۱۳۹۳/۰۴/۱۶

آیا دریاچه اورمیه جزء جغرافیای ایران نیست که از اسناد و نقشه‌های دولتی حذف می گردد؟

اومود اورمولو
تصویر پیش زمینه‌ اسناد مالکیتی تک برگ جدید ارائه شده از سوی اداره کل ثبت و اسناد ایران که دربرگیرنده نقشه به اصطلاح ایران می باشد به صورت معناداری دریاچه اورمیه را شامل نمی گردد و به عبارت دیگر دولت ایران در کنار مسئولیت مستقیم در خشکاندن دریاچه اورمیه اینبار به صراحت اقدام به حذف دریاچه از نقشه ایران جهت آماده سازی جامعه ترک در قبال دریاچه اورمیه نموده است.
ادعای حذف دریاچه اورمیه و بی‌اطلاعی به اصطلاح نماینده‌گان ترک 
تصویر منتشر شده در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه از برگه دولتی یاد شده حاکی از صحت این مدعاست. حذف تصویر دریاچه اورمیه از نقشه ایران در صورتی اتفاق افتاده که جوان‌کیا مدیر کل اداره ثبت و اسناد آزربایجان غربی در کمال ناباوری از این مسئله اظهار بی اطلاعی نموده، در عین حال نماینده‌گان حکومت مرکزی در اورمیه و آزربایجان جنوبی به مانند بز اخفش از مسئله‌ای بدین مهمی اظهار بی اطلاعی کامل نموده و برای بار هزارم محدوده مشروعیت نماینده‌گی خود را با جامعه ترک به رخمان کشیده‌اند.
البته یادآور شویم این اولین باری نیست که تصویر دریاچه اورمیه از اسناد و نقشه‌های دولت ایران حذف می گردد و قبلا نیز در اسکناسها، نقشه‌های کتب درسی و ... بارها تصویر دریاچه اورمیه حذف گردیده و در عوض دولت و ملت حاکم سعی در ترویج نام خلیج عربی نموده‌اند، همانطور که در تصویر مذکور نیز دریاچه اورمیه حذف و نام خلیج عربی برجسته شده است. ناگفته نماند بی‌اعتنائی جامعه ترک به مسئله زیست محیطی مهمی نظیر دریاچه اورمیه نیز سبب ترویج چنین اعمالی از سوی دولت و ملت حاکم گردیده است و می باید محیط زیست مناطق ترک‌نشین تاوان زیادتری از دریاچه اورمیه بپردازد تا جامعه ترک از خواب خرگوشی بلند شود.
حسن روحانی و دریاچه اورمیه
بر اساس آمار غیرقابل موثق دولت ایران بیش از 90% دریاچه اورمیه خشکانده شده و طی 15 سال گذشته که شاهد تسریع روند خشکاندن دریاچه اورمیه بوده‌ایم دولت ایران تنها نظاره‌گر این مسئله بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در ایام سفرهای انتخاباتی در سفر به شهرهای ترکنشین نظیر تبریز، اورمیه، اردبیل و ... در صورت رای آوردن وعده احیاء دریاچه اورمیه را به جامعه ترک داده بود که علارغم بیش از گذشت 1 سال به جزء پروپاگاندای دولتی و برگزاری سمینارهای رنگارنگ شاهد هیچ اقدام عملی در جهت احیاء دریاچه اورمیه نبوده‌ایم. 
سدسازی عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه 
گرچه که دولت ایران دستهای پلید و شیطانی را مسبب اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی نموده ولی کارشناسان بی‌طرف منطقه‌ای و جهانی سیاست های سدسازی دولت ایران در حوضه دریاچه اورمیه و آزربایجان جنوبی را مهمترین عامل خشکاندن دریاچه اورمیه معرفی می نمایند، بر اساس لیست دولتی که قبلا در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه نیز گردآوری شده بر روی حوضه دریاچه اورمیه 73 سد توسط دولت ایران ساخته شده است. در عین حال اسماعیل کهرم یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست ایران یکی از اصلیترین راه‌های نجات دریاچه اورمیه را خراب نمودن تعدادی از سدهای ساخته شده معرفی نموده است. البته اینکه دولت ایران طی چه دوره‌‌ای اقدام به خراب نمودن سدها نماید هنوز بر هیچ بنی بشری مشخص نیست.