۱۳۹۲/۰۹/۲۷

38 روستای اقماری دریاچه اورمیه خالی از سکنه شده است

اومود اورمولو
در حالیکه بنا بر اساس آمار رسمی دولت ایران بیش از 80% دریاچه اورمیه به سبب مدیریت غلط منابع آبی و سدسازی های متعدد در حوزه دریاچه اورمیه خشکانده شده تاکنون کوچکترین اقدام عملی به جزء برگزاری دوره‌های نمایشی انواع همایشها و سمینارهای رنگارنگ نبوده‌ایم. 
عدم تمایل دولت ایران به توقف خشکاندن دریاچه اورمیه و احیاء آن در حالی صورت می پذیرد که افزایش آلودگی هوای اورمیه، شروع طوفانهای نمکی در شهرهای آزربایجان جنوبی، افزایش انواع بیماری های سرطانی در آزربایجان، تغییرات اقلیمی در منطقه، افزایش بیابان زائی و مبدل شدن آزربایجان به کویر نمک، از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه، شوری آب چاه های کشاورزی، منقرض شدن آرتمیا اورمیانا و صدها تاثیر مستقیم خشک شدن دریاچه اورمیه سالهاست که در حال رخ دادن می باشد و در جدیدترین سلسله این تاثیرات بنا به گفته یکی از اساتید دانشگاه اورمیه که دبیر اولین همایش دریاچه اورمیه در سال 1381 بوده اکنون 38 روستای اقماری دریاچه اورمیه به دلیل بیکاری خالی از سکنه شده است.
بر اساس آمار رسمی اکنون 220 هزار هکتار از اراضی حاشیه دریاچه اورمیه با کاهش تراز آب های زیرزمینی در دشت اورمیه به سمت شوری می روند و روز به روز بر احتمال که هیچ تحقق دوباره پدید طوفان نمکی یا سونامی نمک در آزربایجان جنوبی افزوده می شود. 
خالی شدن 38 روستای حاشیه دریاچه اورمیه اولین نشانه های شروع کوچ اجباری قرن در آزربایجان جنوبی به سبب فاجعه زیست محیطی می باشد و سکوت در برابر این نسل کشی محیط زیست مانطق ترک نشین چه از بعد انسانی و چه از بعد اخلاقی به هیچ وجه جایز نیست.
بر اساس آمار رسمی دریاچه اورمیه به 20-25 میلیارد مترمکعب آب برای احیاء نیاز دارد، بر روی دریاچه اورمیه 73 سد نیز ساخته شده است.