۱۳۹۲/۰۵/۲۲

بحران کم آبی در آزربایجان جنوبی: منابع آبی ۴۹ روستا در اردبیل خشکیده است

چند ماه پیش در مقاله ی علمی که از سوی ناسا در مورد بحران کم آبی در خاورمیانه منتشر شده بود مطلبی با عنوان " بحران آب در آزربایجان جنوبی مشکلی اساسی می باشد" را ترجمه و منتشر کرده بودم و در آنجا نیز دقیقاً بر مشکلات آبی پیش روی آزربایجان جنوبی طی سالهای پیش رو اشاره کرده بودم، امروز خبرگزاری های دولتی خبری مبنی بر خشکشدن منابع آبی 49 روستا در اردبیل را مخابره کرده اند که بدون تردید اولین مورد از این نوع خبرها نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. به علت عدم وجو دولت ملی ترک در آزربایجان جنوبی در صورت تداوم خشکسالی که و سیاست های غلط دولت ایران که نمونه اش خشکانیدن دریاچه اورمیه می باشد ما طی سالهای پیش رو با انبوده مشکلات آبی و زیست محیطی مواجه خواهیم بود.
خبر خشکیده شدن منابع آبی اردبیل از سوی مدیر کل آب و فاضلاب روستائی اردبیل منتشر گردیده است، آقای پرویز عباسی دوشنبه در نشست مشترک با ارگانهای خبری علت خشک شدن منابع آبی اردبیل را محدود بودن منابع زیرزمینی و تکرار خشکسالی بیان نموده است.
بنا به گفته وی آب و فاضلاب روستائی از 400 چشمه و 245 حلقه چاه آبرسانی می گردد و در حال حاضر منابع آبی برخی از روستاها به دلیل محدودیت بارش از بین رفته و اکنون آبرسانی به روستاها به صورت سیار و با تانکرهای آب رسانی صورت می گیرد.