفته کیومرث دانشجو سدهای در دست اجرا از بعد کارشناسی خطری برای دریاچه اورمیه ایجاد نمی کنند سخنان مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آزربایجان غربی در حالی ابراز می گرد که دولت ایران بارها اعلام نموده طی دستوری ویژه خواستار توقف کامل پروژه‌های سدسازی نیمه تمام بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه بوده است.
سوالی که می باید از کیومرث دانشجو پرسید این هست که آیا 73 سد بزرگ و کوچک ساخته شده بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه مگر از نتایج به اصطلاح کارشنا‌سی سازمان آب نبودند که امروز مسببین اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه معرفی می گردند؟ آیا سدسازی های صورت گرفته با هدف تامین آب شرب برای مردم منطقه صورت گرفته یا تنها به سبب پر نمودن جیب کارشناسان متولی شرکتهای آب منطقه‌ای و پیمانکاران سدسازی؟ آیا تداوم سدسازی‌ها بر روی حوضه آبریز دریاچه اورمیه در حالیکه بنا به آمار غیرموثق دولت ایران بیش از 90% دریاچه اورمیه خشکانده شده خیانت به محیط زیست و مردم آزربایجان نیست؟ به باور راقم این سطور اگر تمامی سدسازیهای صورت گرفته بر روی دریاچه اورمیه با هدف کشاورزی صورت ساخته شده باشد باز خیانتی به "آب" و "محیط زیست" صورت گرفته چونکه راندمان کشاورزی در منطقه‌ای که حدود 25-30% بوده و با کمبود منابع آبی مواجه هست به هیچ وجه توسعه کشاورزی و افزایش مصرف آب هیچ توجیه منطقی ندارد.
افزایش شوری آب دریاچه اورمیه به 500 گرم در لیتر
بر اساس گفته‌های سخنگوی ستاد به اصطلاح احیاء دریاچه اورمیه هم اکنون میزان شوری آب دریاچه اورمیه به 500% گرم در لیتر رسیده است. این در حالی می باشد که شوری آب دریاچه اورمیه در حالت نرمال کمتر از 250% گرم نمک در لیتر می باشد و اکنون میزان نمک در آب دریاچه اورمیه دو برابر وضعیت نرمال می باشد. 
فاجعه زیست محیطی بزرگی در انتظار مردم آزربایجان می باشد
بر اساس گفته‌های نماینده معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری برنامه‌ریزیهای مرتبط با احیاء دریاچه اورمیه باید به طور اساسی دنبال گردد چون در غیراینصورت شاهد از بین رفتن دریاچه اورمیه و فاجعه زیست محیطی که در انتظار مردم آزربایجان خواهد بود مواجه خواهیم شد. 
یادآور شویم پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه از 15 سال پیش به طور آشکار شروع گردیده و تاکنون علارغم خشک شدن بیش از 90% دریاچه اورمیه هیچ اقدام عملی از سوی دولت ایران در جهت احیاء دریاچه اورمیه صورت نگرفته است. حسن روحانی در ایام انتخابات در سفری که برای کسب رای به مناطق ترکنشینی نظیر تبریز، اورمیه،اردبیل و ... داشت در صورت پیروزی در انتخابات وعده‌هائی همچون تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی، احیاء دریاچه اورمیه و آموزش به زبان مادری را داده بود که علارغم گذشت بیش از 1 سال از آغاز بکار دولت شاهد تداوم گفتمان دول قبلی بدون کوچکترین تغییر نگاهی می باشیم.